Evaluering av databaseteknologi

This request is closed
Click to see all jobs
Request ID: 20-10-2987
Published: 2020-10-01

Utfasing av Stardog, og bytte til annen databaseløsning er en del av robustifiseringsarbeidet som er forankret i handlingsplan for elnnsyn 2020/21. 

Årsakene til ønsket bytte av database er knyttet til: 

 • Liten community; som vanskeligjør feilsøking og optimalisering 
 • Kostnad; lisens og kompleksitet i oppgraderinger som krever ressurser 
 • Ytelse 

Hovedmålet er å få skiftet ut materdatabase i elnnsyn til en mer robust, kostnadseffektiv og mer drift- og forvaltningsvennlig databaseløsning. 

Vi ønsker derfor å benytte konsulentbistand til å tilegne oss kunnskap om de beste databasekandidatene for bruk i elnnsyn basert på kriteriene under. Ønsker også bistand til å utarbeide en migreringsplan for å kunne utføre utskiftingen av databaseteknologi-/arkitektur på optimal og kostnadseffektiv måte. 

Fokus for teknologi/arkitekturvalg: 

 • større community 
 • lavere driftskostnad (lisens og maskinvarekrav) 
 • bedre ytelse enn dagens database 
 • skalerbarhet 

elnnsyn benytter i dag Stardog som masterdatabase for journal- og møtedata. Teknologien som benyttes er RDF og triplestore. Databasen inneholder over 49 millioner journalposter (ca. 1,2 milliarder tripler). Ca 30.000 nye journalposter pr.dag.   

Digdir ønsker bistand til å vurdere andre database-løsninger/teknologier for en fremtidig utskifting av Stardog som masterdatabase.  

Viktige egenskaper til databasen som skal benyttes: 

Tekniske: 

 • Skalerbarhet – kan håndtere store datamengder 
 • Dynamisk endring av datamodellen 
 • Velegnethet for datatypene og bruken i elnnsyn 
 • NoSQL  
 • Docker/Kubernetes kompatibilitet 
 • Skykompatibilitet 
 • Ytelse (både skriv og les) 
 • Støtteverktøy / management 

Ikke-tekniske: 

 • Tilgjengelig kunnskap (Community / utbredelse) 
 • Lisens (kostnad) 
 • Etablerings-/migreringskompleksitet 
 • Markedsposisjon (soliditet)  

Utlysningen deles i to faser: 

 1. Utrede alternative databaser og evt databasearkitektur 
 2. Utarbeide en migreringsplan til valgt alternativ 

Fase 1 – utredning av alternativ database for eInnsyn som erstatning for Stardog utfra egenskapene nevnt over (med spesielt søkelys på de uthevede punktene). 

Sluttprodukt skal være rapport med 2-3 beste alternativer med anbefaling (Pros/Cons), som gir Digdir godt grunnlag for valg av ny database-teknologi. 

Fase 2 ønskes det utarbeidet en migreringsplan til den database-teknologien som Digdir velger. 

Dokumentasjonsreferanse: 

[1] https://einnsyn.no/informasjon/om-oss 

[2] Skisse – Stardog i eInnsyn (vedlagt utlysingen)

[3] https://difi.github.io/felleslosninger/einnsyn_generelt_om_modellen.html 

https://www.arkivverket.no/forvaltning-og-utvikling/noark-standarden/noark-5/noark5-standarden

 

Den øvre økonomiske rammen for bistanden: kr 500 000

Required skills:
NoSQL Docker Kubernetes

Competence area

Infrastructure

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

ASAP

Enddate

2020-12-14

Languages

Norsk

Contact person:
Anders Hellmann
Sourcing Manager
Similar assignments

Prosessleder - KPR

Request ID: 20-10-2672 Published: 2020-10-14

Helsedirektoratet, avdeling helseregistre, etablerte Kommunalt pasient- og brukerregister i 2017. Registeret skal utvides med mer data fra primærhelsetjenesten. Målbildet for KPR er at registeret skal inneholde data fra all journalpliktig helse- og omsorgstjeneste i kommunene/primærhelsetjenesten. Det er nå ønskelig å vurdere hva som skal til for å etablere rapportering av tannhelsedata til KPR. Dette blir en delleveranse under prosjektet som kalles KPR komplett. Det er behov for et utredningsa......

Competence area
Project management
Location
Oslo eller Trondheim
Workload
100%
Startdate
ASAP
Enddate
2020-12-31
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 25-10-2020 22:00

Funksjonell arkitekt - Kommunalt pasient- og brukerregister

Request ID: 20-10-3368 Published: 2020-10-22

Norsk pasientregister inneholder i utgangspunktet opplysninger om alle pasienter som har mottatt eller venter på behandling i den offentlig finansierte spesialisthelsetjenesten i Norge. I samarbeid med Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) skal NPR utvides med data (nye meldinger) om både stråleterapi og radiologiske undersøkelser, inngrep og nukleærmedisin. Målet med utvidelsen er å gi datagrunnlag for DSA sine oppgaver som tilsynsorgan for medisinsk strålebruk og doser i Norge, s......

Competence area
Architecture
Location
Trondheim
Workload
100%
Startdate
ASAP
Enddate
2020-12-31
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 04-11-2020 12:00