Teknisk tester - Tjenestebestilling

This request is closed
Click to see all jobs
Request ID: 20-12-4575
Published: 18.12.2020

Ruter ønsker å styrke sin kapasitet på test-området med en Teknisk tester på fulltid. Ressursene vil inngå i avdelingen Digitale Tjenester (DT) sin ressurspool og vil bli allokert til ulike prosjekter og aktiviteter etter behov så lenge oppdraget varer. I første omgang er teknisk testeren tiltenkt å jobbe i teamet Tjenestebestilling.     

Produktporteføljen i Ruter og Kollektivkameratene har stor bredde og spenner fra mobilapper. Som den nye ruterappen, RuterBillett, Rutersalg til webapplikasjoner for bla. reiseplanlegging, B2B salg, kontaktskjemaer og hjemmelslager, baksystemer, samt produkter for ruteplanleggings- og saksbehandlingssystemer. Produktene og tjenestene eksponerer egenutviklede eller eksterne API-er samt konsumerer eksterne og interne datastrømmer.   

Teknisk testeren vil også kunne gå inn i andre oppdrag for Ruter eller for samarbeidspartene innen Offentlig-Offentlig samarbeid (OOS) om pr. februar 2020 omfatter kollektivselskapene Ruter, Kolumbus, Østfold kollektivtrafikk (ØKT), Agder kollektivtrafikk (AKT), Brakar, Troms Fylkestrafikk og Skyss.  

Om domenet  

Tjenestebestilling er et nyoppstartet backendteam som per i dag består av produkteier, teamlead, teknisk arkitekt og utvikler. Dette teamet skal designe og utvikle tjenester for å understøtte nye måter å reise på som kunde av Ruter. Ett av de viktigste områdene man jobber innen er mikromobilitet, og hvordan dette kan integreres med de allerede eksisterende produktene og gjøre kundereisen bedre. Teamet skal rigge tjenestene til å kunne gjøre raske endringer som skal tilpasse seg dagens og framtidens måter å reise på, og ikke bare se på reisemåter som finnes i dag. Eksempel på leveranser er integrasjon av sparkesykkel og selvkjørende kjøretøy.   

Om rollen og arbeidsoppgaver 

Ruter jobber med å flytte tjenester/funksjonalitet inn i ny teknologisk plattform basert på nyere teknologi. Dette med mål om å skape mer fleksibilitet og færre avhengigheter, samt benytte seg av nyere funksjonalitet og skybaserte tjenester. 

Den nye tekniske plattformen utvikles i Java/Kotlin og baserer seg på Amazon webservices, med hendelses-/datadrevne tjenester basert på streaming-/microserviceteknologier som Kafka og Kafka streams. 

Eksempler på oppgaver og ansvar: 

 • Testautomatisering i mikrotjenestearkitektur 
 • Test av integrasjonstjenester og APIer  
 • Ytelsestesting 
 • Planlegge testaktiviteter i samsvar med planer for utrullinger sammen med andre testere/testledere/utviklere 
 • Definisjon av test cases og utarbeidelse av testdata 
 • Kontinuerlig testgjennomføring 
 • Deltakelse i noe funksjonell/teknisk rettet akseptansetesting 
 • Kunne bistå med koordinering av systemtest  
 • Definere arbeidsflyt sammen med utviklere 
 • Definere kvalitetskrav til plattformen 
 • Bygge kvalitetskultur sammen med teamet 

Ønskede kvalifikasjoner 

Sentrale forutsetninger for å lykkes i denne rollen er som følger: 

 • Høyere utdannelse innen IT (Høyskole / Universitet) 
 • Evne til å samarbeide og kommunisere godt innad i et autonomt team hvor prinsipper som DevOps og andre smidig teknikker. 
 • Erfaring med kontinuerlig testing, integrasjon og leveranse, fortrinnsvis med komplekse systemer  
 • Erfaring med test av mikrotjenestearkitektur 
 • Erfaring med test av meldingsbaserte og asynkrone tjenester (Kafka) 
 • Minst 5 års erfaring med testing av java-baserte backend systemer 
 • Erfaring med API-verktøy som Postman, SoapUI, Swagger eller lignende 
 • Erfaring med ytelsestesting, for eksempel med JMeter eller Gatling 
 • Erfaring med testautomatisering, gjerne med Gitlab 
 • Erfaring med teknisk testing av integrasjoner via WebServices og REST APIer 
 • Meget god erfaring med systemintegrasjonstesting 
 • God kjennskap til testmetodikk og testverktøy (Ruters testverktøy er Jira/Zephyr) 
 • ISTQB-sertifisert 

Det er en fordel at konsulenten har erfaring med: 

 • Kunne bruke Jira og Confluence i daglig arbeid 
 • Erfaring med sikkerhetstesting 
 • Kjennskap til skytjeneste(r) 
 • Erfaring med databasetesting 

Ved søknad trenger vi spisset CV i MS Office format, godt utfylt kompetansematrise, samt informasjon om tilgjengelighet, pris og 2-3 referanser.

Required skills:
DevOps Mikrotjenestearkitektur Kafka REST API ISTQB

Desired skills:
Postman SoapUI Swagger JMeter Gatling Jira Confluence

Competence area

Test and test management

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

21.01.2021

Enddate

31.12.2021

Languages

Norsk

Contact person:
Anders Hellmann
Sourcing Manager
Similar assignments

Fullstack Javascript

Request ID: 21-01-1953 Published: 2021-01-22

For vår kunde i telecom sektoren, søker vi etter en Fullstack Javascript utvikler.  Ønsket kunnskap innen: React Redux Node.js AWS Gatsby Github action CSS/Less HTML TypeScript Terraform  Concourse ...

Competence area
Development
Location
Oslo
Workload
100%
Startdate
ASAP
Enddate
2021-07-30
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: ASAP

2x GIS-konsulent

Request ID: 21-01-7287 Published: 2021-01-22

  Helseregionene har i dag hver sin lokale AMK-løsning, som driftes lokalt. De har behov for en ny og robust løsning for å håndtere AMK sine oppgaver i samfunnet. Dette innebærer blant annet 113-nødsamtaler, koordinering av ressurser (f.eks. ambulanse), samarbeid med andre (f.eks. nødetater, sykehus og legevakt). Det er ønskelig å levere en best mulig løsning for optimal håndtering av henvendelser er å hjelpe operatøren med tidskritisk medisinsk veiledning og forslag til tiltak basert på tilgje......

Competence area
Infrastructure
Location
Remote
Workload
100%
Startdate
2021-02-22
Enddate
2021-12-31
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 01-02-2021 12:00