Request ID: 20-04-8122
Published: 2020-04-06
Bistanden som skal utføres

Helsedirektoratet opprettet i 2018 et digitaliseringsprogram EDiT (enklere digitale tjenester) som skal fulldigitalisere refusjonsordningene som forvaltes av Helfo. Helfo er en forvaltningsetat underlagt Helsedirektoratet og har ansvar for å håndtere refusjoner fra private og oppgjør fra offentlige helseaktører knyttet til pasientbehandling for om lag 34 milliarder årlig. Programmet skal utvikle mere effektive søknads- og oppgjørsprosesser ved hjelp både ny teknologi og forenkling av regelverk. Dette inkluderer også frontend løsninger for innbyggere og helseaktører. Programmet består i dag av tre prosjekter som ivaretar ulike deler av områdene som skal digitaliseres.   

Prosjektet skal levere bedret brukeropplevelse og forbedrede og nye tjenester for innbyggere på helsenorge.no. Dette inkluderer produkter og tjenester som digitalt frikortbevis, vedtaksdokumentasjon og dialog med Helfos veiledningstjeneste via chat eller via chatbot. Prosjektet skal også levere tjenester og forbedringer i saksbehandlingsløsninger som gir større grad av automatisert saksbehandling for Helfo.

I utviklingen av nye tjenester vil prosjektet ta en aktiv bestillerrolle overfor leverandører av infrastrukturtjenester og bidra til å planlegge, koordinere og kvalitetssikre de tekniske løsningene.

Prosjektets leveranser vil blant annet bidra til:

        Innbygger skal lettere kunne finne og motta informasjon om hvilke helserettigheter man som innbyggere har rett på. 
        Innbygger skal i mindre grad måtte søke om refusjon av utlegg for en tjeneste/vare man har rettighet til.
        Innbygger skal i større grad kunne følge med/se status i egne innsendte saker.
        Innbygger skal gis mulighet til å se hvilke takster behandler har fått fra Helfo som refusjon for behandling av innbygger.
        Økt automatiseringsgrad i saksbehandlingsløsninger bidrar til redusert manuell saksbehandling og redusert saksbehandlingstid.


Krav til kompetanse

Sentrale arbeidsoppgaver vil være:

·       Foreslå og dra tekniske prosesser/avklaringer for nye løsninger eller videreutvikling av eksiterende løsninger

·       Bistå i prioritering av ny funksjonalitet og spesifisering.

·       Foreslå og dra prosesser for design og utvikling av gode brukerflater for brukerne.

·       Lage REST tjenester og utvikle applikasjonslogikk.

·       Pådriver for kontinuerlig produksjonssetting og testdrevet utvikling.

·       Analysering av feilsituasjoner på teknisk og faglig nivå, samt finne løsninger på disse. 

·       Planlegge, forberede, koordinere og rapportere det totale testløpet. 

·       Vurdere og eskalere risikoer relatert til test. 

·       Andre test- og kvalitetsaktiviteter. 

 
 

Required skills:
Selenium .Net DevOps Ms SQL Grafana SonarQube

Desired skills:
ITSM Postman TDD

Competence area

Development, Test and test management

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

2020-05-01

Enddate

2020-12-31

Option to prolong

Languages

Norsk

Contact person:
Marthon Hermansen
Sourcing Manager
Similar assignments

Backend Java/Kotlin utvikler

Request ID: 20-05-5962 Published: 2020-05-28

Beskrivelse av anskaffelsen Ruter ønsker å styrke team Sanntid med en til to senior utviklere som skal bidra med videreutvikling av sanntids- tjenestene og plattformen. Team Sanntid står sentralt i sanntidsplattformen og leverer kjernefunksjonalitet for mobilitetsdata til driftskritiske tjenester internt i Ruter og eksternt. Basert på moderne teknologier og arbeidsmetoder har teamet ansvar for utvikling, drift og forvaltning av sanntidsplattformen. Oppdraget Oppdraget inngår i team Sanntid......

Competence area
Development
Location
Oslo
Workload
100%
Startdate
ASAP
Enddate
2021-12-31
Can prolong
Languages
Skandinavisk & Engelsk
Apply before: ASAP

Utredning for Brukerbetaling

Request ID: 20-05-4936 Published: 2020-05-25

BAKGRUNN Helsebiblioteket (Helsebiblioteket.no) er et offentlig finansiert nettsted som gir gratis tilgang til medisinsk kunnskap for helsepersonell. Det ble opprettet i 2006 og er i dag organisert under Folkehelseinstituttet. Helsebiblioteket inngår avtaler med internasjonale og norske leverandører som gir nasjonal tilgang til viktige kunnskapsressurser (oppslagsverk, tidsskrifter og databaser). Med disse avtalene, er Helsebiblioteket en unik tjeneste i internasjonal sammenheng. Tjenesten blir......

Competence area
Project management
Location
Oslo
Workload
100%
Startdate
2020-06-22
Enddate
2020-07-20
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: ASAP