Request ID: 20-12-6986
Published: 21.12.2020

Statnett bygger opp en streamingplattform og har i den anledning behov for en erfaren Kafka utvikler som skal inngå i et utviklingsteam for å levere på mål knyttet til plattformen. Statnett har behov følgende ressurs:

Fullstack utvikler med spesialkompetanse og erfaring med Kafka og tilhørende verktøy

Arbeidsoppgaver 

 • Kravanalyse
 • Teknisk analyse   
 • Utvikling 
 • Feilretting
 • Alt arbeid skjer i tett samarbeid med resten av teamet  

Absolutte krav som må tilfredsstilles

 • Høyere utdannelse innen IT på både bachelor og masternivå. Utdannelse der kun deler av utdannelsen er innen IT er ikke tilstrekkelig til å oppfylle kravet.
 • Minimum 2 års erfaring fra kraftbransjen
 • Konsulenten må snakke og skrive norsk flytende
 • Minimum 2 års erfaring med Kafka utvikling, hvor dette har vært primæroppgave.
 • Konsulenten må kunne sikkerhetsklareres

Viktige krav som bør tilfredsstilles

 • Erfaring fra å jobbe med sikkerhet eller sikkerhetskritiske løsninger
 • Erfaring med drift og vedlikehold av kafka cluster.
 • Erfaring med infrastruktur som kode (Ansible) 
 • Erfaring med Prometheus og Grafana (overvåking)
 • Erfaring med smidig utvikling og hyppige leveranser til produksjon, på systemer med høye krav til kvalitet og stabilitet. 
 • Erfaring med testdrevet utvikling og automatisert web-testing 
 • Erfaring med å løse tekniske og funksjonelle arkitekturoppgaver 
 • Mestre versjonskontroll av kode med Git og Gitlab 
 • Erfaring med kontainere, byggteknikker og verktøy for å administrere og drifte disse
 • Gode samarbeidsevner, evner å jobbe selvstendig og i team, god skriftlig og muntlig fremstillingsevne både på norsk og engelsk, selvstendig og strukturert

Opsjoner: 1 + 1 + 1 år

Ved søknad trenger vi spisset CV i MS Office format, godt utfylt kompetansematrise, samt informasjon om tilgjengelighet, pris og 2-3 referanser.

Required skills:
Kafka Sikkerhetsklarering

Desired skills:
Kafka cluster Ansible Prometheus Grafana Git Gitlab

Competence area

Development

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

01.02.2021

Enddate

31.01.2022

Option to prolong

Languages

Norsk

Contact person:
Anders Hellmann
Sourcing Manager
Similar assignments

2x GIS-konsulent

Request ID: 21-01-7287 Published: 2021-01-22

  Helseregionene har i dag hver sin lokale AMK-løsning, som driftes lokalt. De har behov for en ny og robust løsning for å håndtere AMK sine oppgaver i samfunnet. Dette innebærer blant annet 113-nødsamtaler, koordinering av ressurser (f.eks. ambulanse), samarbeid med andre (f.eks. nødetater, sykehus og legevakt). Det er ønskelig å levere en best mulig løsning for optimal håndtering av henvendelser er å hjelpe operatøren med tidskritisk medisinsk veiledning og forslag til tiltak basert på tilgje......

Competence area
Infrastructure
Location
Remote
Workload
100%
Startdate
2021-02-22
Enddate
2021-12-31
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 01-02-2021 12:00

Fullstack Utvikler

Request ID: 21-01-9975 Published: 2021-01-21

For vår kunde i helsesektoren, søker vi en Fullstack utvikler. Kunden har fått nye krav til å utvide og utbedre flere av deres datasystemer. I den sammenheng trenger kunden økt kapasitet i alt fra design til utvikling. Konsulenten(e) vil inngå i et team som arbeider med flere ulike nye og eksisterende systemer. Konsulenten(e) må kunne bidra i alle faser av utviklingen og vil ha en fremtredende rolle i teamet.   KRAV TIL KOMPETANSEAbsoluttkrav til kompetanse og erfaring (krav som må oppfylles) *......

Competence area
Development
Location
Oslo
Workload
100%
Startdate
2021-02-15
Enddate
2021-10-31
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 29-01-2021 17:00