Request ID: 20-03-9680
Published: 2020-03-27

Husbanken søker løsningsarkitekt til et større IKT-utviklingsprosjekt

I Husbanken utvikler vi tjenester som skal bidra til å oppfylle samfunnsoppdraget vårt, «Alle skal bo godt og trygt». Vi jobber tverrfaglig, brukersentrert og lager løsninger vi er stolte av! Vi har et stort og kompetent IT- og fagmiljø, med fokus på samarbeid og deling, og benytter oss av oppdatert teknologi og metoder. Vi skal nå igangsette et høyt prioritert, spennende og omfattende prosjekt, og har behov for en dyktig løsningsarkitekt.

Som løsningsarkitekt vil du bli en sentral bidragsyter inn i prosjektet som skal digitalisere arbeidsprosessene knyttet til søknad, tildeling, administrasjon og forvaltning av kommunale boliger. I tillegg skal det utredes behov for støtte til oppfølging av brukerne i boligene. Foruten gevinster for sluttbruker, mer effektiv saksbehandling og bedre informasjonssikkerhet, skal prosjektet understøtte behov kommunene og staten har for bedre datagrunnlag om brukerne, boligene og bruk av boliger og tjenester. Målet er at beboere i kommunal utleiebolig skal bo i en egnet bolig med oppfølgingen de trenger, at kommunene skal benytte sine disponerte utleieboliger mest mulig effektivt og at staten skal ha god oversikt over boliger på nasjonalt nivå.

Prosjektet er i planleggingsfase og har planlagt oppstart gjennomføring i august 2020. Prosjektet gjennomføres som et samarbeidsprosjekt mellom Husbanken, KS (Kommunenes sentralforbund) og et utvalg kommuner, og disse aktørene er representert i prosjektets organisering.

Følgende komponenter skal realiseres i løpet av prosjektperioden:

 • Selvbetjeningsløsninger for innbygger med mulighet for å registrere behov for bolig (eSøknad), få status og annen relevant informasjon og ha dialog med kommunen
 • Løsninger for saksbehandler som understøtter prosesser knyttet til vedtak og venteliste, tildeling og behov for booppfølging samt administrasjon av leieforhold
 • Løsninger for kunnskapsbasert beslutningsstøtte på kommunalt og nasjonalt nivå

      Husbanken ønsker derfor å hente inn en løsningsarkitekt med erfaring fra relevante utviklingsprosjekter og som liker å jobbe hands-on med kode. Det er en stor fordel om konsulenten har erfaring fra offentlig sektor og god forståelse fra bruk av nasjonale felleskomponenter. Rollen vil inngå i et større team og vil jobbe tett med prosjektleder og funksjonell arkitekt i teamet. 

Arbeidsoppgaver:

 •  Ivareta løsningsarkitektur for prosjektet og sikre at nye løsninger passer inn i Husbankens systemarkitektur
 • Foreslå funksjonell oppdeling/avgrensning av prosjektets omfang
 • Bidra i diskusjon rundt realiseringsstrategi, herunder eierskap, sourcing, drift og vedlikehold
 • Sikre nødvendige avklaringer, føringer og beslutninger til rett tid i alle faser for arkitekturområdet
 • Utvikle funksjonalitet både frontend og backend i løsningene for selvbetjening- og saksbehandling
Utdanningsnivå:
 • Ønskelig med relevant utdannelse innen IT/teknologi – minimum BSc.

Kvalifikasjoner: 

 • Evne til samarbeide, involvering og nettverksbygging
 • Kunnskap og forståelse av nasjonale felleskomponenter og  API
 • Erfaring med utvikling av Single Page Applikasjoner (SPA) med Angular som rammeverk. Kandidater med erfaring med andre tilsvarende rammeverk vil også vurderes 
 • Erfaring med utvikling av REST baserte mikrotjenester med Java, Spring og Spring Boot som rammeverk
 • Kunnskap om smidig metodikk
 • Linux som kjøremiljø, samt bruk av Docker, Maven og Git
 • Kjennskap til utviklingsverktøy som IntelliJ, JIRA og Confluence            
 
Oppstart: Så snart som mulig og senest i august 2020
Lengde: 31.12.2022
Omfang: 100%
Arbeidssted: Drammen
Arbeidsspråk: Norsk

Ved søknad trenger vi spisset CV i Word format, informasjon om tilgjengelighet, pris og 2-3 referanser.
Besvarelsesarket er hovedgrunnlag for evaluering og valg av konsulent.

Required skills:
API Single Page Applikasjoner Smidig Metodikk Docker Maven GIT

Desired skills:
Confluence Jira Jira IntelliJ

Competence area

Architecture

Location

Drammen

Workload

100%

Startdate

ASAP

Enddate

2022-12-31

Option to prolong

Languages

Norsk

Contact person:
Carl Thomas Gravning
Sourcing Manager
Similar assignments

Backend Java/Kotlin utvikler

Request ID: 20-05-5962 Published: 2020-05-28

Beskrivelse av anskaffelsen Ruter ønsker å styrke team Sanntid med en til to senior utviklere som skal bidra med videreutvikling av sanntids- tjenestene og plattformen. Team Sanntid står sentralt i sanntidsplattformen og leverer kjernefunksjonalitet for mobilitetsdata til driftskritiske tjenester internt i Ruter og eksternt. Basert på moderne teknologier og arbeidsmetoder har teamet ansvar for utvikling, drift og forvaltning av sanntidsplattformen. Oppdraget Oppdraget inngår i team Sanntid......

Competence area
Development
Location
Oslo
Workload
100%
Startdate
ASAP
Enddate
2021-12-31
Can prolong
Languages
Skandinavisk & Engelsk
Apply before: ASAP

Fullstack Java-utvikler

Request ID: 20-05-3204 Published: 2020-05-25

Statnett bygger opp en streamingplattform og har i den anledning behov for en Fullstack utvikler med spesialkompetanse på Java. Arbeidsoppgaver Kravanalyse Teknisk analyse   Utvikling  Feilretting Alt arbeid skjer i tett samarbeid med resten av teamet   Krav til utdannelse, kompetanse og erfaring Høyere utdannelse innen programmering, tilsvarende master nivå. Senior utvikler med 10 års erfaring fra utvikling med Java Konsulenten må snakke og skrive norsk flytende Erfaring fra å jobbe med sikker......

Competence area
Development
Location
Oslo
Workload
100%
Startdate
ASAP
Enddate
2021-08-02
Can prolong
Languages
Norsk og engelsk
Apply before: ASAP