Løsningsarkitekter til Helse prosjekter

This request is closed
Click to see all jobs
Request ID: 20-05-1225
Published: 2020-05-07

Bistanden som skal utføres

NHN har behov for to løsningsarkitekter med ønsket oppstart 25.05.2020 (Løsningsarkitekt 1) og 03.08.2020 (Løsningsarkitekt 2).

Som løsningsarkitekt jobber man tett med NHN sine fagressurser for etablering og implementering av løsninger for våre kunder. Som løsningsarkitekt vil du jobbe i prosjekt, og være en pådriver for å etablere løsningsarkitektur ut fra hensynet til brukervennlighet, sikkerhet, forvaltning og drift.

Løsningsarkitekten vil jobbe i kundeprosjekt med oppgaver innen infrastruktur, domenearkitektur, arbeidsflate, AD, Microsoft Office 365, Exchange, Samhandling og aksessløsninger til fagapplikasjoner.

Krav til kompetanse

  • Som løsningsarkitekt kreves det at personene forstår det tekniske i tillegg til det funksjonelle og klarer å sette dette sammen i en form av løsningen.
  • Teknisk kompetanse og erfaring som løsningsarkitekt
  • Inneha rollen som Teknisk ansvarlig i Kundeprosjekt og rådgi prosjektleder og styringsgruppe
  • Helhetsforståelse og evnen til å designe enkle bruker-, forvaltning- og driftsvennlige- løsninger
  • Erfaring med å jobbe i prosjekt og samarbeide med ulike fagmiljøer
  • Erfaring med implementering og migreringsoppgaver
  •  Erfaring med bakke- og skyløsninger
  •  Vise til erfaring, gjerne dokumentert, fra prosjekt til forvaltning / drift / linje
  • Tydelig i kommunikasjon både muntlig og skriftlig
  • Teknisk kompetanse innen spesielt Microsoft Windows-sfæren og erfaring for implementering av infrastruktur, domenearkitektur, arbeidsflate, Active Directory, Office 365, Exchange, samhandling og aksessløsninger

 En generell god grunnkompetanse innen integrasjoner og generell "driftsarkitektur" er essensielt. 

Start: 25.05.2020 (Løsningsarkitekt 1) 03.08 2020 (Løsningsarkitekt 2)
Varighet: 6 måneder fra oppstartsdato
Opsjon:  6 måneder

Required skills:
Driftsarkitektur Domenearkitektur Design Domenearkitektur Windows kompetanse Infrastruktur Office 365 Active Directory

Desired skills:
Aksessløsninger Linje

Competence area

Architecture

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

2020-05-25

Enddate

2021-02-03

Option to prolong

Languages

Engelsk og Norsk

Contact person:
Carl Thomas Gravning
Sourcing Manager
Similar assignments

Backend Java/Kotlin utvikler

Request ID: 20-05-5962 Published: 2020-05-28

Beskrivelse av anskaffelsen Ruter ønsker å styrke team Sanntid med en til to senior utviklere som skal bidra med videreutvikling av sanntids- tjenestene og plattformen. Team Sanntid står sentralt i sanntidsplattformen og leverer kjernefunksjonalitet for mobilitetsdata til driftskritiske tjenester internt i Ruter og eksternt. Basert på moderne teknologier og arbeidsmetoder har teamet ansvar for utvikling, drift og forvaltning av sanntidsplattformen. Oppdraget Oppdraget inngår i team Sanntid......

Competence area
Development
Location
Oslo
Workload
100%
Startdate
ASAP
Enddate
2021-12-31
Can prolong
Languages
Skandinavisk & Engelsk
Apply before: ASAP

Fullstack Java-utvikler

Request ID: 20-05-3204 Published: 2020-05-25

Statnett bygger opp en streamingplattform og har i den anledning behov for en Fullstack utvikler med spesialkompetanse på Java. Arbeidsoppgaver Kravanalyse Teknisk analyse   Utvikling  Feilretting Alt arbeid skjer i tett samarbeid med resten av teamet   Krav til utdannelse, kompetanse og erfaring Høyere utdannelse innen programmering, tilsvarende master nivå. Senior utvikler med 10 års erfaring fra utvikling med Java Konsulenten må snakke og skrive norsk flytende Erfaring fra å jobbe med sikker......

Competence area
Development
Location
Oslo
Workload
100%
Startdate
ASAP
Enddate
2021-08-02
Can prolong
Languages
Norsk og engelsk
Apply before: ASAP