Request ID: 21-02-5331
Published: 19.02.2021

For vår kunde i oslo søker vi etter en virksomhetsarkitekt. 

Kunden har behov for en konsulent med arkitekturkompetanse som skal bidra inn i prosjektet "Digitalt datadrive tilsyn".

Arkitekten vil være ansvarlig for
Innledende fase:

 • Kartlegge og dokumentere hvilke evner (organisasjon, prosess, informasjon og applikasjon) den nåværende arkitekturen har
 • Etablere et arkitekturforslag for fremtidig situasjon og dokumentere hva den mangler i forhold til dagens situasjon.
  • Lede kartlegging av, og dokumentere tilsynets prosesser og datamodell.
  • Kartlegge aktuelle applikasjoner og integrasjoner.
 • Utarbeide plan for gjennomføringsfasen

Gjennomføringsfasen:

 • Bistå i arbeidet med kravspesifisering og anskaffelser.
 • Vedlikeholde arkitekturen. Vurdere og foreslå hvordan endringer kan håndteres i arkitekturen eller om det er behov for flere transisjoner og de konsekvensene det kan medføre.
 • Kompetanseoverføring

Krav

 • Virksomhetsarkitektur:
  • Arkitekturarbeid med utgangspunkt i for eksempel TOGAF, Archie
  • Beskrivelse av prosesser og fasilitere workshops
  • Forretning- og behovsbeskrivelser
  • Automatisering av prosesser
 • Løsningsdesign
  • Selvbetjeningsløsninger
  • Datavarehus, Business intelligence/analytics
 • Datamodellering
  • Informasjonsarkitektur/Data science
  • Datadrevne organisasjoner
 • Digitalisering i offentlig sektor

Required skills:
TOGAF Archi Workshop

Competence area

Architecture

Location

Oslo

Workload

80%

Startdate

22.03.2021

Enddate

31.12.2021

Languages

Norsk

Contact person:
Marthon Hermansen
Sourcing Manager
Similar assignments

Tech lead - Etablering og drift av Kubernetes

Request ID: 21-02-0084 Published: 2021-02-17

Norsk Helsenett SF skal levere drift av sentrale dataromstjenester for akuttmedisinsk kommunikasjonssentral (AMK) og tilhørende kartløsning (GIS). AMK-løsningen leveres av Locus og GIS av Geodata. Eier av AMK-løsningen er de fire regionale helseforetakene (Helse Nord, Helse Midt, Helse Vest og Helse Sør-Øst), heretter kalt Helseregionene. BAKGRUNN Helseregionene har i dag hver sin lokale AMK-løsning, som driftes lokalt. De har behov for en ny og robust løsning for å håndtere AMK sine oppgaver i......

Competence area
Infrastructure, Project management
Location
Trondheim/Remote
Workload
100%
Startdate
2021-03-15
Enddate
2021-12-31
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 12-03-2021 16:00

Prosjektleder og prosjektstøtte – TISK prosjektet

Request ID: 21-03-6443 Published: 2021-03-04

For å styrke direktoratets gjennomføringsevne i pågående prosjekter og oppdrag har Helsedirektoratet behov for bistand i prosjektledelse- og støtte for flere av de pågående prosjektene i TISK-porteføljen:  Aktuelle pågående prosjekter er: TISK- delprosjekt IKT: Har ansvar for utvikling av flere digitale løsninger som retter seg mot innbyggere og tjenestene, dette gjelder bl.a. prøvesvarshåndtering, kontaktregister for kommuneleger, nasjonal ID for personer uten norsk personnummer, digitalt innr......

Competence area
Project management
Location
Oslo
Workload
100%
Startdate
ASAP
Enddate
2021-06-30
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 11-03-2021 11:00