Request ID: 20-04-8165
Published: 2020-04-14

Kunden er inne i en periode med veldig stor prosjektaktivitet og leveranser i seksjonen Identitet og tilgang i Sykehuspartner HF, der etterspørselen etter spesielt fødereringskompetanse ikke er mulig å dekke opp 
med nåværende ressurstilgjengelighet. Vi trenger derfor å øke vår kapasitet med en konsulent.

Hovedoppgavene vil være prosjektaktivitet, kombinert med daglig drift og vedlikehold, herunder spesielt fokus på håndtering av 2. og 3. linje incidents, samt change- og problem tasks. 

Dette vil primært gjelde oppgaver tilknyttet PING Federate og PING Access.

Arbeidsoppgaver:

  • Etablering av Single Sign-On løsninger i prosjekter gjennom føderering
  • Drift og vedlikehold av våre løsninger innenfor PING
  • 2. og 3. linje oppgaver innenfor nevnte fagområder 

Må ha krav erfaring/kompetanse:

  • Minimum 2-4 år (konsulent)
  • Kunnskap og erfaring med ITIL/ITSM
  • Prosjekterfaring 

Bør-ha-krav til erfaring/kompetanse:

  • Kjennskap til eller kompetanse på produktene Ping, Federate, Microsoft ADFS eller andre fødereringsprodukter
  • God generell kompetanse på Windows-plattformen og katalogtjenester

Ved søknad trenger vi spisset CV i Word format, informasjon om tilgjengelighet, pris og 2-3 referanser.

Required skills:
PING Federate PING Access ITIL/ITSM

Desired skills:
Microsoft ADFS Windows-plattform Katalogtjenester

Competence area

Infrastructure

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

2020-05-04

Enddate

2020-12-31

Option to prolong

Languages

Norsk

Contact person:
Carl Thomas Gravning
Sourcing Manager
Similar assignments

Backend Java/Kotlin utvikler

Request ID: 20-05-5962 Published: 2020-05-28

Beskrivelse av anskaffelsen Ruter ønsker å styrke team Sanntid med en til to senior utviklere som skal bidra med videreutvikling av sanntids- tjenestene og plattformen. Team Sanntid står sentralt i sanntidsplattformen og leverer kjernefunksjonalitet for mobilitetsdata til driftskritiske tjenester internt i Ruter og eksternt. Basert på moderne teknologier og arbeidsmetoder har teamet ansvar for utvikling, drift og forvaltning av sanntidsplattformen. Oppdraget Oppdraget inngår i team Sanntid......

Competence area
Development
Location
Oslo
Workload
100%
Startdate
ASAP
Enddate
2021-12-31
Can prolong
Languages
Skandinavisk & Engelsk
Apply before: ASAP

Utredning for Brukerbetaling

Request ID: 20-05-4936 Published: 2020-05-25

BAKGRUNN Helsebiblioteket (Helsebiblioteket.no) er et offentlig finansiert nettsted som gir gratis tilgang til medisinsk kunnskap for helsepersonell. Det ble opprettet i 2006 og er i dag organisert under Folkehelseinstituttet. Helsebiblioteket inngår avtaler med internasjonale og norske leverandører som gir nasjonal tilgang til viktige kunnskapsressurser (oppslagsverk, tidsskrifter og databaser). Med disse avtalene, er Helsebiblioteket en unik tjeneste i internasjonal sammenheng. Tjenesten blir......

Competence area
Project management
Location
Oslo
Workload
100%
Startdate
2020-06-22
Enddate
2020-07-20
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: ASAP