Project Manager Transition of applications and IT operations

This request is closed
Click to see all jobs
Request ID: 20-03-0950
Published: 2020-03-05
 Anskaffelsens formål og bakgrunn

Elhub er en datahub for det norske kraftmarkedet og er etablert av Statnett på oppdrag fra myndighetene. Sjekk https://elhub.no/om-elhub/hva-og-hvorfor/ for mer informasjon. Elhub er en nylig utviklet IT løsning som vedlikeholdes og driftes av en ekstern leverandør gjennom en AM kontrakt (Application Maintenance) og en ITO kontrakt (IT Operations). Det er besluttet at AM skal leveres av Elhubs egen organisasjon samt at det skal etableres ny leverandør for ITO. Denne overgangen skal gjennomføres i form av et "Transition project" som etter planen skal ferdigstilles i løpet av 2020. 

Arbeidsoppgaver

 • Prosjektledelse og koordinering med delprosjektledere
 • Planlegging av kontraktfestede leveranser
 • Oppfølging og endringshåndtering knyttet til leveranser
 • Testplanlegging og testoppfølging
 • Koordinering og ressursallokering med ulike prosjektteam
 • Rapportering til prosjekteier 

Krav til utdannelse, kompetanse og erfaring

KOMPETANSE:

 • Basis IT kompetanse
 • Erfaring med prosjektledelse av Systemutvikling og tilpasning av standard programvare
 • Erfaring med prosjektledelse av etablering av IT drift på større IT systemer
 • Erfaring med transisjon av programvareansvar og IT driftsansvar 
 • Erfaring med outsourcing av IT drift
UTDANNING:
 • Siv.ing. / Master innen IT / realfag
 • Prosjektplanleggingsverktøy
 • PS2000 kontraktrammeverk
 • Prince2
 • ITIL
 • Erfaring kan kompensere for formell utdanning
Start: 01.04.2020
Varighet: 31.12.2020
Opsjon: 3 + 3 + 3 mnd
Omfang: 100%
Lokasjon: Nydalen, Oslo
Språk: Norsk og engelsk
 
Ved søknad trenger vi CV i Word format, godt utfylt besvarelse samt informasjon om tilgjengelighet, pris og 2-3 referanser.
 
Besvarelsesarket er hovedgrunnlaget for evalueringen til Statnett.
 

Required skills:
IT kompetanse

Desired skills:
Outsourcing IT drift Prince2 ITIL

Competence area

Project management

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

2020-04-01

Enddate

2020-12-31

Option to prolong

Languages

Norsk og engelsk

Contact person:
Anders Hellmann
Sourcing Manager
Similar assignments

Backend Java/Kotlin utvikler

Request ID: 20-05-5962 Published: 2020-05-28

Beskrivelse av anskaffelsen Ruter ønsker å styrke team Sanntid med en til to senior utviklere som skal bidra med videreutvikling av sanntids- tjenestene og plattformen. Team Sanntid står sentralt i sanntidsplattformen og leverer kjernefunksjonalitet for mobilitetsdata til driftskritiske tjenester internt i Ruter og eksternt. Basert på moderne teknologier og arbeidsmetoder har teamet ansvar for utvikling, drift og forvaltning av sanntidsplattformen. Oppdraget Oppdraget inngår i team Sanntid......

Competence area
Development
Location
Oslo
Workload
100%
Startdate
ASAP
Enddate
2021-12-31
Can prolong
Languages
Skandinavisk & Engelsk
Apply before: ASAP

Utredning for Brukerbetaling

Request ID: 20-05-4936 Published: 2020-05-25

BAKGRUNN Helsebiblioteket (Helsebiblioteket.no) er et offentlig finansiert nettsted som gir gratis tilgang til medisinsk kunnskap for helsepersonell. Det ble opprettet i 2006 og er i dag organisert under Folkehelseinstituttet. Helsebiblioteket inngår avtaler med internasjonale og norske leverandører som gir nasjonal tilgang til viktige kunnskapsressurser (oppslagsverk, tidsskrifter og databaser). Med disse avtalene, er Helsebiblioteket en unik tjeneste i internasjonal sammenheng. Tjenesten blir......

Competence area
Project management
Location
Oslo
Workload
100%
Startdate
2020-06-22
Enddate
2020-07-20
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: ASAP