Tjenesteansvarlig for testmiljø

This request is closed
Click to see all jobs
Request ID: 20-12-2963
Published: 16.12.2020

Vi søker nå en tjenesteansvarlig for testmiljø som kan ta et helhetlig ansvar for tjenestene, etablere en merkantil struktur og håndtere det løpende tjenesteutviklingsbehovet.

Som tjenesteansvarlig for testmiljø skal du sørge for en helhetlig forvaltning av fagområdet og sikre at det er i tråd med gjeldende policy, normer og forskrifter. NHN har per i dag et virtuelt testmiljø, Skylab, med tilgang til internett og Helsenettet. Skylab er en samling virtuelle testlaboratorier som har som overordnet mål å dekke sentrale deler av helsesektorens testbehov. Vi har planer på å videreutvikle og framtidssikre Skylab for å tilby relevante testmiljøtjenester internt og eksternt. Tjenesteansvarlig for testmiljø får en sentral rolle i dette arbeidet.  

Rollen skal være en tilrettelegger for at testmiljøtjenestene fungerer for kundene og NHN, og utøve sin rolle i tett samarbeid testmiljøansvarlig.

Arbeidsoppgaver (listen er ikke dekkende): 

 • Identifisere utviklingsbehov for tjenesten, videreutvikle tjenesten i samsvar med behov og eventuelle ønsker fra sektoren og kundene samt sikre at innhold er i samsvar med kundenes behov og den teknologiske utviklingen.
 • Sammenstille og forvalte totaloversikten over testmiljøene internt hos Norsk Helsenett SF, samt over interne og eksterne integrasjoner
 • Ha ansvar for testmiljøpolicy, tjenestebeskrivelser og SLA-avtaler for testmiljøtjenestene, samt oppfølging av disse
 • Bidra i arbeidet med budsjett- og økonomioppfølging 
 • Holde oversikt over og bidra i prosjekter og forvaltningsaktiviteter innenfor fagområdet 
 • Utvikle, etablere og videreutvikle en forretningsmodell for testmiljøtjenestene 
 • Være ambassadør for testmiljøtjenestene våre og synliggjøre disse både internt i Norsk helsenett og eksternt i helsesektoren
 • Være kontaktpunkt for henvendelser om testmiljøer, både fra interne og eksterne aktører 
 • Initiere årlig risikoanalyse av tjenestene

Absolutte krav:

 • Høyere utdanning fra høgskole/universitet innen teknologi, på minimum bachelornivå
 • Minst fem års relevant erfaring 
 • Erfaring med tjenesteansvar 
 • Erfaring med prosjektledelse 

Evalueringskrav:

 • Erfaring med kostmodeller og prising av tjenester
 • Kompetanse innen test og kvalitetssikring
 • Prince 2 Foundation sertifisering
 • Erfaring fra arbeid med ITIL-prosesser

Ved søknad trenger vi spisset CV i MS Office format, godt utfylt kompetansematrise, samt informasjon om tilgjengelighet, pris og 2-3 referanser.

Desired skills:
Prince 2 ITIL

Competence area

Project management, Test and test management

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

25.01.2021

Enddate

31.05.2021

Option to prolong

Languages

Norsk

Contact person:
Anders Hellmann
Sourcing Manager
Similar assignments

2x GIS-konsulent

Request ID: 21-01-7287 Published: 2021-01-22

  Helseregionene har i dag hver sin lokale AMK-løsning, som driftes lokalt. De har behov for en ny og robust løsning for å håndtere AMK sine oppgaver i samfunnet. Dette innebærer blant annet 113-nødsamtaler, koordinering av ressurser (f.eks. ambulanse), samarbeid med andre (f.eks. nødetater, sykehus og legevakt). Det er ønskelig å levere en best mulig løsning for optimal håndtering av henvendelser er å hjelpe operatøren med tidskritisk medisinsk veiledning og forslag til tiltak basert på tilgje......

Competence area
Infrastructure
Location
Remote
Workload
100%
Startdate
2021-02-22
Enddate
2021-12-31
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 01-02-2021 12:00

Fullstack Utvikler

Request ID: 21-01-9975 Published: 2021-01-21

For vår kunde i helsesektoren, søker vi en Fullstack utvikler. Kunden har fått nye krav til å utvide og utbedre flere av deres datasystemer. I den sammenheng trenger kunden økt kapasitet i alt fra design til utvikling. Konsulenten(e) vil inngå i et team som arbeider med flere ulike nye og eksisterende systemer. Konsulenten(e) må kunne bidra i alle faser av utviklingen og vil ha en fremtredende rolle i teamet.   KRAV TIL KOMPETANSEAbsoluttkrav til kompetanse og erfaring (krav som må oppfylles) *......

Competence area
Development
Location
Oslo
Workload
100%
Startdate
2021-02-15
Enddate
2021-10-31
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 29-01-2021 17:00