Request ID: 20-05-5897
Published: 2020-05-18

BISTAND SOM SKAL UTFØRES

I NHN pågår prosjektarbeid som samordner arkivområdet i helseforvaltningen. Samordningen gjennomføres på oppdrag fra Helse og omsorgsdepartementet (HOD) og i samarbeid med berørte etater. Felles arkivtjenester leveres fra Avdeling for arkiv og dokumentasjonsforvaltning, som snart teller 60 medarbeidere. I 2018 ble de første etatene fullservicekunder. I 2020 pågår arbeid med å etablere felles arkivtjenester også for Helsetilsynet, Statens legemiddelverk og Norsk pasientskadeerstatning. Varigheten på prosjektarbeidet blir noe lenger enn opprinnelig planlagt, og det er behov for ekstern prosjektlederbistand ut 2020 med mulighet til forlengelse i 2021.

KRAV TIL KOMPETANSE

Minimumskrav til kompetanse og erfaring (krav som må oppfylles) 

 • Krav til kompetanse og erfaring på dokumentasjonsforvaltning, arkivering og NOARK-standard
 • Erfaring med Prosjektveiviseren fra Digdir
 • Konsulentene skal ha minimum 5 års erfaring som prosjektleder 
 • Erfaring med etablering av fellestjenester/shared services 
 • Erfaring fra virksomhetsoverdragelser 
 • Erfaring fra Helsesektoren
 • Sertifisering på Prince 2 Practitioner eller tilsvarende
 • Konsulentene skal ha gode kommunikasjonsegenskaper både muntlig og skriftlig, og beherske norsk språk.
 • Konsulentene skal ha referanser fra tilsvarende prosjekter (kontaktinformasjon skal oppgis)

Kompetanse og erfaring utover minstekrav 

 • Erfaring med digitaliseringsprosjekter 
 • Erfaring med å innføre ny teknolog, herunder erfaring med innføring av sak- og arkivsystemer
 • Erfaring med strategisk analyse

Required skills:
NOARK Digdir Prince 2

Desired skills:
Strategisk analyse Digitaliserings prosjekter

Competence area

Project management

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

ASAP

Enddate

2020-12-31

Option to prolong

Languages

Norsk

Contact person:
Marthon Hermansen
Sourcing Manager
Similar assignments

Backend Java/Kotlin utvikler

Request ID: 20-05-5962 Published: 2020-05-28

Beskrivelse av anskaffelsen Ruter ønsker å styrke team Sanntid med en til to senior utviklere som skal bidra med videreutvikling av sanntids- tjenestene og plattformen. Team Sanntid står sentralt i sanntidsplattformen og leverer kjernefunksjonalitet for mobilitetsdata til driftskritiske tjenester internt i Ruter og eksternt. Basert på moderne teknologier og arbeidsmetoder har teamet ansvar for utvikling, drift og forvaltning av sanntidsplattformen. Oppdraget Oppdraget inngår i team Sanntid......

Competence area
Development
Location
Oslo
Workload
100%
Startdate
ASAP
Enddate
2021-12-31
Can prolong
Languages
Skandinavisk & Engelsk
Apply before: ASAP

Fullstack Java-utvikler

Request ID: 20-05-3204 Published: 2020-05-25

Statnett bygger opp en streamingplattform og har i den anledning behov for en Fullstack utvikler med spesialkompetanse på Java. Arbeidsoppgaver Kravanalyse Teknisk analyse   Utvikling  Feilretting Alt arbeid skjer i tett samarbeid med resten av teamet   Krav til utdannelse, kompetanse og erfaring Høyere utdannelse innen programmering, tilsvarende master nivå. Senior utvikler med 10 års erfaring fra utvikling med Java Konsulenten må snakke og skrive norsk flytende Erfaring fra å jobbe med sikker......

Competence area
Development
Location
Oslo
Workload
100%
Startdate
ASAP
Enddate
2021-08-02
Can prolong
Languages
Norsk og engelsk
Apply before: ASAP