Request ID: 20-03-3076
Published: 2020-03-17

Beskrivelse av oppdraget/bistanden

Sykehuspartner HF har opprette et program for «Standardisering og IKT- infrastrukturmodernisering» (STIM) for å gjennomføre standardisering og modernisering av IKT infrastrukturen i Helse Sør-Øst. I dette programmet skal også lokalnettene (LAN) i foretakene og nettet mellom foretakene (WAN) oppgraderes og moderniseres. Disse to områdene er organisert som egne prosjekter. Prosjektet for modernisering av WAN skal planlegge og realisere en slik infrastruktur som en tjeneste på Norsk Helsenett SF sitt nasjonale stamnett. Prosjektet for modernisering av LAN skal spesifisere, planlegge, anskaffe og etablere en slik infrastruktur i regi av Sykehuspartner HF.


Sykehuspartner HF søker nå en person som skal være med å utvikle et design for infrastruktur og funksjoner i et fremtidig LAN for foretakene i Helse Sør-Øst RHF. Et slikt design skal ta utgangspunkt i allerede definerte og kartlagte behov og en målarkitektur som er i ferd med å bli ferdigstilt. Med utgangspunkt i målbilde og design skal konsulenten også bistå i anskaffelsesprosessen for utstyr og tjenester nødvendig for å realisere den fremtidige infrastrukturen. Konsulenten skal således bistå både i kravspesifikasjon og tilbudsevalueringen i denne anskaffelsesprosessen. 

Arbeidsoppgaver 

Konsulenten skal sammen med tekniske fageksperter i Sykehuspartner HF definere og spesifisere arkitektur og funksjoner for moderniserte LAN i foretakene i Helse Sør-Øst RHF. Dette arbeidet skal omfatte både selve infrastrukturen og tilhørende drifts- og vedlikeholdssystemer. Arbeidet må videre etablere løsninger som er hensiktsmessige i forhold til et fremtidig WAN realisert på Norsk Helsenett SFs nasjonale stamnett. Med utgangspunkt i resultatene fra dette arbeidet skal konsulenten:

 • Bistå inn i en etterfølgende anskaffelsesprosess som følger:
  • Delta i utviklingen av konkurransegrunnlaget for anskaffelse av utstyr og tjenester for etablering av en modernisert nettverksinfrastruktur ihht. målbildet og nettverksdesignet som er blitt utviklet. Spesifikt skal konsulenten være med å utvikle og skrive tekniske og operasjonelle krav som ivaretar målbilde og nettverksdesign (arkitektur og funksjoner).
  • Bistå i utviklingen av en tilbuds- og leverandørevalueringsmodell for de tekniske og operasjonelle delene av tilbydernes besvarelser,
  • bistå evalueringen av tilbydernes tekniske besvarelser og løsningsforslag og leverandørdialogene knyttet til dette,
  • bistå med å ferdigstille leveransespesifikasjonene i avtalene med den/de valgte leverandøren(e).
 • Bistå med å utvikle teststrategier og testspesifikasjoner for akseptanse av leveranser av moderniserte LAN.

 

Erfaring og kompetanse

 • Spesialist med erfaring fra arkitektrolle eller tech lead i store moderniseringsprogrammer og / - eller prosjekter med tilsvarende omfang og kompleksitet innenfor modernisering, standardisering og konsolidering av nettverksinfrastruktur (både programvaredefinert og tradisjonell nettverksinfrastruktur).
 • Meget god teknisk kunnskap nettverksteknologier og protokoller i et lokasjonsuavhengig moderne datasenter.
 • Meget god erfaring med virtuelle nettverksteknologier og programvarebaserte nettverksteknologier.
 • Kunnskap om routing og switching
 • Erfaring med teknologi og produktporteføljer fra ledende leverandører innen nettverksinfrastruktur og innen automatisering og orkestrering av infrastruktur
 • Meget god kunnskap og erfaring med nettverksplanlegging, redundans - og sikring av nettverksinfrastruktur.
 • Kjennskap til arkitekturrammeverk og verktøy som TOGAF og Archimate.
 • Erfaring med å utarbeide dokumentasjon både på overordnet nivå og ned til et detaljert teknisk nivå.
 • Erfaring fra store anskaffelsesprosesser, herunder erfaring med kravspesifikasjon, tilbudsevaluering og leverandørdialog
 • Systematisk, strukturert og analytisk sterk
 • Solide samarbeidsevner
 • Meget solide muntlige og skriftlige kommunikasjonsevner, både på norsk og engelsk.

 

Start: 23.03.2020
Varighet: 31.12.2020
Opsjon: 30.06.2021
Omfang: 100%
Lokasjon: Skøyen, Oslo
Språk: Norsk og engelsk
 
Ved søknad trenger vi spisset CV MS-Word format, motivasjonsbrev samt pris og 2-3 referanser.

Required skills:
Nettverksinfrastruktur

Desired skills:
TOGAF Archimate

Competence area

Architecture, Infrastructure

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

2020-03-23

Enddate

2020-12-31

Option to prolong

Languages

Norsk og engelsk

Contact person:
Anders Hellmann
Sourcing Manager
Similar assignments

Backend Java/Kotlin utvikler

Request ID: 20-05-5962 Published: 2020-05-28

Beskrivelse av anskaffelsen Ruter ønsker å styrke team Sanntid med en til to senior utviklere som skal bidra med videreutvikling av sanntids- tjenestene og plattformen. Team Sanntid står sentralt i sanntidsplattformen og leverer kjernefunksjonalitet for mobilitetsdata til driftskritiske tjenester internt i Ruter og eksternt. Basert på moderne teknologier og arbeidsmetoder har teamet ansvar for utvikling, drift og forvaltning av sanntidsplattformen. Oppdraget Oppdraget inngår i team Sanntid......

Competence area
Development
Location
Oslo
Workload
100%
Startdate
ASAP
Enddate
2021-12-31
Can prolong
Languages
Skandinavisk & Engelsk
Apply before: ASAP

Utredning for Brukerbetaling

Request ID: 20-05-4936 Published: 2020-05-25

BAKGRUNN Helsebiblioteket (Helsebiblioteket.no) er et offentlig finansiert nettsted som gir gratis tilgang til medisinsk kunnskap for helsepersonell. Det ble opprettet i 2006 og er i dag organisert under Folkehelseinstituttet. Helsebiblioteket inngår avtaler med internasjonale og norske leverandører som gir nasjonal tilgang til viktige kunnskapsressurser (oppslagsverk, tidsskrifter og databaser). Med disse avtalene, er Helsebiblioteket en unik tjeneste i internasjonal sammenheng. Tjenesten blir......

Competence area
Project management
Location
Oslo
Workload
100%
Startdate
2020-06-22
Enddate
2020-07-20
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: ASAP