Request ID: 20-02-7071
Published: 2020-02-13

Arbeidsoppgaver og personlige egenskaper 

 • Koordinere teststrategi og planer med kunden sine prosjektledere og leverandørens sin testleder.
 • Bidra med test perspektivet til andre prosjekt aktiviteter, som integrasjonsplanlegging.
 • Planlegge testene – ved å ta hensyn til kontekst, testmålsetninger og risikoer – inklusive å velge teststrategier, å estimere tiden, arbeidsmengden og kostnaden av testing, å få tak i ressurser, å definere testnivåer og testsykluser, og å planlegge hendelseshåndteringen som koordineres med leverandør av løsning.
 • Starte opp spesifikasjon, forberedelse, implementering og utføringen av tester, overvåke testresultater og sjekke sluttkriterier.
 • Tilpasse planleggingen på basis av testresultater og framdrift og foreta enhver handling som behøves for å motvirke problemer.
 • Sette opp passende konfigurasjonsstyring av test materiale for sporbarhet.
 • Innføre passende måledata for å måle testframdrift og for å evaluere kvaliteten av testingen og produktet.
 • Beslutte i samarbeid med leverandør av løsning hva som skal bli automatisert, i hvilken utstrekning og hvordan.
 • Ta beslutninger omkring implementeringen av testmiljøet.
 • Skrive sluttrapporter fra testingen for hver Release, basert på informasjon som er samlet under testing og komme med en anbefaling til prosjektleder angående kvaliteten på løsningen, er den bra nok til å levere produktet fra seg eller er kvaliteten ikke godkjent.
 • Planlegge å følge opp test igjennom hele prosjektets livssyklus
 • Tilrettelegge og forsikre seg om at testerne får kjørt sine tester
 • Forsikre seg om at test har en konstant fremdrift.
 • Forsikre seg om at organisasjonen/prosjektet forstår viktigheten med å gjennomføre test.
 • Være sikker på at man har en god nok testdekning for å oppnå forventet kvalitetsnivå.
 • Gi opplæring til testressurser
 • Kartlegge risiko områder i programvaren som vil kreve ekstra nøye testing.
 • Håndtering av registrerte feil.
 • Kontinuerlig rapportering til prosjektleder

 

Av personlige egenskaper ser vi etter en konsulent som er selvgående, strukturert, analytisk og løsningsorientert. Testleder må ha de riktige personlige egenskaper for å kunne etablere godt samarbeid og skape tillit i organisasjonen.

Da valgt leverandør for prosjektet er engelsk, må prosjektressursen kunne engelsk muntlig og skriftlig, samt ha erfaring med å jobbe i prosjekt sammen med utenlandske leverandører. 

Start: 1/03/2020
Lengde: 1/05/2021
Omfang: 100% frem til 1 mai 2020, deretter minimum 50%.
Arbeidssted: Lillestrøm
Arbeidsspråk: Engelsk og norsk
 
Ved søknad trenger vi spisset CV MS-Word format, motivasjonsbrev samt informasjon om tilgjengelighet, pris og 2-3 referanser.

Competence area

Test and test management

Location

Lillestrøm

Workload

50-100%

Startdate

2020-03-02

Enddate

2021-04-30

Languages

Engelsk & norsk

Contact person:
Anders Hellmann
Sourcing Manager
Similar assignments

Backend Java/Kotlin utvikler

Request ID: 20-05-5962 Published: 2020-05-28

Beskrivelse av anskaffelsen Ruter ønsker å styrke team Sanntid med en til to senior utviklere som skal bidra med videreutvikling av sanntids- tjenestene og plattformen. Team Sanntid står sentralt i sanntidsplattformen og leverer kjernefunksjonalitet for mobilitetsdata til driftskritiske tjenester internt i Ruter og eksternt. Basert på moderne teknologier og arbeidsmetoder har teamet ansvar for utvikling, drift og forvaltning av sanntidsplattformen. Oppdraget Oppdraget inngår i team Sanntid......

Competence area
Development
Location
Oslo
Workload
100%
Startdate
ASAP
Enddate
2021-12-31
Can prolong
Languages
Skandinavisk & Engelsk
Apply before: ASAP

Utredning for Brukerbetaling

Request ID: 20-05-4936 Published: 2020-05-25

BAKGRUNN Helsebiblioteket (Helsebiblioteket.no) er et offentlig finansiert nettsted som gir gratis tilgang til medisinsk kunnskap for helsepersonell. Det ble opprettet i 2006 og er i dag organisert under Folkehelseinstituttet. Helsebiblioteket inngår avtaler med internasjonale og norske leverandører som gir nasjonal tilgang til viktige kunnskapsressurser (oppslagsverk, tidsskrifter og databaser). Med disse avtalene, er Helsebiblioteket en unik tjeneste i internasjonal sammenheng. Tjenesten blir......

Competence area
Project management
Location
Oslo
Workload
100%
Startdate
2020-06-22
Enddate
2020-07-20
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: ASAP