Design av informasjon om universell utforming

This request is closed
Click to see all jobs
Request ID: 20-05-8244
Published: 2020-05-19

Om oppdraget

TID-programmet er Ruters trafikantinformasjons- og designprogram. Gjennom en årrekke har programmet arbeidet målrettet med å implementere enhetlig og helhetlig skilting på regionens T- banestasjoner og kollektivknutepunkt - nettopp med tanke på å gjøre kollektivtrafikken tilgjengelig for alle. Dette arbeidet nærmer seg sluttført og de fleste T-banestasjoner er ferdig implementert, det vil si at skilt er montert opp og skiltplan foreligger. 

TID har nå fått tildelt noe tilleggsmidler i 2020 øremerket forbedret informasjon om tilgjengelighet på T- banen. Dette er et delprosjekt i en større pakke der flere andre tiltak - inkludert noen mindre ombygginger - også skal utføres. 

Mandatet i vårt arbeid er å ferdigstille og teste ut informasjon tilpasset T-banestasjoner der infrastrukturen av ulike årsaker ikke er tilrettelagt for rullestolvennlig adkomst, avstigning og påstigning. En pilot vil gjennomføres på Nationaltheatret stasjon der kurven på sporet gjør at avstanden mellom tog og plattform er særlig stor. 

Om rollen og arbeidsoppgaver 

 • I rollen skal skiltplanlegger / designer medvirke sammen med et lite tverrfaglig team i å designe, brukerteste og tegne ut informasjon som passer inn i helheten av Ruters trafikantinformasjonsprogram og som gir brukerne informasjon om påstigningsmønster og avstand mellom tog og plattform. 
 • Arbeidet vil bestå i å bistå i ferdigstilling av konseptet og tegne dette ut i form av en optimal skiltplan på bestemte stasjoner, i første omgang på Nationaltheatret deretter eventuelt flere stasjoner dersom budsjettet tillater det. 
 • Arbeidsoppgavene innebærer:
 •  Å jobbe videre med utfordringene knyttet til uttegnet konsept og ferdigstille et konsept som godkjennes for implementering. 
 • Å tegne ut en optimal skiltplan ved å besørge gode bilder og visualisere utfordrende posisjoner, gjennomføre behovsanalyser og dokumentere brukerferd. 
 • Skilte etter TID sine prinsipper, men tilpasse dette til lokale forhold. 
 • Plassere elementer der de ideelt sett skal plasseres for å møte kundenes behov. 
 • Vurdere nytten av å flytte eller endre andre elementer på stasjonen. 
 • Utarbeide produksjonsfiler til skiltleverandør. 
 • Overlevere dokumentasjon av utført arbeid og alle originaler til Ruter. 
 • Være med og utforme og delta i medreisestudier eller andre former for brukermedvirkning for å sikre at informasjonen møter kundenes behov. 

Ønskede kvalifikasjoner: 

Sentrale forutsetninger for å lykkes i denne rollen er som følger: 

 • Gjennomføringsevne i arbeid med grafiske verktøy som Figma, InDesign og Illustrator 
 • Erfaring med å sikre høy grad av medvirkning blant prosjektets interessenter gjennom god kommunikasjon og involvering i design- og brukermedvirkningsprosesser. 
 • Arbeid med og offentlige krav knyttet til informasjon om universell utforming / tilgjengelighet. 
 • Arbeidsspråk er norsk, og det er viktig at konsulenten har evne til å kommunisere uten vesentlige språklige barrierer. Norsk minimum nivå C1, Engelsk minimum nivå B2 

Det er en fordel at konsulenten har erfaring med: 

 • Skiltplanarbeid og forståelse for Ruters prinsipper for trafikantinformasjon og design. 

I tillegg er det positivt om konsulenten har kjennskap til: 

 • Andre samfunnsaktørers arbeid med universell utforming og tilgjengelighet slik som byggforalle.no, Statens vegvesen og TØI. 
 • Erfaring med skilt eller trykte medier, da flatene som skal utvikles i hovedsak vil være folie på plattform og produksjon av skilt. 

Ved referansesjekk vil vi spørre om erfaring på følgende egenskaper: 

 • Klarer å balansere flere leveranser og likevel ha gjennomføringsevne og levere kvalitet. 
 • Klarer å kommunisere godt med brukere i testsituasjon og med teamet. 
 • Kommer med gode forslag og jobber godt sammen med andre i team. 
 
Opsjon 1: fra 31.12.2020 - 31.03.2021
Opsjon 2: 01.04.2021 til 01.06.2021
 
Ved søknad trenger vi spisset CV i Word format, godt utfylt besvarelse samt informasjon om tilgjengelighet, pris og 2-3 referanser.

 

Required skills:
Figma InDesign Illustrator Universell utforming

Desired skills:
Skiltplanarbeid

Competence area

Design, Infrastructure

Location

Oslo

Workload

80-160 hours total

Startdate

ASAP

Enddate

2020-12-31

Option to prolong

Languages

Engelsk og Norsk

Contact person:
Carl Thomas Gravning
Sourcing Manager
Similar assignments

Backend Java/Kotlin utvikler

Request ID: 20-05-5962 Published: 2020-05-28

Beskrivelse av anskaffelsen Ruter ønsker å styrke team Sanntid med en til to senior utviklere som skal bidra med videreutvikling av sanntids- tjenestene og plattformen. Team Sanntid står sentralt i sanntidsplattformen og leverer kjernefunksjonalitet for mobilitetsdata til driftskritiske tjenester internt i Ruter og eksternt. Basert på moderne teknologier og arbeidsmetoder har teamet ansvar for utvikling, drift og forvaltning av sanntidsplattformen. Oppdraget Oppdraget inngår i team Sanntid......

Competence area
Development
Location
Oslo
Workload
100%
Startdate
ASAP
Enddate
2021-12-31
Can prolong
Languages
Skandinavisk & Engelsk
Apply before: ASAP

Utredning for Brukerbetaling

Request ID: 20-05-4936 Published: 2020-05-25

BAKGRUNN Helsebiblioteket (Helsebiblioteket.no) er et offentlig finansiert nettsted som gir gratis tilgang til medisinsk kunnskap for helsepersonell. Det ble opprettet i 2006 og er i dag organisert under Folkehelseinstituttet. Helsebiblioteket inngår avtaler med internasjonale og norske leverandører som gir nasjonal tilgang til viktige kunnskapsressurser (oppslagsverk, tidsskrifter og databaser). Med disse avtalene, er Helsebiblioteket en unik tjeneste i internasjonal sammenheng. Tjenesten blir......

Competence area
Project management
Location
Oslo
Workload
100%
Startdate
2020-06-22
Enddate
2020-07-20
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: ASAP