Request ID: 20-01-4113
Published: 2020-01-09
Vi søker en testutvikler!
 
Det blir brukt FitNesse for automatisering av tester, men er åpen til andre forslag for å automatisere testingen. 
 
 
Mandatory Skills / Experience :
·        Agile Work Environment.
·        API & UI Testing both (Manual /  Automation).
·        SDLC life cycle / Testing Life cycle (System testing, Integration testing, End to End Testing)
·        Tools Cucumber , SPOCK (BDD – Gherkin).
·        Test Automation framework Maintenance and Development.
·        JAVA & GROOVY
·        Git/Bitbucket (Version control)
·        Microservices
·        Maven (Build Management Tool)

Required skills:
API & UI Testing both Test Automation Java Groovy Cucumber

Desired skills:
Microservices Maven GIT/Bitbucket

Competence area

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

ASAP

Enddate

Option to prolong

Languages

Norsk

Contact person:
Marthon Hermansen
Sourcing Manager
Similar assignments

Backend Java/Kotlin utvikler

Request ID: 20-05-5962 Published: 2020-05-28

Beskrivelse av anskaffelsen Ruter ønsker å styrke team Sanntid med en til to senior utviklere som skal bidra med videreutvikling av sanntids- tjenestene og plattformen. Team Sanntid står sentralt i sanntidsplattformen og leverer kjernefunksjonalitet for mobilitetsdata til driftskritiske tjenester internt i Ruter og eksternt. Basert på moderne teknologier og arbeidsmetoder har teamet ansvar for utvikling, drift og forvaltning av sanntidsplattformen. Oppdraget Oppdraget inngår i team Sanntid......

Competence area
Development
Location
Oslo
Workload
100%
Startdate
ASAP
Enddate
2021-12-31
Can prolong
Languages
Skandinavisk & Engelsk
Apply before: ASAP

Utredning for Brukerbetaling

Request ID: 20-05-4936 Published: 2020-05-25

BAKGRUNN Helsebiblioteket (Helsebiblioteket.no) er et offentlig finansiert nettsted som gir gratis tilgang til medisinsk kunnskap for helsepersonell. Det ble opprettet i 2006 og er i dag organisert under Folkehelseinstituttet. Helsebiblioteket inngår avtaler med internasjonale og norske leverandører som gir nasjonal tilgang til viktige kunnskapsressurser (oppslagsverk, tidsskrifter og databaser). Med disse avtalene, er Helsebiblioteket en unik tjeneste i internasjonal sammenheng. Tjenesten blir......

Competence area
Project management
Location
Oslo
Workload
100%
Startdate
2020-06-22
Enddate
2020-07-20
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: ASAP