Nye nettsider til Bioteknologiradet.no

Log in or register to apply
Request ID: 20-07-3047
Published: 2020-07-02
Apply before: ASAP
Share:

Vi søker konsulenthjelp til å utvikle nye nettsider som tilfredsstiller offentlige krav samt de særegne behov Bioteknologirådet har i forhold til vårt kommunikasjonsoppdrag og de medieformat vi benytter og kan komme til å benytte i fremtiden. Tilbyder bør ha erfaring med nettsideproduksjon for redaksjonelt er en høringsinstans for norske myndigheter i forbindelse med saker som vedrører moderne bioteknologi.

Bioteknologirådet er et frittstående, rådgivende organ som er oppnevnt av Regjeringen og hjemlet i bioteknologiloven og i genteknologiloven.

Bioteknologirådet 

 • skal legge stor vekt på informasjons- og debattskapende aktiviteter ved å bidra til informasjon til publikum og bidra til kommunikasjon mellom offentlige myndigheter, fagfolk og interesseorganisasjoner. 
 • er en høringsinstans for norske myndigheter i forbindelse med saker som vedrører moderne gen- og bioteknologi.
 • skal bidra med informasjon til publikum og forvaltningen, og fremme debatt omkring de etiske og samfunnsmessige konsekvensene ved bruk av moderne bioteknologi.
 • har på eget nettsted temasider og annet stoff spesielt tilrettelagt for bruk i videregående skole. Nettsiden har en bred målgruppe: elever og lærere ved ungdomsskole og videregående skole, journalister, fagfolk, myndigheter og politikere.
 • arrangerer hvert år minst fire åpne debattmøter om aktuelle temaer innen moderne bioteknologi samt frokostmøter. Video fra de åpne møtene blir per i dag lagt ut på Youtube i etterkant, og en del strømmes på Facebook live.
 • gir ut tidsskriftet GENialt fire ganger i året. Tidsskriftet publiseres både på nett og papir.
 • har egen podkast, Biotekpodden, som per i dag ligger på Spotify.
 • Bioteknologirådets sekretariat har 7 ansatte, og kun en av disse jobber med kommunikasjon på heltid. Det er derfor et kriterium at de nye nettsidene er enkle å oppdatere og at prosessen er brukervennlig. 

Bioteknologirådets nettsted, www.bioteknologiradet.no, trenger ny utforming, både nytt design og ny arkitektur basert på Wordpress.

Bioteknologirådets sekretariat har 7 ansatte, og kun en av disse jobber med kommunikasjon på heltid. Det er derfor et kriterium at de nye nettsidene er enkle å oppdatere og at prosessen er brukervennlig.

Nettsidene må:

 • Ha universell utforming som tilfredsstiller minstekravene til Difi på nettsiden og alt innhold som publiseres.
 • Automatisk tilpasses til alle skjermstørrelser (responsive design) og kunne brukes i de mest benyttede nettlesere.
 • Være enkelt tilgjengelig for alle våre målgrupper (elever og lærere ved ungdomsskole og videregående skole, journalister, fagfolk, myndigheter og politikere) med gode søkemuligheter på siden.
 • Ta i bruk integrerte prosesser som gjør arbeidsflyten enklere og mindre tidkrevende fra innholdsproduksjon til publisering av tekst, PDF, lyd og bilde.
 • Optimaliseres med tanke på nettsøk. Nettsiden ligger i dag høyest på Google-søk på flere av våre hovedtema, og vi vil gjerne ligge på topp på enda flere. Dette gjelder også multimedieinnhold.
 • Ha en søkbar, digital versjon av tidsskriftet GENialt. Dette bør kombineres med utarbeidelse av Word-maler som kan gjøre arbeidsflyten fra innholdsproduksjon til publisering strømlinjeformet. Vi er åpen for å vurdere ulike muligheter for digital publisering av tidsskriftet.
 • Må være enkel å vedlikeholde og oppdatere. Bioteknologirådets sekretariat har 7 ansatte, og kun en av disse jobber med kommunikasjon på heltid.
 • Kunne håndtere stor pågang når vi jobber med saker som er dagsaktuelle

Bioteknologirådet har i dag egen designmal, men er åpne for å endre denne. Det er også en opsjon på support for drift.

Opsjon på support og drift: intill 31.12.21

Arbeidsted er Bergen, men Konsulenter kan jobbe remote, men må beregne noe reisevirksomhet til Bergen

Required skills:
Webdesign Arkitektur Universell utforming

Competence area

Design

Location

Bergen

Workload

100%

Startdate

2020-09-10

Enddate

2020-12-31

Option to prolong

Languages

Norsk

Contact person:
Carl Thomas Gravning
Sourcing Manager
Similar assignments

Prosjektleder - National Security Act

Request ID: 20-07-4880 Published: 2020-07-02

The (new) National Security Act came into effect on 1st January 2019.  Its purpose is to contribute to  safeguarding Norway`s sovereignty, territorial integrity and democratic form of government and other national security interests,  preventing, uncovering and counteracting security-threatening activities,  security measures being implemented in accordance with fundamental legal principles and values in a democratic society Basic National Functions (BNF): Voice, SMS and Data (will be further b......

Competence area
Management for hire, Project management, Security
Location
Oslo
Workload
100%
Startdate
2020-08-03
Enddate
2020-12-31
Can prolong
Languages
Norsk og engelsk
Apply before: ASAP

Tjenestedesigner

Request ID: 20-07-8393 Published: 2020-07-16

Dokumentarkivet i NRK gjennomfører en endringsprosess for å etablere en funksjon for informasjonsstyring. Et sentralt premiss for prosessen er behovet for å håndtere økte informasjonsmengder virksomheten. Informasjonsstyring i NRK: Hensikten med informasjonsstyring er at rett person (eller prosess) har tilgang til korrekt og tilstrekkelig informasjon på riktig sted og til riktig tid. For å innføre informasjonsstyring er det etablert et prosjekt, basert på prinsipper for smidig metodikk. Prosjek......

Competence area
Design
Location
Oslo
Workload
150 hours total
Startdate
2020-09-01
Enddate
2020-12-31
Languages
Norsk
Apply before: ASAP