Request ID: 20-06-3649
Published: 2020-06-18

Husbanken er i gang med et større moderniseringsløp der sentrale fagsystemer skal fornyes og arbeidsprosesser digitaliseres og effektiviseres. Nå skal kjernesystemer for saksbehandling og forvaltning av lån og tilskudd fornyes. Husbanken har valgt å anskaffe hyllevareløsning med tilpasning, og skal i tillegg selv utvikle noe funksjonalitet som ikke tilbys i standard systemet. Migrering av data fra gammelt system er også del av prosjektet. Prosjektet startet opp i starten av 2020 og er nå på slutten av planleggingsfasen.

Beskrivelse

Testeren blir del av et prosjektteam som består av personer som jobber med egenutvikling og tilpasning. I tillegg har prosjektet tett samarbeid med både hyllevareleverandøren og diverse andre parter. Testeren blir ansvarlig for teknisk test av hyllevareløsning, som består av kjernesystemet og integrasjoner med både egne og eksterne systemer. Et viktig ansvarsområde i dette er test data som må opprettes, vedlikeholdes og ikke minst kommuniseres med alle relevante aktører på tvers av testnivå (unittest, systemtest, integrasjonstest, e2e-test og akseptansetest). Personen bidrar med innspill til og gjennomføring av teknisk test, manuelt og automatisert. Personen må være veldig selvgående, særlig nå i denne hjemmekontor perioden. 

Hovedoppgaver

 • Teknisk test, blant annet integrasjonstest, testautomatisering og ansvar for testdata
 • Teknisk test som både omhandler testplanlegging, testgjennomføring og testrapportering.
 • Vurdering av testdekning i forhold til akseptansekriterier
 • Viktig kommunikator i teamet, både med Husbanken og leverandøren (på engelsk).
 • Bidra til vurdering av testautomatisering og manuell test

Kompetanse og erfaring

 • Erfaring med verktøy som Postman, Soap UI, Selenium, Cypress, JUnit
 • Erfaring med oppsett av test data i prosjekter med flere interne og eksterne integrasjoner 
 • Erfaring som teknisk tester i et kompleks domene
 • Må ha solid og dokumentert erfaring som teknisk tester med vekt på integrasjonstest
 • Testeren bør beherske verktøy som Jira og Confluence. 
 • Erfaring og kompetanse på integrasjon av testsuiter i byggprosess med Jenkins og Bitbucket er ønskelig.
 • Kunne lese og forstå kravspesifikasjoner og kunne bruke de som input til en helhetlig, velgjennomtenkt testdekningsstrategi.
 • Fordel med erfaring fra både vannfall og smidig utviklingsmetodikk
 • Fordel med ISTQB, ISEB eller TMap sertifisering
 • Fordel med bankfaglig kunnskap

Personlige egenskaper:

Teknisk testeren må ha gode kommunikasjonsevner og være vant til å jobbe med forskjellige interessenter. Personen bør være kritisk, strukturert, analytisk, resultatorientert og liker å ta initiativ. Å være selvgående er enda mer viktig nå pga. hjemmekontor situasjonen. Testeren må kunne snakke og skrive norsk og engelsk.

Required skills:
Postman Soap UI Selenium Cypress JUnit Jira Confluence

Desired skills:
Jenkins Bitbucket ISTQB ISEB TMap

Competence area

Test and test management

Location

Drammen

Workload

100%

Startdate

2020-08-03

Enddate

2021-06-30

Option to prolong

Languages

Norsk & engelsk

Contact person:
Anders Hellmann
Sourcing Manager
Similar assignments

Rådgivning på skytjenester

Request ID: 20-07-2422 Published: 2020-07-24

DFØ er på vei til å ta i bruk skytjenester. Vi har behov for operativ rådgivning knyttet til hvordan dette skal tas i bruk, videre hvilke elementer må vi som tjenesteleverandør ta hensyn til i vår sky- reise. DFØ planlegger et forprosjekt (CCoE) hvor vi lager en strategi for sky og med de områder/elementer vi må beskrive for å kunne ta en beslutning hvordan og når DFØ tar i bruk skyløsninger. Vi trenger bistand til å lage strategien og til å beskrive de ulike elementene som må innga......

Competence area
Architecture, Management for hire
Location
Oslo / Remote
Workload
100%
Startdate
2020-08-19
Enddate
2020-12-16
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: ASAP

Tjenestedesigner

Request ID: 20-07-8393 Published: 2020-07-16

Dokumentarkivet i NRK gjennomfører en endringsprosess for å etablere en funksjon for informasjonsstyring. Et sentralt premiss for prosessen er behovet for å håndtere økte informasjonsmengder virksomheten. Informasjonsstyring i NRK: Hensikten med informasjonsstyring er at rett person (eller prosess) har tilgang til korrekt og tilstrekkelig informasjon på riktig sted og til riktig tid. For å innføre informasjonsstyring er det etablert et prosjekt, basert på prinsipper for smidig metodikk. Prosjek......

Competence area
Design
Location
Oslo
Workload
150 hours total
Startdate
2020-09-01
Enddate
2020-12-31
Languages
Norsk
Apply before: ASAP