Request ID: 20-06-9297
Published: 2020-06-26

Ruter søker to prosjektmedarbeidere (ikke senior) til Ruters fagenhet mobilitetstjenester. Tilbudte kandidater vil i hovedsak jobbe med utvikling av bestillingstrafikk, men noe av arbeidet vil være på tvers av alle områdene til mobilitetstjenester. 

Om rollen og arbeidsoppgaver 

Tilbudte kandidater bør ha prosjektleder og koordinerings erfaring, og spesielt fra utviklingsprosjekter som skal inn i produksjon. Egnede kandidater bør ha erfaring og interesse for digitalutvikling og nysgjerrige på fremtidens mulighetsrom. 

Tilbudte kandidater bør være pådrivere av natur og ha en god evne til å presentere samt fasilitere samarbeid blant prosjektdeltakere med forskjellig bakgrunn og situasjonsforståelse. 

Tilbudte kandidater vil ha en oppfølgingsrolle i utviklingen og testing av nye digitale systemer og transportløsninger. En viktig oppgave vil også være å systematisere og tilgjengeliggjøre innsikt og læring. 

Kandidatene må være vant med å jobbe under kontinuerlige endringer og håndtere mange ulike saker og situasjoner samtidig. Vi tilbyr en dynamisk arbeidshverdag og mulighet til å drive og følge opp ulike piloter vi tester ut. 

Ønskede kvalifikasjoner

Sentrale forutsetninger for å lykkes i denne rollen er som følger:

  • Forståelse for samfunnsmessige drivere/føringene for digitalisering
  • Erfaring med å se kundebehov, utforske mulighetsrommet og utvikle forretningskonsepter
  • Erfaring fra tjenesteutvikling og endringsprosesser
  • God på å evaluere, analyserer og dokumentere
  • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk (arbeidsspråk er norsk)

Personlige egenskaper

Ved referansesjekk vil vi spørre om erfaring på følgende egenskaper:

  • Genuint interessert i digitalisering og forenkling 
  • Analytisk og strukturert
  • Kreativ, utviklings- og løsningsorientert
  • Fleksibel, initiativrik og positiv

Oppstartstidspunkt er ønsket snarest, men senest 17.08.2020.

Ruter ønsker opsjon på å forlenge i ytterligere på følgende måte:

Opsjon 1: 01.01.2022 til 31.12.2022

Opsjon 2: 01.01.2023 til 31.12.2023

Opsjon 3: 01.01.2024 til 31.12.2024

Required skills:
Tjenesteutvikling Endringsprosesser

Competence area

Project management

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

2020-08-17

Enddate

2021-12-31

Option to prolong

Languages

Norsk

Contact person:
Anders Hellmann
Sourcing Manager
Similar assignments

Rådgivning på skytjenester

Request ID: 20-07-2422 Published: 2020-07-24

DFØ er på vei til å ta i bruk skytjenester. Vi har behov for operativ rådgivning knyttet til hvordan dette skal tas i bruk, videre hvilke elementer må vi som tjenesteleverandør ta hensyn til i vår sky- reise. DFØ planlegger et forprosjekt (CCoE) hvor vi lager en strategi for sky og med de områder/elementer vi må beskrive for å kunne ta en beslutning hvordan og når DFØ tar i bruk skyløsninger. Vi trenger bistand til å lage strategien og til å beskrive de ulike elementene som må innga......

Competence area
Architecture, Management for hire
Location
Oslo / Remote
Workload
100%
Startdate
2020-08-19
Enddate
2020-12-16
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: ASAP

Tjenestedesigner

Request ID: 20-07-8393 Published: 2020-07-16

Dokumentarkivet i NRK gjennomfører en endringsprosess for å etablere en funksjon for informasjonsstyring. Et sentralt premiss for prosessen er behovet for å håndtere økte informasjonsmengder virksomheten. Informasjonsstyring i NRK: Hensikten med informasjonsstyring er at rett person (eller prosess) har tilgang til korrekt og tilstrekkelig informasjon på riktig sted og til riktig tid. For å innføre informasjonsstyring er det etablert et prosjekt, basert på prinsipper for smidig metodikk. Prosjek......

Competence area
Design
Location
Oslo
Workload
150 hours total
Startdate
2020-09-01
Enddate
2020-12-31
Languages
Norsk
Apply before: ASAP