Request ID: 21-01-9279
Published: 06.01.2021

For vår kunde i helsesektoren, søker vi etter en løsningsarkitket. 

Tidligere innsiktsarbeid viser at tilgjengelighet og tillit kan være en utfordring når det gjelder helsetjenester til ungdom (skolehelsetjenesten, helsestasjon for ungdom, psykologtjenesten, mm.). Digitale tjenester pekes ut som et nyttig supplement til konvensjonelle helsetjenester. Tilstedeværelsen på nett bidrar i stor grad til å senke terskelen for at ungdommer oppsøker hjelp, særlig gutter.

Samtidig oppleves dagens tilbud av digitale tjenester som fragmentert og lite oversiktlig. Noe som gjør det krevende for ungdommer å finne og navigere mellom ulike tjenester og informasjonskilder på nett. Eksisterende selvhjelps- og e-læringsressurser er også lite tilgjengelige.

Ungdommer ønsker alt samlet på ett sted og forholder seg ikke til offentlig organisasjonsstruktur, eller ser helse som en sektor avgrenset fra andre. De ønsker digitale tjenester som er tilgjengelige på kveldstid, tilstede på relevante sosiale medier, som er anonyme og enkle å bruke, og som oppleves som trygge, med høy kvalitet. Det finnes også indikasjoner på at muligheten for konsultasjoner gjennom chat og/eller video vil ha god effekt på tjenestetilgjengelighet blant ungdommer i alderen 16 år og eldre. 

Å tilby digitale tjenester for ungdom er ressurskrevende. Det krever tverrfaglig kompetanse og et utstrakt tverrsektorielt samarbeid. Det er ønskelig å koble eksisterende tjenester sammen, samt jobbe med automatisering for bedre ressursutnyttelse.

Formålet med DIGI-UNG programmet er å samordne og videreutvikle digitale helsetjenester på ungdommens premisser. Ungdommer skal kunne ha flere muligheter til å få informasjon, drive selvhjelp og motta hjelp på, i tråd med deres brukermønstre og gjennom samløse brukerreiser. 

Programmet DIGI-UNG har behov for en løsningsarkitekt som skal bidra inn i implementeringsfasen. Ressursen skal primært bistå prosjektlederen i Helsedirektoratet sitt del-prosjekt (chat, e-læring og søk) men vil også kunne involveres i andre deler av programmet. 

KRAV TIL KOMPETANSE

  • Arbeidsoppgaver vil i dette oppdraget være følgende:
  • Utvikle og implementere målarkitektur og veikart for DIGI-UNG programmet
  • Rådgi prosjektteamet og være en teknisk premissgiver på valg av arkitektur, funksjonaliteter og generell utviklingsstrategi knyttet til chat, søk og e-læring
  • Rådgi DIGI-UNG programmet ang. arkitektur på tvers og samlet portefølje av applikasjoner/kapabiliteter
  • Ivareta teknisk ansvar for DIGI-UNG løsninger innen integrasjon, samhandling og innholdsforvaltning
  • Jobbe tett med ungdommer og sørge for at utviklingen gjøres i tråd med brukerbehovet og at løsningene er brukervennlige
  • Jobbe tett med fagsiden i Helsedirektoratet, Direktoratet for e-helse og Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet. Forstå deres behov og finne gode tekniske og funksjonelle løsninger
  • Utarbeide tekniske løsningsforslag

Competence area

Architecture

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

01.02.2021

Enddate

31.12.2021

Option to prolong

Languages

Norsk

Contact person:
Marthon Hermansen
Sourcing Manager
Similar assignments

Fullstack Javascript

Request ID: 21-01-1953 Published: 2021-01-22

For vår kunde i telecom sektoren, søker vi etter en Fullstack Javascript utvikler.  Ønsket kunnskap innen: React Redux Node.js AWS Gatsby Github action CSS/Less HTML TypeScript Terraform  Concourse ...

Competence area
Development
Location
Oslo
Workload
100%
Startdate
ASAP
Enddate
2021-07-30
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: ASAP

2x GIS-konsulent

Request ID: 21-01-7287 Published: 2021-01-22

  Helseregionene har i dag hver sin lokale AMK-løsning, som driftes lokalt. De har behov for en ny og robust løsning for å håndtere AMK sine oppgaver i samfunnet. Dette innebærer blant annet 113-nødsamtaler, koordinering av ressurser (f.eks. ambulanse), samarbeid med andre (f.eks. nødetater, sykehus og legevakt). Det er ønskelig å levere en best mulig løsning for optimal håndtering av henvendelser er å hjelpe operatøren med tidskritisk medisinsk veiledning og forslag til tiltak basert på tilgje......

Competence area
Infrastructure
Location
Remote
Workload
100%
Startdate
2021-02-22
Enddate
2021-12-31
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 01-02-2021 12:00