Tjenestedesigner til Digital arbeidsplass

This request is closed
Click to see all jobs
Request ID: 21-03-4767
Published: 10.03.2021

Teknologiavdelingen har igangsatt et digitalt transformasjonsabeid. Målet med initiativet er å gå fra hver mann sitt system til team, og fra fagansvar i siloer til tverrfaglighet. 

Avdelingen består i dag av flere tjenesteområder, hvorav to per dags dato er en del av dette initiativet. Tjenesteområdene heter "Administrative Verktøy" og "Digital Arbeidsplass”. Begge tjenesteområdene eies av hver sin tjenesteeier. Tjenesteområdene består av applikasjoner og tjenester som er både hyllevare, mellomvare og skreddersøm. Applikasjonene og tjenestene er rettet mot ansatte og inkluderer blant annet en tjenesteplattform skrevet i Java som sikrer at den riktig data er tilgjengelig i andre administrasjonssystemer, Slack, Confluence, intranett, Workplace, lønnssystemer og andre småsystemer.

Endringer i tjenestene og applikasjonene i tjenesteområdene har vært og er fortsatt i noen grad prosjektbasert. Nå nærmer man seg en tilstand hvor det meste av arbeidet gjennomføres i stabile og tverrfaglige team. 

Det er i disse teamene i Teknologiavdelingen har sett behov for å styrke sin kompetanse og kapasitet på innsiktsarbeid og tjenestedesign. Områdene er sterkt preget av internsystemer og samhandlingsløsninger. Det vil antageligvis også på sikt være behov for innsiktsarbeid og tjenestedesign knyttet til hvilke verktøy og tjenester de interne plattformteamene i NRK skal tilby, samt bistå kommende og pågående prosjekter og systemanskaffelser. 

Kvalifikasjoner og egenskaper
Erfaring med:

  • Tjenestedesign i store komplekse organisasjoner
  • Tjenestedesign for virksomhets-IT. 
  • Har ledet innsiktsarbeid og brukertesting knyttet til innføring eller innkjøp av hyllevare eller lignende
  • Har gjennomført brukertesting både fysisk og online
  • Har forankret ønskede endringer i produkter eller tjenester i en komplekst og stor offentlig organisasjon uten et tydelig mandat.
  • Har samarbeidet, kommunisert og bygget relasjoner i komplekse organisasjoner for å oppnå et felles resultat.
  • Har tilnærmet seg en uklar oppgave strukturert, metodisk og systematisk.
  • Har gjennomført oppgaver og forventningsstyrt interessenter på med fokus på framdrift og leveranser.
  • Har sikret kompetanseheving i organisasjonen slik at organisasjonen ikke får et kompetansehull når kandidaten forlater oppdraget.
  • Har jobbet i en kompleks organisasjon med varierende grad av digital modenhet og vedkommende har tatt en aktiv rolle i å lukke gapet.

Ved søknad trenger vi spisset CV i MS Office format, godt utfylt kompetansematrise, samt informasjon om tilgjengelighet, pris og 2-3 referanser.

Required skills:
Tjenestedesign Innsiktsarbeid Brukertesting

Desired skills:
Java Slack Confluence Workplace

Competence area

Design

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

ASAP

Enddate

30.06.2021

Option to prolong

Languages

Contact person:
Anna Lilleødegård
Sourcing manager
Similar assignments

ITIL-ekspert

Request ID: 21-04-9577 Published: 2021-04-16

Prosjektet behøver en ressurs som kan være med å tilpasse og understøtte ITIL-metodikken til tjenesteintegrator-tjenesten som skal etableres. Tjenesteintegrator skal være den koordinerende part for hele AMK-økosystemet. Det innbefatter blant annet å ha det overordnede ansvaret for å styre og forvalte den ende-til-ende-tjeneste proaktivt (når behov for endringer) og reaktivt (når hendelser oppstår i det daglige). Tjenesteintegrator skal også koordinere tjenester fra flere leverandører, og skape......

Competence area
Infrastructure
Location
Remote
Workload
50-100%
Startdate
ASAP
Enddate
2021-12-31
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 27-04-2021 15:00

Team - senior og junior utvikler Microsoft Azure

Request ID: 21-04-9808 Published: 2021-04-16

Tilbyder skal bidra med nøkkelkompetanse i arbeidet med å sette opp hvilke applikasjoner/tjenester som vi skal ta i bruk i Azure når vi utvikler nye integrasjoner.  Videre skal Tilbyder levere fortløpende utviklingsleveranser i form av mikrotjenester som vil være integrasjoner basert på REST API.  Etter at mikrotjenestene er utviklet, så skal de bistå med videreutvikling/feilretting etc. også etter prosjektets slutt KRAV TIL KOMPETANSE Konsulentene skal ha: God forståelse for skyteknologi og fo......

Competence area
Development
Location
Remote
Workload
50-100%
Startdate
ASAP
Enddate
2021-10-07
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 27-04-2021 10:00