Funksjonell- og Løsningsarkitekt

This request is closed
Click to see all jobs
Request ID: 20-01-0771
Published: 2020-01-08
OM KUNDEN
Folkehelseinstituttets (FHI) visjon er bedre helse for alle. Vi produserer, oppsummerer og kommuniserer kunnskap for folkehelsearbeidet og helse- og omsorgstjenestene. Kjerneoppgavene er beredskap, kunnskap og infrastruktur. Infrastruktur omfatter bl.a. registre, helseundersøkelser, biobanker og laboratorievirksomhet. Folkehelseinstituttet er en etat under Helse- og omsorgsdepartementet. Vi er i dag om lag 950 ansatte lokalisert i Oslo og Bergen.
 
Det er rundt 50 personer som jobber med egenutvikling og forvaltning av IT-løsninger i FHI, fordelt på våre kontorer i Bergen og Oslo. Vi samarbeider med Norsk Helsenett, som er vår IT-driftsleverandør, og med Direktoratet for e-helse, som bidrar til nasjonal styring, standarder og nasjonale løsninger på e-helseområdet. Vi har en rekke datasamlinger i form av lovbestemte nasjonale helseregistre, og store samtykkebaserte helseundersøkelser, som brukes for å fremskaffe kunnskap for bedre helse. Vi utvikler og forvalter mange løsninger selv, for å støtte disse behovene samtidig som vi ivaretar strenge krav til informasjonssikkerhet og personvern. Viktige samarbeidspartnere for FHI er Norsk helsenett, Direktoratet for e-helse og Uninett.
 
Digitaliseringsprosjekter i FHI innebærer sterk samhandling med ulike faggrupper på tvers i
organisasjonen. FHI gjennomfører en rekke forskjellige type prosjekter, hvilket betyr at man som 
arkitekt vil møte flere ulike faglige domener. Instituttet har både eldre og mer moderne systemer -- noe som skaper utfordringer ved konsoliderings- og arkitekturarbeid. Instituttets IT funksjoner arbeider med både prosjekter og produktutvikling. Her er det viktig å etablere og videreutvikle robuste, moderne, samhandlende løsningsmønstre for våre systemer og registre samt å spre kunnskap om disse bland utviklerne. Stillingen krever at du er selvgående, strukturert og produktiv men er også godt i teamarbeid. Du har dyp arkitektonisk og teknisk innsikt, er løsningsorientert og liker varierte oppgaver, inklusiv kunnskapsspredning. Du må også tåle uregelmessige omprioriteringer av dine oppgaver.
 
ARBEIDSOPPGAVER:
Rådgivning e-helse hos FHI har en stadig økende oppdragsmengde. I den anledning søker vi bistand fra en erfaren arkitekt med bred og dyp kompetanse som kan bidra med identifikasjon/artikulering av ulike arkitektoniske konsepter og alternativer, arkitekturvurderinger (bl.a. analyse og vurderinger av løsningsforslag mht. ulike arkitektoniske prinsipper), vurdering av teknologiske forslag og valg, osv. I tillegg er det forventet at konsulenten skal bidra aktiv med kompetansebygging på tvers av ulike IT funksjoner på instituttet. Det kan også forekomme konkrete utviklingsoppgaver og/eller PoC («proof-of-concept») aktiviteter.
 
Konsulenten skal:

·       Delta i identifikasjon, analyse og vurdering av alternative transisjonsarkitekturer i ulike domener

·       Delta i analyse og vurdering av tekniske løsningsforslag

·       Identifisere kritiske avhengigheter og alternativer for å unngå tettkoblede arkitekturer 

·       Være sparringspartner med FHIs virksomhets- og løsningsarkitekter

·       Bidra i opplæring, innføring og forankring

·       Bidra til kompetansebygging i FHIs utviklingsmiljø

Konsulenten skal ha:

·        Minimum 5 års erfaring innen funksjonell- og løsningsarkitektur

·       Evne til å sette seg raskt inn i komplekse problemstillinger

·       Målbevisst og løsningsorientert

·       Analytiskevne

·       Lang erfaring med arkitektoniske vurderinger og anbefalinger av veivalg

·       Orientert og oppdatert innen relevant teknologi

·       God til å strukturere, dokumentere og kommunisere resultater (både på norsk og engelsk)

·       God til å informere organisasjonen

·       Kan jobbe selvstendig og godt i team

·       Formidlingsevne – erfaring med formidling utenfor organisasjonen / prosjekt

Ønsket erfaring:

·       "Full stack": fra funksjonell- og løsningsarkitektur til utvikling, test og implementering

·       Lang erfaring med Azure DevOps

·       Lang erfaring med teamledelse og coaching

·       Lang erfaring med moderne utviklingsmetoder – f.eks. scrum, lean, agile 

·       Lang erfaring med modellering, helst UML og Archimate

·       Lang erfaring med moderne systemutvikling

·       Erfaring med forbedring og digitalisering av arbeidsprosesser

·       Erfaring fra helsesektoren -- helst erfaring innen nasjonale/sentrale helseregistre

·       Erfaring med å skrive teknisk dokumentasjon

·       Erfaring fra komplekse organisasjoner

·       Det er en fordel om man har erfaring med personvernforordningen (GDPR) 

·       Kjennskap til Folkehelseinstituttet er en fordel

·       Entusiastisk og utadvendt

 
Start: Medio Januar 2020
Lengde: 6 måneder
Opsjon: 6 + 6 måneder
Omfang: 15-20 timer i uken
Språk: Norsk
Lokasjon: Oslo 
 

Competence area

Other

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

2020-01-15

Enddate

2020-02-29

Option to prolong

Languages

Norsk

Contact person:
Marthon Hermansen
Sourcing Manager
Similar assignments

Backend Java/Kotlin utvikler

Request ID: 20-05-5962 Published: 2020-05-28

Beskrivelse av anskaffelsen Ruter ønsker å styrke team Sanntid med en til to senior utviklere som skal bidra med videreutvikling av sanntids- tjenestene og plattformen. Team Sanntid står sentralt i sanntidsplattformen og leverer kjernefunksjonalitet for mobilitetsdata til driftskritiske tjenester internt i Ruter og eksternt. Basert på moderne teknologier og arbeidsmetoder har teamet ansvar for utvikling, drift og forvaltning av sanntidsplattformen. Oppdraget Oppdraget inngår i team Sanntid......

Competence area
Development
Location
Oslo
Workload
100%
Startdate
ASAP
Enddate
2021-12-31
Can prolong
Languages
Skandinavisk & Engelsk
Apply before: ASAP

Utredning for Brukerbetaling

Request ID: 20-05-4936 Published: 2020-05-25

BAKGRUNN Helsebiblioteket (Helsebiblioteket.no) er et offentlig finansiert nettsted som gir gratis tilgang til medisinsk kunnskap for helsepersonell. Det ble opprettet i 2006 og er i dag organisert under Folkehelseinstituttet. Helsebiblioteket inngår avtaler med internasjonale og norske leverandører som gir nasjonal tilgang til viktige kunnskapsressurser (oppslagsverk, tidsskrifter og databaser). Med disse avtalene, er Helsebiblioteket en unik tjeneste i internasjonal sammenheng. Tjenesten blir......

Competence area
Project management
Location
Oslo
Workload
100%
Startdate
2020-06-22
Enddate
2020-07-20
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: ASAP