Rådgivning finansieringsmodell

This request is closed
Click to see all jobs
Request ID: 20-12-8547
Published: 21.12.2020

Kunden leverte 13. november en rapport med anbefalinger om fremtidig styrings- og finansieringsmodell for kundens fellesløsninger til KMD. Arbeidet med modellen har pågått gjennom store deler av 2020. I utkastet til tildelingsbrev for 2021 har Digdir fått i oppdrag å forberede innføring av ny styrings- og finansieringsmodell for kundens fellesløsninger. 

Det gjenstår fortsatt noe arbeid med å detaljere ut finansieringsmodellen, oppdatere den og klargjøre den for implementering. Det gjenstår en del avklaringer, og det kan bli behov for å simulere konsekvensene av ulike valg, og deretter innarbeide valgt løsning i modellen på en enkel og robust måte.  Dette krever inngående Excel-kompetanse, særlig i bygging av kostnadsmodeller i Excel, og det krever kapasitet som i dag ikke finnes i organisasjonen. En del av arbeidet avhenger av avklaringer fra KMD og avklaringer av moms-spørsmålet. Omfanget av arbeidet er dermed noe usikkert.

Beskrivelse av bistanden:

Det er behov for en seniorkonsulent med svært gode Excel-kunnskaper til å videreføre arbeidet med finansieringsmodellen, bistå i oppdatering av modellen med nye kostnadstall, budsjett og prognoser og ved behov utvikle modellen i tråd med avklaringer som kommer i løpet av 2021. Det er videre behov for å operasjonalisere modellene og tilpasse dem ulike forretningsbehov. 

Konkrete oppgaver: 

  • Bistå i oppdatering av modellen med regnskapstall for 2020, budsjett 2021 og prognoser for påfølgende år 
  • Simulere konsekvensene for tjenesteeiere og av ulike valg på gjenstående avklaringspunkter
  • Innarbeide valgte løsninger på en enkel og robust måte
  • Bistå i forberedelse av presentasjoner av ny styrings- og finansieringsmodell
  • Bistå i arbeidet med operasjonalisering av nye finansieringsmodeller.
  • Utarbeide brukerdokumentasjon og overlevering av finansieringsmodellen til linja

Krav til konsulenten
Det er viktig at konsulenten har:

  • Inngående kunnskap om Excel og bygging av kostnadsmodeller i Excel
  • Inngående kunnskap om oppbygging av produktregnskap for digitale produkter
  • God kjennskap til offentlig sektor og digitalisering
  • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne

Konsulenten må være tilgjengelig fra 1.2.2021 og kunne jobbe i 100% stilling (dvs. 37,5 timer) i februar og mars. Deretter vil vi diskutere videre arbeidsbelastning, men konsulenten må være forberedt på å jobbe mellom 50-100% stilling resten av avtaleperioden.  Det kan være aktuelt å jobbe noe mindre enn 50% i korte perioder, det vil avtales nærmere.  

 

Required skills:
Excel

Competence area

Project management, Other

Location

Oslo

Workload

50-100%

Startdate

01.02.2021

Enddate

31.12.2021

Option to prolong

Languages

Norsk

Contact person:
Marthon Hermansen
Sourcing Manager
Similar assignments

2x GIS-konsulent

Request ID: 21-01-7287 Published: 2021-01-22

  Helseregionene har i dag hver sin lokale AMK-løsning, som driftes lokalt. De har behov for en ny og robust løsning for å håndtere AMK sine oppgaver i samfunnet. Dette innebærer blant annet 113-nødsamtaler, koordinering av ressurser (f.eks. ambulanse), samarbeid med andre (f.eks. nødetater, sykehus og legevakt). Det er ønskelig å levere en best mulig løsning for optimal håndtering av henvendelser er å hjelpe operatøren med tidskritisk medisinsk veiledning og forslag til tiltak basert på tilgje......

Competence area
Infrastructure
Location
Remote
Workload
100%
Startdate
2021-02-22
Enddate
2021-12-31
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 01-02-2021 12:00

Fullstack Utvikler

Request ID: 21-01-9975 Published: 2021-01-21

For vår kunde i helsesektoren, søker vi en Fullstack utvikler. Kunden har fått nye krav til å utvide og utbedre flere av deres datasystemer. I den sammenheng trenger kunden økt kapasitet i alt fra design til utvikling. Konsulenten(e) vil inngå i et team som arbeider med flere ulike nye og eksisterende systemer. Konsulenten(e) må kunne bidra i alle faser av utviklingen og vil ha en fremtredende rolle i teamet.   KRAV TIL KOMPETANSEAbsoluttkrav til kompetanse og erfaring (krav som må oppfylles) *......

Competence area
Development
Location
Oslo
Workload
100%
Startdate
2021-02-15
Enddate
2021-10-31
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 29-01-2021 17:00