Team - Ny app for smittesporing

This request is closed
Click to see all jobs
Request ID: 20-10-1012
Published: 2020-10-07

FHI har fått i oppdrag å få utviklet en løsning hvor innbygger via en app kan melde om man er smittet ved en positiv Covid-19 prøve. På bakgrunn av denne innmeldingen kan andre som også har appen installert på sin telefon, bli varslet om at de har vært i nærkontakt med en smittet person. Appen er en innbyggerapplikasjon som virker bedre jo flere som tar den i bruk. Det er derfor viktig at den oppleves som nyttig og enkel å bruke. Det må være enkelt å laste ned appen og ta den i bruk. Den bør bruke lite batteri på brukerens telefon. Det forutsettes at løsningen vil kunne bidra med effektiv registrering av smittekontakter og varslinger. 

FHI ønsker å inngå avtale med en samarbeidspartner ("Konsulenten") som kan bistå FHI ved å ta ansvar for utvikling av ny app for smittesporing med tilhørende backend-løsning for distribuering av diagnosenøkler fra Google Apple Exposure Notification SystemENS (Google Apple ENS rammeverk, GAEN) mellom enheter. 

Løsningen som teamet skal levere må forholde seg til følgende overordnede rammebetingelser: 

 • Google Apple ENS rammeverket (GAEN) skal benyttes 
 • App og backend skal utvikles som åpen kildekode 
 • Løsningen skal ivareta personvernet og kravene i GDPR, herunder ha innebygget personvern 
 • App skal oppfylle krav til universell utforming 
 • Grafisk design skal være i tråd med FHIs grafiske profilhåndbok 
 • App skal ha støtte for multiple språk. 
 • Det må legges til rette for utvidelse til EUs prosjekt med grensekryssende smittesporing 
 • Mulighet for å lenke til andre nettsider, som for eksempel fhi.no eller Helsenorge 

Teamet bør ha solide kunnskaper om GAEN-rammeverket samt at teamets medlemmer bør kunne vise til å ha arbeidet sammen tidligere og kan dokumentere relevant erfaring fra tidligere prosjekter

Ressurser til teamet

 • Teamleder
 • Applikasjonsarkitekt
 • 2x Utvikler
 • Grafisk designer
 • User experience (UX)
 • Universell utforming
 • Sikkerhetsrådgiver
 • Testleder

Ønsket kompetanse og erfaring 

Teamledelse 

 • Erfaring med ledelse av smidige utviklingsteam 
 • Erfaring med smidig utviklingsmetodikk / DevOps 
 • Erfaring med ledelse av team med høy grad av desentralisert ansvar 
 • Kompetanse på GDPR og innebygget personvern 
 • Erfaring med ROS-analyse 

Utvikling og arkitektur 

 • Solide kunnskaper om GAEN-rammeverket 
 • Erfaring med utvikling av app og backend som åpen kildekode 
 • Erfaring med Test Driven Development (TDD) 
 • Erfaring med utvikling i et DevOps-miljø 
 • Erfaring med utvikling med fokus på innebygd personvern og sikkerhet 
 • Erfaring med utvikling med høy grad av testautomatisering 
 • Erfaring med utvikling med høy grad av automatisering ifb. Infrastruktur ("Infrastructure as code") 
 • Erfaring med applikasjonsarkitektur for iOS, Android og backend 
 • Erfaring med informasjonssikkerhet i utvikling 
 • Erfaring med sky-teknologi (Primært MS Azure) 

Grafisk design/UX 

 • Erfaring med appdesign 
 • Erfaring med responsivt design 
 • Erfaring med Apple sine guidelines for design 

Universell utforming 

 • Erfaring med WCAG 
 • Erfaring med WAD 
 • Erfaring med kode som støtter skjermlesere 

Test 

 • Erfaring med automatisering av test 
 • Erfaring med Testing av apper 
 • Erfaring med bruk av ISTQB Agile testrammeverk 
 • Erfaring med Browserstack App Live eller lignende testrammeverk for apptesting 

Det forventes at tilbudte konsulenter kan dedikeres til prosjektet på tilnærmet full tid eller i den grad FHI har behov frem til lansering senest 21. desember 2020.

Bistanden vil omfatte utvikling av versjon 1 av appen, herunder sørge for godkjenning av appen i App Store og Google Play for lansering. Bistanden omfatter også utvidet beredskap ifm. lansering samt 2. linjes brukerstøtte, feilretting og videreutvikling.

Bistandens samlede omfang og varighet vil avhenge av hvordan Covid19 pandemien utvikler seg i 2021 og hvilke eventuelle behov for bistand fra leverandøren som følger av dette.

Se vedlegg "Beskrivelse av bistanden" for mer informasjon

Competence area

Architecture, Design, Development, Project management, Security, Test and test management

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

ASAP

Enddate

Option to prolong

Languages

Skandinavisk

Contact person:
Anders Hellmann
Sourcing Manager
Similar assignments

Prosessleder - KPR

Request ID: 20-10-2672 Published: 2020-10-14

Helsedirektoratet, avdeling helseregistre, etablerte Kommunalt pasient- og brukerregister i 2017. Registeret skal utvides med mer data fra primærhelsetjenesten. Målbildet for KPR er at registeret skal inneholde data fra all journalpliktig helse- og omsorgstjeneste i kommunene/primærhelsetjenesten. Det er nå ønskelig å vurdere hva som skal til for å etablere rapportering av tannhelsedata til KPR. Dette blir en delleveranse under prosjektet som kalles KPR komplett. Det er behov for et utredningsa......

Competence area
Project management
Location
Oslo eller Trondheim
Workload
100%
Startdate
ASAP
Enddate
2020-12-31
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 25-10-2020 22:00

Funksjonell arkitekt - Kommunalt pasient- og brukerregister

Request ID: 20-10-3368 Published: 2020-10-22

Norsk pasientregister inneholder i utgangspunktet opplysninger om alle pasienter som har mottatt eller venter på behandling i den offentlig finansierte spesialisthelsetjenesten i Norge. I samarbeid med Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) skal NPR utvides med data (nye meldinger) om både stråleterapi og radiologiske undersøkelser, inngrep og nukleærmedisin. Målet med utvidelsen er å gi datagrunnlag for DSA sine oppgaver som tilsynsorgan for medisinsk strålebruk og doser i Norge, s......

Competence area
Architecture
Location
Trondheim
Workload
100%
Startdate
ASAP
Enddate
2020-12-31
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 04-11-2020 12:00