Request ID: 20-09-4976
Published: 2020-09-30

Ruter søker en (1) konsulent i 100% stilling til Innkjøpsteamet. Konsulenten skal jobbe innenfor området Innkjøp med offentlige anskaffelser.

Ruter gjennomfører regelmessig anskaffelser av produkter og tjenester som skal løse kundenes og organisasjonens behov. Det kan for eksempel være snakk om rammeavtaler eller enkelt tjenester, samt gjennomføring av minikonkurranser eller tilbudsforespørsler.

Konsulentens rolle i ovennevnte anskaffelsesprosessene er å ivareta det overordnede perspektivet, sørge for fremdrift og struktur, sikre godt tverrfaglig samarbeid og god kvalitet i anskaffelsesprosesser og leveranser. Rollen innebærer også å koordinere ressurser fra oppdragsgiver og forhandle med tilbydere.

Konsulent vil rapportere til Innkjøpssjefen eller annen person som utpekes. Ruters organisasjon er en matriseorganisasjon, og resultatenhetene bruker ressursene i fagenhetene og stabsenhetene. Det vil derfor være nødvendig med godt samarbeid og kontakt med hele Ruters organisasjon, i hovedsak fagpersoner, i forbindelse med gjennomføring av anskaffelsene. I tillegg vil det være aktuelt med kontakt med markedet (leverandør markedet).

Arbeidet vil i stor grad måtte foregå i oppdragsgivers lokaler. Det kan være aktuelt med noe møtevirksomhet innen Oslo og Viken. Grunnet smittevern kan det avtales at deler av arbeidet skal foregå på hjemmekontor.

Om rollen og arbeidsoppgaver

 • Gjennomføre minikonkurranser (særlig på busstjenester)
 • Bistå i gjennomføring anskaffelser av TT-transport i Oslo
 • Annet innkjøpsarbeid

Konsulentens oppgaver vil særlig være å gjennomføre minikonkurranser på busstjenester på eksisterende rammeavtale (minikonkurranser), og å gjennomføre anskaffelser på transportoppdrag knyttet til TT- transport.

Oppgavene inkluderer å involvere riktige ressurser fra oppdragsgivers organisasjon og relevante eksterne aktører.

Eksempel på sentrale oppgaver:

 • Utarbeide et komplett konkurransegrunnlag som beskriver en hensiktsmessig løsning på det
 • aktuelle behovet.
 • Gjennomføre minikonkurranser og anskaffelser via oppdragsgivers KGV system
 • Evaluere tilbud
 • Ev. gjennomføre dialogmøter og –konferanser ved større anskaffelse
 • Gjennomføre forhandlinger
 • Tildele kontrakt

Ønskede kvalifikasjoner

 • Høyskole/universitet
 • Kunnskap og har arbeidet med offentlig anskaffelser
 • Gjennomførte anskaffelser iht. lovverket (LOA)
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • God forretningsforståelse og evne til å raskt sette seg inn i både forretningsbehov og IT-løsninger
 • Kunnskap om dialog med eksterne leverandører
 • Arbeidsspråk er norsk, og det er viktig at konsulenten har evne til å kommunisere uten vesentligespråklige barrierer

Det er en fordel at konsulenten har erfaring med:

 • Doffin
 • Forsyningsforskriften
 • Eu-supply eller andre KGV løsninger

I tillegg er det positivt om konsulenten har kjennskap til:

 • Forståelse for offentlig eide selskapers rolle og virksomhet, offentlige anskaffelser, kjennskap til
 • kollektivtrafikk, TT-transport, transport av funksjonshemmede osv.
 • Kjennskap til kjøretøy, f.eks. busser, minibusser og drosjer
 • Oppfølging av eksterne leverandører

Personlige egenskaper

 • Ved referansesjekk vil vi spørre om erfaring på følgende egenskaper:
 • Kreativ, utviklings- og løsningsorientert
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Gjennomføringskraft
 • Fleksibel, initiativrik og positiv
 • Personlig egnethet vektlegges

 

Competence area

Project management

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

2020-11-02

Enddate

2021-07-01

Option to prolong

Languages

Skandinavisk

Contact person:
Marthon Hermansen
Sourcing Manager
Similar assignments

.NET utvikler

Request ID: 20-10-4335 Published: 2020-10-23

Høsten 2021 er det stortingsvalg i Norge, noe NRK skal dekke grundig. I forbindelse med dette har vi behov for å videreutvikle valg-APIet vårt som tilbyr data fra Valgdirektoratet til  valgresultat-visualiseringene våre på TV og på nett. Vi ønsker nå å leie inn 1 .NET-konsulent som kan ta hovedansvaret for valg-backend og den videreutviklingen som må til for at NRK skal kunne levere valgresultater på en god måte. Konsulenten vil gå inn i valg-prosjektgruppen til teamet Digital Historieutvikling......

Competence area
Development
Location
Oslo
Workload
100%
Startdate
2021-02-01
Enddate
2021-09-30
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 04-11-2020 12:00

Funksjonell arkitekt - Kommunalt pasient- og brukerregister

Request ID: 20-10-3368 Published: 2020-10-22

Norsk pasientregister inneholder i utgangspunktet opplysninger om alle pasienter som har mottatt eller venter på behandling i den offentlig finansierte spesialisthelsetjenesten i Norge. I samarbeid med Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) skal NPR utvides med data (nye meldinger) om både stråleterapi og radiologiske undersøkelser, inngrep og nukleærmedisin. Målet med utvidelsen er å gi datagrunnlag for DSA sine oppgaver som tilsynsorgan for medisinsk strålebruk og doser i Norge, s......

Competence area
Architecture
Location
Trondheim
Workload
100%
Startdate
ASAP
Enddate
2020-12-31
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 04-11-2020 12:00