Arkitekt til video mottaksprosjekt

This request is closed
Click to see all jobs
Request ID: 20-08-0141
Published: 2020-08-31

Prosjektet skal implementere ny plattform for videotjenestene, og arkitekten har sentrale oppgaver i å sikre implementeringen ifht til dokumentasjon og use caser.  

Arbeidsoppgaver vil bl.a. være:

 • Funksjonelle og tekniske målbilder som viser hvordan leverte tekniske komponenter understøtter funksjonelle behov og målbare godkjenningskriterier.
 • Bistand til utarbeidelse av use-cases og brukerscenarier som grunnlag for akseptansetest
 • Kvalitetssikring av leverandørens tekniske design opp mot prosjektets målbilde

Minimumskrav til kompetanse og erfaring (krav som må oppfylles)

 • Minimum 5 års erfaring som arkitekt i offentlige virksomheter 
 • Erfaring som arkitekt i helse- og omsorgssektoren
 • Erfaring med analyse og design i skjæringspunktet mellom IKT og forretningsprosesser
 • Erfaring med å utarbeide funksjonelle og tekniske målbilder, og å omsette forretningsmessige behov til teknisk løsning
 • Erfaring med å utarbeide brukerhistorier og brukerscenarier som underlag for akseptansetest
 • Erfaring med å kvalitetsikre teknisk design opp mot et prosjekts målbilde 
 • Erfaring med videobaserte samhandlingstjenester 
 • Erfaring med sikkerhetsarkitektur og informasjonsforvaltning i et sikkerhetsperspektiv
 • TOGAF sertifisering eller tilsvarende
 • Konsulentene skal ha gode kommunikasjonsegenskaper både muntlig og skriftlig, og beherske norsk språk.
 • Konsulentene skal ha referanser fra tilsvarende prosjekter (kontaktinformasjon skal oppgis)

Kompetanse og erfaring utover minstekrav (legges til grunn for evaluering)

Tilbudte konsulent bør ha 

 • God kjennskap til NHN og vår rolle i den offentlige helseforvaltningen
 • God kjennskap til NHN sin tjenestekatalog, spesielt våre samhandlingstjenester 
 • God kjennskap til NHN sine ulike kundegrupper og deres ulike behov 
 • God kjennskap til NHN sin videotjeneste

Ved søknad trenger vi CV i Word format, godt utfylt besvarelse samt informasjon om tilgjengelighet, pris og 2-3 referanser.

Competence area

Architecture

Location

Oslo/Trondheim

Workload

50%

Startdate

ASAP

Enddate

2020-11-15

Option to prolong

Languages

Norsk

Contact person:
Anders Hellmann
Sourcing Manager
Similar assignments

Operativ IT-sikkerhet

Request ID: 20-09-5414 Published: 2020-09-18

Statnett SF har behov for en konsulent innenfor området Operativ IT-sikkerhet. Statnett SF ønsker en konsulent med en spesialistbakgrunn i henhold til krav for å styrke kapasiteten til å følge opp og lukke IKT-sikkerhetsrisiko i Statnett.  Arbeidsoppgaver Hands-on sikring av infrastruktur: Herding av servere og Active Directory generelt, filsluser, whitelisting, etc. Automatisering i forbindelse med kartlegging, revisjon, konfigurering og herding Løsningsarkitekt med helhetlig oversikt over sik......

Competence area
Security
Location
Oslo/Remote
Workload
100%
Startdate
2020-11-01
Enddate
2021-12-31
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 24-09-2020 12:00

Prosjektleder Elhub

Request ID: 20-09-9644 Published: 2020-09-18

Elhub er en datahub for det norske kraftmarkedet og er etablert av Statnett på oppdrag fra myndighetene. Sjekk https://elhub.no/om-elhub/hva-og-hvorfor/ for mer informasjon. Elhub er en nylig utviklet IT løsning, driftsatt i 2019, og som vedlikeholdes og driftes av Elhubs egen organisasjon og en ITO leverandør.  På Nordisk nivå er det besluttet at finansielt oppgjør mellom markedsaktørene i strømmarkedet skal endres fra å være basert på måleverdier med en timeoppløsning til 15min. oppløsning. D......

Competence area
Project management
Location
Oslo
Workload
100%
Startdate
ASAP
Enddate
2022-12-31
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 13-10-2020 12:00