Styringssystem/internkontroll for informasjonssikkerhet

This request is closed
Click to see all jobs
Request ID: 20-04-5509
Published: 2020-04-27

NPE ønsker å få på plass et styringssystem/internkontroll for informasjonssikkerhet. Vi har mange rutiner på plass i dag, men ønsker å videreutvikle disse og sette dem inn i en samlet, overordnet struktur. Systemet skal være tilpasset NPEs egenart og behov, og i størst mulig grad være en del av virksomhetenes øvrige rutiner for styring. 

Vi søker bistand til å utforme og dokumentere et slikt styringssystem. Bistanden skal også bidra til å sette NPE i stand til å vedlikeholde og kontinuerlig forbedre styringssystemet/internkontrollen.

Vi legger vekt på at styringssystemet/internkontrollen skal være konkret, virksomhetstilpasset og lett å følge opp i praksis. Vi har ikke tatt stilling til om vi eventuelt vil ta i bruk spesielle IT-løsninger for oppfølging.

Arbeidet skal ta utgangspunkt i aktuelle krav og føringer, se blant annet www.internkontroll-infosikkerhet.difi.no, www.lovdata.no/dokument/NL/lov/2018-06-15-38 og www.lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2004-06-25-988.

Design, gjennomføring og oppfølging av konkrete sikkerhetstiltak ligger utenfor prosjektet.

Absolutte krav til kompetanse og erfaring (krav som må oppfylles)

 • Konsulentene skal ha kompetanse og minimum 3 års erfaring fra lignende prosjekter
 • Erfaring og kompetanse innen informasjonssikkerhet på et strategisk og operativt nivå
 • Sertifiseringer innen informasjonssikkerhet og/eller dokumentert kunnskap om relevante standarder, eksempelvis ISO27001/2/5 og Norm for informasjonssikkerhet i helse- og omsorgstjenesten.
 • Konsulenten skal ha god kjennskap til og erfaring med krav og føringer på styringssystem/internkontroll for informasjonssikkerhet.
 • Erfaring med å formidle og skape forståelse for informasjonssikkerhet
 • Konsulenten skal ha gode kommunikasjonsegenskaper både muntlig og skriftlig, og beherske norsk
 • Konsulenten skal ha referanser fra tilsvarende prosjekter/leveranser (kontaktinformasjon)

Kompetanse og erfaring utover minstekrav (legges til grunn for evaluering)

 • Erfaring fra tilsvarende oppdrag i offentlig virksomhet
 • Erfaring fra komplekse organisasjoner der informasjonssikkerhet er forretningskritisk
 • Tilbudt konsulent(er)s tilgjengelighet (oppstart, stillingsprosent, opsjon)
 • Løsningsbeskrivelse (oppdragsforståelse, gjennomføringsforslag, plan, metode og innhold)
 
Ved søknad trenger vi CV i Word format, godt utfylt besvarelse samt informasjon om tilgjengelighet, pris og 2-3 referanser.
 

Required skills:
Informasjonssikkerhet

Desired skills:
ISO27001

Competence area

Security

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

2020-09-01

Enddate

2020-10-01

Option to prolong

Languages

Norsk

Contact person:
Anders Hellmann
Sourcing Manager
Similar assignments

Backend Java/Kotlin utvikler

Request ID: 20-05-5962 Published: 2020-05-28

Beskrivelse av anskaffelsen Ruter ønsker å styrke team Sanntid med en til to senior utviklere som skal bidra med videreutvikling av sanntids- tjenestene og plattformen. Team Sanntid står sentralt i sanntidsplattformen og leverer kjernefunksjonalitet for mobilitetsdata til driftskritiske tjenester internt i Ruter og eksternt. Basert på moderne teknologier og arbeidsmetoder har teamet ansvar for utvikling, drift og forvaltning av sanntidsplattformen. Oppdraget Oppdraget inngår i team Sanntid......

Competence area
Development
Location
Oslo
Workload
100%
Startdate
ASAP
Enddate
2021-12-31
Can prolong
Languages
Skandinavisk & Engelsk
Apply before: ASAP

Utredning for Brukerbetaling

Request ID: 20-05-4936 Published: 2020-05-25

BAKGRUNN Helsebiblioteket (Helsebiblioteket.no) er et offentlig finansiert nettsted som gir gratis tilgang til medisinsk kunnskap for helsepersonell. Det ble opprettet i 2006 og er i dag organisert under Folkehelseinstituttet. Helsebiblioteket inngår avtaler med internasjonale og norske leverandører som gir nasjonal tilgang til viktige kunnskapsressurser (oppslagsverk, tidsskrifter og databaser). Med disse avtalene, er Helsebiblioteket en unik tjeneste i internasjonal sammenheng. Tjenesten blir......

Competence area
Project management
Location
Oslo
Workload
100%
Startdate
2020-06-22
Enddate
2020-07-20
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: ASAP