Request ID: 21-02-4429
Published: 12.02.2021

Digitaliseringsdirektoratet har behov for fullstack systemutvikler i arbeidet med å utvikle en digitale tjenesten. Arbeidsoppgaven vil være utvikling av backend og frontend på Tjeneste 3.0 plattformen, der .NET Core og React er de sentrale språkene som benyttes.

Utvikleren vil være del av et scrum-team og være bidragsyter i løsningsutvikling, estimering og testing.

Verktøy

 • God kompetanse i .NET Core og applikasjonsrammeverk for .NET.
 • God kompetanse på HTML5, CSS3 og Javascript, der React er i fokus  
 • God kompetanse på web applikasjonsrammeverk: React, Bootstrap, JSON
 • Erfaring med microservices/container og effektiv utvikling av REST-baserte tjenester.
 • Erfaring med GIT
 • Erfaring Visual studio code 

 Prosess og domenekunnskap

 • Kjennskap til prosjektet Oppgjør etter dødsfall
 • God innsikt i teknisk arkitektur knyttet til Altinn 3.0
 • God innsikt i teknisk arkitektur knyttet til Altinn 2.0
 • Erfaring med å være en del av et scrum-team der hen har vært bidragsyter i løsningsutvikling, estimering og testing.  
 • God erfaring fra utvikling i samarbeid med UX-designere for å skape gode brukeropplevelser  

Required skills:
.NET Core React Bootstrap JSON GIT

Desired skills:
Altinn

Competence area

Development

Location

Oslo

Workload

50%

Startdate

01.03.2021

Enddate

31.08.2021

Option to prolong

Languages

Norsk

Contact person:
Marthon Hermansen
Sourcing Manager
Similar assignments

Tech lead - Etablering og drift av Kubernetes

Request ID: 21-02-0084 Published: 2021-02-17

Norsk Helsenett SF skal levere drift av sentrale dataromstjenester for akuttmedisinsk kommunikasjonssentral (AMK) og tilhørende kartløsning (GIS). AMK-løsningen leveres av Locus og GIS av Geodata. Eier av AMK-løsningen er de fire regionale helseforetakene (Helse Nord, Helse Midt, Helse Vest og Helse Sør-Øst), heretter kalt Helseregionene. BAKGRUNN Helseregionene har i dag hver sin lokale AMK-løsning, som driftes lokalt. De har behov for en ny og robust løsning for å håndtere AMK sine oppgaver i......

Competence area
Infrastructure, Project management
Location
Trondheim/Remote
Workload
100%
Startdate
2021-03-15
Enddate
2021-12-31
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 12-03-2021 16:00

Prosjektleder og prosjektstøtte – TISK prosjektet

Request ID: 21-03-6443 Published: 2021-03-04

For å styrke direktoratets gjennomføringsevne i pågående prosjekter og oppdrag har Helsedirektoratet behov for bistand i prosjektledelse- og støtte for flere av de pågående prosjektene i TISK-porteføljen:  Aktuelle pågående prosjekter er: TISK- delprosjekt IKT: Har ansvar for utvikling av flere digitale løsninger som retter seg mot innbyggere og tjenestene, dette gjelder bl.a. prøvesvarshåndtering, kontaktregister for kommuneleger, nasjonal ID for personer uten norsk personnummer, digitalt innr......

Competence area
Project management
Location
Oslo
Workload
100%
Startdate
ASAP
Enddate
2021-06-30
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 11-03-2021 11:00