3x testere til saksbehandling- og integrasjonsportefølje

This request is closed
Click to see all jobs
Request ID: 20-01-0125
Published: 2020-01-13

 

Bistanden som skal utføres

Vi søker inntil 3 testere. Kandidatene vil kunne jobbe på tvers av team, i flere team eller ett dedikert team i løpet av perioden. Teamene består stort sett av systemansvarlig, funksjonelle ressurser, utviklere, testere og testleder. 

Å ha riktig kvalitet er en forutsetning for Helsedirektoratets leveranseevne og vårt bidrag til utviklingen av fagsystemer i helseforvaltningen. Vi har som mål at automatisere tester og hyppige leveranser er standard rutine i alle teamene våre og at man i et team tar kollektivt ansvar for arbeidet som skal utføres. 

Våre testere kommer inn tidlig og er med på å planlegge, bistå utviklere og skrive og utføre test, og har derfor et helhetlig kvalitetsansvar. Det gjør at de også er f.eks drivere for testdrevet utvikling og kontinerlig produksjonssetting da dette er kvalitetshevende tiltak. 

Nå søker vi etter testere med stor interesse for test og kvalitet som kan være drivere i teamet for testdrevet utvikling, automatisering av test og kontinuerlige produksjonssettinger

Krav til kompetanse

Vedkommende skal i team bidra til at kvalitetssikring gjøres i henhold til gjeldende retningslinjer. Sentrale arbeidsoppgaver er:

 • Vurdere og eskalere risikoer relatert til test
 • Pådriver for kontinuerlig produksjonssetting og testdrevet utvikling
 • Andre test- og kvalitetssikrings aktiviteter
 • Kvalitetssikring av akseptansekriterier
 • Utforme, vedlikeholde, utføre og dokumentere funksjonelle og tekniske tester
 • Analysere og vurdere testdekning på ny funksjonalitet
 • Utvikling og forbedring av automatiserte tester basert på Specflow, Selenium og/eller SOAPUI
 • Gjennomføre kodegjennomganger på enhets-, integrasjon og akseptansetester
 • Bistå med quality gates i SonarQube
 • Bidra i testplanlegging
 • Tilrettelegge testdata
 • Deltakelse i sprint-, system- og akseptansetest
 • Registrere og følge opp feil og avvik
 • Utvikling
 • Samarbeide med fagressurser for koordinering av test
 
Oppstart: To stk. oppstart 1.2.2020 og en stk. oppstart 1.3.2020
Varighet: 1 år
Omfang: 100%
Opsjon: 6 måneder
Lokasjon: Oslo
Språk: Norsk
 
Ved søknad trenger vi CV i Word format, godt utfylt besvarelse samt informasjon om tilgjengelighet, pris og 2-3 referanser.

Jeg ser frem til å høre fra deg. 

V
 

Required skills:
Specflow Selenium Funksjonelle og tekniske testcaser

Desired skills:
.Net-utvikling og .Net Core ISTQB SoapUI Postman SonarQube Microsoft TFS

Competence area

Test and test management

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

2020-02-02

Enddate

2021-02-01

Option to prolong

Languages

Norsk

Contact person:
Marthon Hermansen
Sourcing Manager
Similar assignments

Backend Java/Kotlin utvikler

Request ID: 20-05-5962 Published: 2020-05-28

Beskrivelse av anskaffelsen Ruter ønsker å styrke team Sanntid med en til to senior utviklere som skal bidra med videreutvikling av sanntids- tjenestene og plattformen. Team Sanntid står sentralt i sanntidsplattformen og leverer kjernefunksjonalitet for mobilitetsdata til driftskritiske tjenester internt i Ruter og eksternt. Basert på moderne teknologier og arbeidsmetoder har teamet ansvar for utvikling, drift og forvaltning av sanntidsplattformen. Oppdraget Oppdraget inngår i team Sanntid......

Competence area
Development
Location
Oslo
Workload
100%
Startdate
ASAP
Enddate
2021-12-31
Can prolong
Languages
Skandinavisk & Engelsk
Apply before: ASAP

Utredning for Brukerbetaling

Request ID: 20-05-4936 Published: 2020-05-25

BAKGRUNN Helsebiblioteket (Helsebiblioteket.no) er et offentlig finansiert nettsted som gir gratis tilgang til medisinsk kunnskap for helsepersonell. Det ble opprettet i 2006 og er i dag organisert under Folkehelseinstituttet. Helsebiblioteket inngår avtaler med internasjonale og norske leverandører som gir nasjonal tilgang til viktige kunnskapsressurser (oppslagsverk, tidsskrifter og databaser). Med disse avtalene, er Helsebiblioteket en unik tjeneste i internasjonal sammenheng. Tjenesten blir......

Competence area
Project management
Location
Oslo
Workload
100%
Startdate
2020-06-22
Enddate
2020-07-20
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: ASAP