Penetrasjonstesting & Kodegransking

This request is closed
Click to see all jobs
Request ID: 21-02-9999
Published: 16.02.2021

Helsedirektoratet søker leverandør som kan bistå med gjennomføring av penetrasjonstester og kodegranskinger for året 2021. Oppdraget innbefatter tjeneste som er i forvaltning og utvikling. I tillegg er det ønske om bistand for ny prosjekter og oppgaver som kan startes i 2021.

Formålet med oppdraget er å avdekke sikkerhetsmessige svakheter i tjenester, som for eksempel kan muliggjøre kompromittering av tjenesten eller datalekkasje. Tester skal også avdekke sårbarheter eller svakheter i applikasjoner som er utviklet av Helsedirektoratet, standard programvare, teknisk arkitektur, antimailware og antivirus. I tillegg skal det adresseres svakheter i teknisk infrastruktur.

Tjenestene som skal testes driftes av Helsedirektoratets leverandører, der den største leverandøren er Norsk Helsenett. Testene skal utføres i produksjonslike testmiljøer eller produksjonsmiljøer. Dette vil avhenge av løsning eller prosjekt. 

Tilbyders ressurser vil få tilgang til systemdokumentasjon og tekniske kontaktpunkter for alle produkter som skal testes. Det planlegges med oppstartsmøte ved begynnelse av oppdrag.

Oppdragsbeskrivelse

 • Utarbeidelse av testplan med beskrivelse av testmetodikk pr. produkt. 
  • Der produkt vil ha sammenfallende metodikk beskrives det kun en gang og henvises til aktuelle produkter.
 • Gjennomføring av penetrasjonstester og kodegransking i henhold til metodikk og testplan
  • Alvorlige funn skal kommuniseres fortløpende til HDIR sin kontaktperson
 • Vurdering og rapportering av gjennomførte tester og presentasjon av funn
 • Sluttproduktet skal resultere i en rapport pr. produkt som beskriver:
  • Hva som er testet, og hva som ikke er testet
  • Beskrivelse av gjennomføring og metodikk
  • Beskrivelse av funn og klassifisering av kritikalitet
  • Forslag til utbedring av funn
  • Beskrivelse av utestående risiko
  • Presentasjon av rapporten

Ta kontakt på telefon eller mail for mer informasjon rundt oppdraget. 

Competence area

Security

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

06.04.2021

Enddate

31.12.2021

Option to prolong

Languages

Norsk

Contact person:
Marthon Hermansen
Sourcing Manager
Similar assignments

Lead Solution Architect

Request ID: 21-03-8333 Published: 2021-03-01

For our customer in the telecom industry, we are searching for a Lead Solution Architect  LSA leads the technical definition, development, delivery, and evolution of large, complex, and often new customer solutions across Nokia, from pre-sales through the delivery and ongoing operations. LSAs are engaged on large projects that introduce both significant technical and business risks, that span multiple products and services units that must be completed in multiple phases over a significant perio......

Competence area
Architecture
Location
Remote
Workload
100%
Startdate
ASAP
Enddate
2021-12-31
Can prolong
Languages
Skandinavisk
Apply before: ASAP

Backend Developer

Request ID: 21-02-5281 Published: 2021-02-05

For our telecommunications customer, we are searching for a Backend Developer with a DevOps mindset  Experience with:  Java 8+ Golang Python 3 Terraform AWS Infrastructure as Code,  SRE & Monitoring.  It’s great if the candidate can show four to five years of experience in relevant roles. It is also a big plus if he/she has experience with operations. Experience with working on video streaming services and protocols such as DASH/HLS or CMAF is a bonus ...

Competence area
Development
Location
Oslo
Workload
100%
Startdate
ASAP
Enddate
2021-06-30
Can prolong
Languages
Skandinavisk & Engelsk
Apply before: 04-03-2021 17:00