Request ID: 19-11-6423
Published: 2019-11-22
For Ruter søker vi en erfaren konsulent som skal ivareta rollen som Teamlead i et løsnings- og plattformutviklingsteam. 
Kan dette være av interesse?

Beskrivelse av anskaffelsen 

Det er nå behov for en erfaren teamleder som kan bidra til å videreføre arbeidet med å utvikle RuterSalg, samt forvalte billettkontrollsystemet (RuterKontroll), samtidig som tjenesten skal migreres til ny plattform.

Om RuterSalg og RuterKontroll 

Ruter har et tverrfaglig team som ivaretar utvikling og forvaltningsbehov for egenutviklede løsninger knyttet til salg og distribusjon. Porteføljen omfatter løsninger som:

 • Kontrolløsning for billettkontroll
 • Salgsløsning på 500 busser og minibusser
 • Håndholdt salgsløsning
 • Selvbetjent reisesøk- og billettautomat på RuterS (Ruters kundesenter)
 • Validator på selvkjørende busser

Videre er følgende løsninger i utvikling eller på prioriteringsliste:

 • Salgsløsning for Brakar
 • Salgsløsning hos frittstående forhandlere og Reitan servicehandel
 • Kundesenterløsning
 • Videre utrulling på busser i nye anbud

Løsningene som utvikles kan også brukes i kollektivsamarbeidet som Ruter er deltagende i, og konsulenten vil da være bidragsytende mot de andre partene i dette samarbeidet.

Om rollen og arbeidsoppgaver 

Vi søker en erfaren teamleder med praktisk erfaring i å lede, motivere og utvikle team typisk bestående av utviklere, testleder, systemforvalter og løsningsarkitekt. Stillingen får en sentral og utfordrende rolle i tett samarbeid med andre teamledere, domeneansvarlige og utviklere. Teamlederen vil i det daglige jobbe tett med produkteier, løsningsarkitekt og resten av RuterSalg-teamet. 

Eksempler på arbeidsoppgaver og ansvarsområder:

 • Lede teamet som består av utviklere, testleder, systemforvalter og løsningsarkitekt, basert på smidig metodikk og DevOps-prinsipper
 • Delta i tett dialog med forretning og IT for å skape en felles forståelse av krav og brukerhistorier
 • Definere utviklings-/releasepakker sammen med team og produkteier
 • Bistå teamet i valg av teknologi innenfor rammene av Ruters digitale platform
 • Bistå teamet i estimering og utredningsoppgaver
 • Sikre en konstruktiv dialog om implementering av, og opplæring i, løsningen med relevante  tredjeparter, eksempelvis Ruters operatører for buss og båt, forhandlere, o.l.

Ønskede kvalifikasjoner 

Sentrale forutsetninger for å lykkes i denne rollen er som følger:

 • Høyere relevant utdannelse (minimum 5 år høyskole/universitet)
 • Dokumentert erfaring som teamleder/prosjektleder
 • Meget god forretningsforståelse og erfaring med kravspesifisering, gjerne flere metodikker
 • God teknisk kompetanse og forståelse av kompleks arkitektur
 • Erfaring med prosjektledelse fra prosjekt med app-utvikling for mobile enheter
 • Erfaring med iterative leveranser i komplekse løsninger
 • Erfaring med offentlige anskaffelser
 • Skandinavisk (norsk/svensk/dansk) minimum nivå C1[1], Engelsk minimum nivå B2

Det er en fordel at konsulenten har erfaring med:

 • Erfaring med oppfølging av eksterne leverandører
 • Erfaring fra både offentlig og privat virksomhet
 • Erfaring med bruk av Jira og Confluence
I tillegg er det positivt om konsulenten har kjennskap til:
 • Transport- og kollektivsektoren
 • Løsninger for salg og betaling

Personlige egenskaper

Ved referansesjekk vil vi spørre om erfaring på følgende egenskaper:

 • Evne til å lede, motivere og utvikle team
 • Evne til å skape dialog og samspill, både på tvers i organisasjonen og utenfor organisasjonen
 • Meget gode kommunikasjonsevner
 • Strukturert og analytisk
 • Skaper klarhet og driver leveranser
 • Arbeider strategisk og resultatorientert
 • Evne til å skape dialog og samspill på tvers i organisasjoner
 • Strukturert og god evne til å dokumentere
 • Fleksibel, initiativrik og positiv
 • Evne til å jobbe selvstendig og komme med konstruktive anbefalinger 
 
Ved søknad trenger vi spisset CV i MS-Word format, godt utfylt besvarelse samt informasjon om tilgjengelighet, pris og 2-3 referanser.

Required skills:
Prosjektledelse app Forretningsforståelse Kravspesifisering Offentlige anskaffelser

Desired skills:
Leverandører/innkjøp Jira Confluence

Competence area

Project management

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

ASAP

Enddate

2020-12-31

Option to prolong

Languages

Skandinavisk

Contact person:
Helge Bernhardsen
IT BOSS
Similar assignments

Backend Java/Kotlin utvikler

Request ID: 20-05-5962 Published: 2020-05-28

Beskrivelse av anskaffelsen Ruter ønsker å styrke team Sanntid med en til to senior utviklere som skal bidra med videreutvikling av sanntids- tjenestene og plattformen. Team Sanntid står sentralt i sanntidsplattformen og leverer kjernefunksjonalitet for mobilitetsdata til driftskritiske tjenester internt i Ruter og eksternt. Basert på moderne teknologier og arbeidsmetoder har teamet ansvar for utvikling, drift og forvaltning av sanntidsplattformen. Oppdraget Oppdraget inngår i team Sanntid......

Competence area
Development
Location
Oslo
Workload
100%
Startdate
ASAP
Enddate
2021-12-31
Can prolong
Languages
Skandinavisk & Engelsk
Apply before: ASAP

Utredning for Brukerbetaling

Request ID: 20-05-4936 Published: 2020-05-25

BAKGRUNN Helsebiblioteket (Helsebiblioteket.no) er et offentlig finansiert nettsted som gir gratis tilgang til medisinsk kunnskap for helsepersonell. Det ble opprettet i 2006 og er i dag organisert under Folkehelseinstituttet. Helsebiblioteket inngår avtaler med internasjonale og norske leverandører som gir nasjonal tilgang til viktige kunnskapsressurser (oppslagsverk, tidsskrifter og databaser). Med disse avtalene, er Helsebiblioteket en unik tjeneste i internasjonal sammenheng. Tjenesten blir......

Competence area
Project management
Location
Oslo
Workload
100%
Startdate
2020-06-22
Enddate
2020-07-20
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: ASAP