Forvaltning av informasjonsmodell

This request is closed
Click to see all jobs
Request ID: 20-11-1613
Published: 13.11.2020

Informasjonsmodellen for Avdeling helseregistres meldinger er en sentral komponent som mye av avdelingens aktivitet og system er bygget opp rundt. Drift, forvaltning og videreutvikling av denne modellen er dermed et kritisk ledd i produksjonslinjen.

Selve modellen vedlikeholdes i verktøyet Rational Rose og lagres som en UML-modell. Denne UML-modellen sammen med data fra et par andre kilder inngår som inndata i en skreddersydd applikasjon. Dette verktøyet genererer alt av nødvendig dokumentasjon (kravspesifikasjoner, XML-skjema, begreper, mm) for eksterne aktører; hovedsakelig samtlige leverandører av data til registrene.

Arbeidsoppgaver vil primært være som følger:

Bistand til arbeid med å konvertere kildekode fra eksisterende applikasjon utviklet i VB til verktøy i mer moderne, objektorientert programkode. Bistanden består primært i å analysere og dokumentere eksisterende kildekode for reengineeringsformål. Dette arbeidet skal gjøres under ledelse av interne ressurser i Avdeling helseregistre, blant annet i den hensikt å overføre kompetanse.

KRAV TIL KOMPETANSE

Konsulenten må ha omfattende erfaring og kjennskap til logisk og fysisk datamodellering og konseptuell informasjonsmodellering.  Det må dokumenteres minst fem års erfaring med slikt arbeid. Konsulenten må også ha en teoretisk og praktisk kompetanse med å utvikle og forvalte løsninger fra datadrevet genering av modeller, prosesser og programkode. Videre er det et krav at Konsulenten er svært erfaren med bruk av utviklingsverktøyet Visual Basic. Konsulenten må også ha inngående kjennskap til og erfaring med UML 2.0 både teoretisk og ved bruk av verktøy. Vi vil foretrekke Konsulenter med sertifisering. Konsulenten må også har god kjennskap til verktøyet Rational Rose. 

I tillegg er det et krav av Konsulenten har inngående kjennskap og erfaring med registerområdet og kan dokumentere domeneforståelse for helsesektoren og helseforvaltningen. Det legges stor vekt på inngående domeneforståelse om informasjon og prosesser fra registerområdet. Siden Konsulenten skal bidra til å styrke våre interne ressurser så må Konsulenten ha svært gode samarbeidsevner og ha bred erfaring fra teamarbeid. Konsulenten må være leveransedyktig både med hensyn til tempo og kvalitet, da det må påregnes høyt arbeidstempo og til dels korte tidsfrister i arbeidet.

Konsulenten bør også ha erfaring med prinsipper, metoder og rammeverk for helhetlig informasjonsforvaltning og informasjonsarkitektur. Det er også en fordel om Konsulenten innehar erfaring med reengineering, kodeanalyse og lignende av programvare. Vi vil foretrekke Konsulenter med slik erfaring fra Visual Basic. Konsulenten forventes å kunne arbeide med transformasjonsprosesser der fagfunksjoner og arkitektur er i transisjon og kunne utføre rådgivning, analyse- og dokumentasjonsarbeid. Konsulenten bør kunne jobbe med varianter av modeller og strukturer i en kompleks verdikjede.

Ved søknad trenger vi CV i MS Office format, godt utfylt kompetansematrise, samt informasjon om tilgjengelighet, pris og 2-3 referanser.

 

Required skills:
Visual Basic UML 2.0 Rational Rose

Competence area

Infrastructure

Location

Trondheim

Workload

50-100%

Startdate

01.12.2020

Enddate

01.12.2021

Languages

Norsk

Contact person:
Anders Hellmann
Sourcing Manager
Similar assignments

Scala utvikler

Request ID: 20-11-1948 Published: 2020-11-26

For vår kunde i media bransjen, søker vi etter en Scala utvikler NRKs operasjon for datafangst for analyse og innsikt trenger en senior scalautvikler til å komplettere teamet. Arbeidet vil foregå rundt de forskjellige ETL-jobbene våre som transformerer rådata fra forskjellige leverandører til fornuftige måltall for de forskjellige interne konsumentene. Vi har infrastruktur kjørende i skyløsninger fra azure og google – i stor grad pakket sammen som docker-konteinere.‏‏‎‏‎‎‏‏‎‏‎‎ Alt orkestreres......

Competence area
Development
Location
Oslo
Workload
100%
Startdate
2021-02-01
Enddate
2021-09-30
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 06-12-2020 12:00

Prosjektleder

Request ID: 20-11-3040 Published: 2020-11-26

For vår kunde i transportsektoren, søker vi etter en prosjektleder. Tilbudte ressurser må ha prosjektleder erfaring, i tillegg til erfaring og kompetanse med utviklingsprosjekter. Kandidatene bør ha gode samarbeidsevner og erfaring fra å gjennomføre større prosjekter med mange ulike interessenter. Tilbudte kandidater bør være pådrivere av natur og ha en god evne til å kommunisere med og fasilitere samarbeid med ulike interessenter med forskjellig bakgrunn og situasjonsforståelse. Kandidatene må......

Competence area
Project management
Location
Oslo
Workload
100%
Startdate
ASAP
Enddate
2021-12-31
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 06-12-2020 12:00