Testleder

Log in or register to apply
Request ID: 20-05-2071
Published: 2020-05-19
Apply before: ASAP
Share:

DFØ har behov for en testleder til et utviklingsprosjekt i forbindelse med leveranse av

økonomitjenester til en stor kunde som har behov for tilpassede tjenester.

Leveransene til ny kunde er organisert i et prosjekt som nå er i gjennomføringsfase.

Utviklingsdelen av dette prosjektet er godt i gang og skal etter planen i hovedsak

være sluttført våren 2021. Testleder skal bistå med arbeidet med testplan.

 

DFØ har utarbeidet en teststrategi og har deretter hatt ekstern bistand til testledelse

høsten 2019 og våren 2020. Oppdraget er operativt og det er ingen forutsetning at

valgte leverandør har kjennskap til strategien. Teststrategien legges ved som vedlegg.

 

Kunde trenger bistand i 80 % stilling til følgende oppgaver:

 • Følge opp og vedlikeholde testplaner for prosjektets utviklingsprodukter
 • Utvikle planer og følge opp test av integrasjoner
 • Planlegge testene i samspill med øvrig testteam – velge teststrategier, å estimere tiden, arbeidsmengden og kostnaden av testing, bestille ressurser, å definere testnivåer og testsykluser, og å planlegge hendelseshåndteringen
 • Starte opp spesifikasjon, forberedelse, koordinere tester, følge opp testresultater og sjekke sluttkriterier
 • Bruke testrail til å ha kontroll på prosjektets konfigurasjonsstyring
 • Innføre passende akseptansekriterier for å måle testframdrift og for å evaluere kvaliteten av testingen og produktet
 • Sørge for at det blir skrevet sluttrapporter fra testingen basert på informasjon som er samlet under testing og komme med en anbefaling til prosjektleder angående kvaliteten på produktene.
 • Oppfølging mot testleder kunde

I den utstrekning Kunden ønsker det, skal Konsulenten også bistå i andre aktiviteter

som inngår i prosjektet.

 

Testleder vil sitte i prosjektets ledergruppe og rapportering skjer til prosjektleder

og/eller delprosjektleder utvikling i DFØ.

 

Konsulenten må påberegne noe reisevirksomhet til Stavanger og Oslo.

 

Konsulent må ha følgende kompetanse:

 • erfaring fra testledelse i store prosjekt
 • ledelse- og veiledningskompetanse av andre testressurser
 • erfaring fra å lage av testplaner
 • erfaring fra konseptene med enhets-, system- og akseptansetest
 • erfaring med endringshåndtering i store testløp
 • god samhandlingskompetanse

 

Det vil i tillegg være en fordel om konsulenten har:

 • kjennskap til ERP systemer
 • kjennskap til UBW økonomisystem
 • kjennskap til SAP HR
 • kjennskap til Produktbasert planlegging
 • kjennskap til universitetssektoren

Required skills:
Testledelse Testrail Testplanlegging

Desired skills:
ERP systemer UBW økonomisystem SAP HR

Apply

Competence area

Test and test management

Location

Trondheim

Workload

80%

Startdate

2020-08-03

Enddate

2020-12-31

Option to prolong

Languages

Norsk

Contact person:
Anders Hellmann
Sourcing Manager
Similar assignments

Backend Java/Kotlin utvikler

Request ID: 20-05-5962 Published: 2020-05-28

Beskrivelse av anskaffelsen Ruter ønsker å styrke team Sanntid med en til to senior utviklere som skal bidra med videreutvikling av sanntids- tjenestene og plattformen. Team Sanntid står sentralt i sanntidsplattformen og leverer kjernefunksjonalitet for mobilitetsdata til driftskritiske tjenester internt i Ruter og eksternt. Basert på moderne teknologier og arbeidsmetoder har teamet ansvar for utvikling, drift og forvaltning av sanntidsplattformen. Oppdraget Oppdraget inngår i team Sanntid......

Competence area
Development
Location
Oslo
Workload
100%
Startdate
ASAP
Enddate
2021-12-31
Can prolong
Languages
Skandinavisk & Engelsk
Apply before: ASAP

Fullstack Java-utvikler

Request ID: 20-05-3204 Published: 2020-05-25

Statnett bygger opp en streamingplattform og har i den anledning behov for en Fullstack utvikler med spesialkompetanse på Java. Arbeidsoppgaver Kravanalyse Teknisk analyse   Utvikling  Feilretting Alt arbeid skjer i tett samarbeid med resten av teamet   Krav til utdannelse, kompetanse og erfaring Høyere utdannelse innen programmering, tilsvarende master nivå. Senior utvikler med 10 års erfaring fra utvikling med Java Konsulenten må snakke og skrive norsk flytende Erfaring fra å jobbe med sikker......

Competence area
Development
Location
Oslo
Workload
100%
Startdate
ASAP
Enddate
2021-08-02
Can prolong
Languages
Norsk og engelsk
Apply before: ASAP