Request ID: 20-03-3716
Published: 2020-03-27

Husbanken søker funksjonell arkitekt til et større IKT-utviklingsprosjekt 

I Husbanken utvikler vi tjenester som skal bidra til å oppfylle samfunnsoppdraget vårt, «Alle skal bo godt og trygt». Vi jobber tverrfaglig, brukersentrert og lager løsninger vi er stolte av! Vi har et stort og kompetent IT- og fagmiljø, med fokus på samarbeid og deling, og benytter oss av oppdatert teknologi og metoder. Vi skal nå igangsette et høyt prioritert, spennende og omfattende prosjekt, og har behov for en dyktig løsningsarkitekt.

Som løsningsarkitekt vil du bli en sentral bidragsyter inn i prosjektet som skal digitalisere arbeidsprosessene knyttet til søknad, tildeling, administrasjon og forvaltning av kommunale boliger. I tillegg skal det utredes behov for støtte til oppfølging av brukerne i boligene. Foruten gevinster for sluttbruker, mer effektiv saksbehandling og bedre informasjonssikkerhet, skal prosjektet understøtte behov kommunene og staten har for bedre datagrunnlag om brukerne, boligene og bruk av boliger og tjenester. Målet er at beboere i kommunal utleiebolig skal bo i en egnet bolig med oppfølgingen de trenger, at kommunene skal benytte sine disponerte utleieboliger mest mulig effektivt og at staten skal ha god oversikt over boliger på nasjonalt nivå. 

 Prosjektet er i planleggingsfase og har planlagt oppstart gjennomføring i august 2020. Prosjektet gjennomføres som et samarbeidsprosjekt mellom Husbanken, KS (Kommunenes sentralforbund) og et utvalg kommuner, og disse aktørene er representert i prosjektets organisering.

Følgende komponenter skal realiseres i løpet av prosjektperioden:

 • Selvbetjeningsløsninger for innbygger med mulighet for å registrere behov for bolig (eSøknad), få status og annen relevant informasjon og ha dialog med kommunen
 • Løsninger for saksbehandler som understøtter prosesser knyttet til vedtak og venteliste, tildeling og behov for booppfølging samt administrasjon av leieforhold
 • Løsninger for kunnskapsbasert beslutningsstøtte på kommunalt og nasjonalt nivå

Husbanken ønsker derfor å hente inn en funksjonell arkitekt med erfaring fra relevante utviklingsprosjekter. Det er en fordel om konsulenten har erfaring fra offentlig sektor og god forståelse fra bruk av nasjonale felleskomponenter. Rollen vil inngå i et større team og vil jobbe tett med prosjektleder og løsningsarkitekt i teamet.

Utdanningsnivå:

·       Ønskelig med relevant utdannelse innen IT/teknologi og/eller ledelse – minimum BSc. 

 Arbeidsoppgaver:

 • Skape sammenheng mellom brukerens behov og krav, og løsningene som     skal møte disse
 • Sikre at prosjektets leveranser møter overordnede målsetninger
 • Bidra til utforming av løsningsforslag
 • Støtte tjenesteeier og fagside med å identifisere behov og omsette disse til      funksjonelle krav i form av epos og brukerhistorier
 • Fungerer som mellomledd mellom utviklerne og fagsiden
 • Bidra i estimeringsarbeid
 • Sikre nødvendige avklaringer, føringer og beslutninger til rett tid i alle faser
 • Fasilitere diskusjoner og arbeidsmøter

Kunnskap / Kvalifikasjoner:

 • Veldig gode kommunikasjonsegenskaper, både skriftlig og muntlig
 • Forståelse for, og kunnskap om offentlige styringsnivåer samt rolle- og ansvarsfordeling (departement, etat, kommune, KS, etc)
 • Inngående kunnskap om metoder, verktøy og tilnærminger innen området
 • Veldig god evne til samarbeid, involvering og nettverksbygging
 • Kunnskap og forståelse for nasjonale felleskomponenter
 • Evne til å motivere andre, skape entusiasme og se muligheter der andre ser begrensninger
 • God forretnings- og teknologiforståelse, herunder sammenheng mellom tiltak, effekt og gevinst
 • Kjennskap til kost/nytte, gevinstberegning og prioritering
 • Kjennskap til verktøy som JIRA og Confluence 

Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt.

Oppstart: Så snart som mulig og senest i august 2020
Lengde: 31.12.2022
Omfang: 100%
Arbeidssted: Drammen
Arbeidsspråk: Norsk

Ved søknad trenger vi spisset CV i Word format, informasjon om tilgjengelighet, pris og 2-3 referanser.

Besvarelsesarket er hovedgrunnlag for evaluering og utvalg av konsulent.

 

Required skills:
Funksjonell Arkitektur Nasjonale Felleskomponenter Offentlige Styringsnivåer

Desired skills:
JIRA Confluence Gevinstberegning

Competence area

Architecture

Location

Drammen

Workload

100%

Startdate

ASAP

Enddate

2022-12-31

Option to prolong

Languages

Norsk

Contact person:
Carl Thomas Gravning
Sourcing Manager
Similar assignments

Backend Java/Kotlin utvikler

Request ID: 20-05-5962 Published: 2020-05-28

Beskrivelse av anskaffelsen Ruter ønsker å styrke team Sanntid med en til to senior utviklere som skal bidra med videreutvikling av sanntids- tjenestene og plattformen. Team Sanntid står sentralt i sanntidsplattformen og leverer kjernefunksjonalitet for mobilitetsdata til driftskritiske tjenester internt i Ruter og eksternt. Basert på moderne teknologier og arbeidsmetoder har teamet ansvar for utvikling, drift og forvaltning av sanntidsplattformen. Oppdraget Oppdraget inngår i team Sanntid......

Competence area
Development
Location
Oslo
Workload
100%
Startdate
ASAP
Enddate
2021-12-31
Can prolong
Languages
Skandinavisk & Engelsk
Apply before: ASAP

Utredning for Brukerbetaling

Request ID: 20-05-4936 Published: 2020-05-25

BAKGRUNN Helsebiblioteket (Helsebiblioteket.no) er et offentlig finansiert nettsted som gir gratis tilgang til medisinsk kunnskap for helsepersonell. Det ble opprettet i 2006 og er i dag organisert under Folkehelseinstituttet. Helsebiblioteket inngår avtaler med internasjonale og norske leverandører som gir nasjonal tilgang til viktige kunnskapsressurser (oppslagsverk, tidsskrifter og databaser). Med disse avtalene, er Helsebiblioteket en unik tjeneste i internasjonal sammenheng. Tjenesten blir......

Competence area
Project management
Location
Oslo
Workload
100%
Startdate
2020-06-22
Enddate
2020-07-20
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: ASAP