Request ID: 20-06-3551
Published: 2020-06-23
Helsedirektoratet, avdeling helseregistre, skal sikre helhetlig forvaltning av Helsedirektoratets helseregistre.
Helsedataprogrammet (HDP) som styres av E-helse har ansvar for å etablere Helseanalyseplattformen med dataprodukter, blant annet fra NPR og KPR. Som en ramme for leveranser fra Helsedirektoratet har Avdeling Helseregistre etablert et prosjekt, Effektive Leveranser til HDP, som er planlagt for perioden 2020-Q2 2022.  
 
Prosjektets formål er å sørge for at Helsedirektoratet er i stand til å levere dataprodukter til Helseanalyseplattformen på en effektiv måte. Arbeidet omfatter fire overordnede hovedleveranser: 
 1. etablere dataprodukter, 
 2. forbedre intern løsning for forvaltning av metadata 
 3. løsning for integrasjon og dataoverføring til HAP
 4. etablere forvaltningsmodell. 
 5. Prosjektet ser nå etter en god informasjonsarkitekt som kan bistå i arbeid knyttet til dette arbeidet. 
Arbeidsoppgaver vil være følgende:
 • Kartlegging og strukturering av metadata
 • Informasjonsmodellering 
 • Utarbeide modeller knyttet til metadataforvaltning 
 • Avholde workshops med både faglige og tekniske ressurser
 • Utarbeide beslutningsunderlag
 • Jobbe i team, ha tett dialog med interne fagmiljøer i Helsedirektoratets lokaler i Trondheim
 • Bistå i arbeidet med spesifikasjon av dataprodukter og tilhørende metadata
 • Bistå i arbeidet med planlegging og gjennomføring av brukertesting
Helsedirektoratet søker 1 ressurs med faste arbeidsdager i Helsedirektoratets lokaler i Trondheim.
 
Krav til kompetanse:
 
Vi ser etter deg som er engasjert, selvstendig og med sterk interesse for smidige prosesser. Du liker variasjon i arbeidsdagene, er god til å kommunisere og finne løsninger sammen med andre. Du må trives i skjæringspunktet mellom helse og IT, gi et godt inntrykk og oppleves å passe inn i vårt miljø. Praktisk erfaring fra kartleggingsarbeid, informasjonsmodellering og konsolidering av data er en fordel. Forankringsarbeid og tett dialog med fagressurser er noe du trives med.
 
Vi ser etter en ressurs som:
 • Har relevant utdannelse, minimum på bachelornivå
 • Er en erfaren informasjonsarkitekt
 • Har kompetanse på helseregistre, konsolidering av metadata og erfaring fra prosjektarbeid
 • Evner å raskt sette seg inn i problemstillinger og som er løsningsorientert
 • Er uredd og selvgående. Ikke redd for å ta kontakt med folk og spore opp den informasjonen som er nødvendig. 
 • Kompetanse og erfaring dokumenteres i vedlagte CV-er. Dokumentert erfaring vil bli tillagt vekt i evalueringen i tillegg til formalkompetanse. Aktuelle kandidater vil bli intervjuet.

Opsjon: 1 + 1 år
Oppstart: Medio August

Ved søknad trenger vi spisset CV i Word format, godt utfylt besvarelse samt informasjon om tilgjengelighet, pris og 2-3 referanser.

Required skills:
PRINCE2 GDPR Prosessmodellering Informasjonsmodellering

Desired skills:
Workshops TOGAF

Competence area

Architecture

Location

Trondheim

Workload

100%

Startdate

2020-08-13

Enddate

2021-08-13

Option to prolong

Languages

Norsk

Contact person:
Carl Thomas Gravning
Sourcing Manager
Similar assignments

Prosjektleder - National Security Act

Request ID: 20-07-4880 Published: 2020-07-02

The (new) National Security Act came into effect on 1st January 2019.  Its purpose is to contribute to  safeguarding Norway`s sovereignty, territorial integrity and democratic form of government and other national security interests,  preventing, uncovering and counteracting security-threatening activities,  security measures being implemented in accordance with fundamental legal principles and values in a democratic society Basic National Functions (BNF): Voice, SMS and Data (will be further b......

Competence area
Management for hire, Project management, Security
Location
Oslo
Workload
100%
Startdate
2020-08-03
Enddate
2020-12-31
Can prolong
Languages
Norsk og engelsk
Apply before: ASAP

Tjenestedesigner

Request ID: 20-07-8393 Published: 2020-07-16

Dokumentarkivet i NRK gjennomfører en endringsprosess for å etablere en funksjon for informasjonsstyring. Et sentralt premiss for prosessen er behovet for å håndtere økte informasjonsmengder virksomheten. Informasjonsstyring i NRK: Hensikten med informasjonsstyring er at rett person (eller prosess) har tilgang til korrekt og tilstrekkelig informasjon på riktig sted og til riktig tid. For å innføre informasjonsstyring er det etablert et prosjekt, basert på prinsipper for smidig metodikk. Prosjek......

Competence area
Design
Location
Oslo
Workload
150 hours total
Startdate
2020-09-01
Enddate
2020-12-31
Languages
Norsk
Apply before: ASAP