Request ID: 20-12-8442
Published: 15.12.2020

For vår kunde i helsektoren søker vi en konsulent med erfaring innen Citrix Netscaler og F5 Big-IP plattformen.

Konsulenten vil inngå i driftsteamet for lastbalansering. Teamet består av 6-7 personer, hvor et fåtall av disse er faste ressurser og resten er jobber fordelt på andre driftsteam. Lastbalansering samarbeider med flere andre infrastrukturteam, spesielt nettverksteam og plattformteam.

Lastbalansering benytter i dag F5 Big-IP og Citrix Netscaler som primære teknologier. Teamet har også ansvar for proxy-tjenester, en virusscanningstjeneste og sertifikathåndtering, i tillegg til oppgavene som er direkte knyttet til drift av lastbalansering. 

Bistand for utførelse av daglige driftsoppgaver for driftsteamet:

 • Sette opp nye lastbalanserte tjenester og publiseringer
 • Feilsøke problemer med lastbalanserte tjenester
 • Daglig drift av Big-IP (f.eks. endre nettverksoppsett, bytte sertifikater, oppgraderinger, m.m.)
 • Daglig drift av Netscaler
 • Inngå i dagvaktordning for lastbalansering

Bistand for utførelse av utviklingsoppgaver for driftsteamet:

 • Automasjon av F5 Big-IP
  • Utvikle script for automasjon av oppgaver som i dag gjøres manuelt i web-grensesnitt eller fra kommandolinjen
  • Se på bruk av Ansible, Terraform eller lignende verktøy for å automatisere drift av Big-IP plattformen.
 • Migrering av Netscaler til F5 Big-IP
  • NHN har eksisterende lastbalanserte tjenester som kjører på Citrix Netscaler, bl.a. Citrix-portaler. Disse ønskes flyttet over til F5 Big-IP.

KRAV TIL KOMPETANSE

 • God kompetanse på:
 • F5 Bip-IP
 • Citrix Netscaler
 • I tillegg ønskelig med kompetanse på:
 • Skyteknologi
 • Automasjon

Absolutte krav

 • Konsulenten skal ha god kompetanse på F5 Big-IP plattformen og funksjonalitet for APM og ASM modulen  
 • Konsulenten skal ha god kompetanse på Citrix Netscaler og bruk av Netscaler og F5 Big-IP mot Citrix miljø
 • Konsulenten skal ha gode muntlige og skriftlige kommunikasjonsegenskaper, beherske norsk språk godt, og kunne formidle og dokumentere teknologi godt
 • Konsulentene skal ha kompetanse og minimum 3 års relevant erfaring

Evalueringskrav

 • Relevant erfaring fra helse og –omsorgssektoren, og god forståelse av de forskjellige aktørene
 • Erfaring med sky, helst Azure, med fokus på lastbalansering og sikkerhetsfunksjonalitet (auditing, DDOS-beskyttelse, CDN).
 • Erfaring med automatisering av F5 Big-IP ved bruk av Ansible og Terraform

Required skills:
Citrix Netscaler F5 APM Lastbalansering

Desired skills:
Azure

Competence area

Infrastructure

Location

Remote

Workload

50-100%

Startdate

15.01.2020

Enddate

30.06.2021

Option to prolong

Languages

Scandinavian

Contact person:
Marthon Hermansen
Sourcing Manager
Similar assignments

Fullstack Javascript

Request ID: 21-01-1953 Published: 2021-01-22

For vår kunde i telecom sektoren, søker vi etter en Fullstack Javascript utvikler.  Ønsket kunnskap innen: React Redux Node.js AWS Gatsby Github action CSS/Less HTML TypeScript Terraform  Concourse ...

Competence area
Development
Location
Oslo
Workload
100%
Startdate
ASAP
Enddate
2021-07-30
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: ASAP

2x GIS-konsulent

Request ID: 21-01-7287 Published: 2021-01-22

  Helseregionene har i dag hver sin lokale AMK-løsning, som driftes lokalt. De har behov for en ny og robust løsning for å håndtere AMK sine oppgaver i samfunnet. Dette innebærer blant annet 113-nødsamtaler, koordinering av ressurser (f.eks. ambulanse), samarbeid med andre (f.eks. nødetater, sykehus og legevakt). Det er ønskelig å levere en best mulig løsning for optimal håndtering av henvendelser er å hjelpe operatøren med tidskritisk medisinsk veiledning og forslag til tiltak basert på tilgje......

Competence area
Infrastructure
Location
Remote
Workload
100%
Startdate
2021-02-22
Enddate
2021-12-31
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 01-02-2021 12:00