Request ID: 21-03-5083
Published: 22.03.2021

Vi ser etter et to konsulenter som kan hjelpe oss med forretningsspesifikasjon i et større Analytics / Data Plattform prosjekt. Hensikten med dette arbeidet er å identifisere hva som er de viktigste behovene, hvilke data som trengs for å dekke dem, og identifisere krav, kompleksitet og forretningsregler knyttet til dem.

Faglig erfaring:

 • Evne til å forstå den kommersielle siden og kommunisere med dem på en god måte
 • Evne til å spesifisere de tekniske behovene på et overordnet nivå 
 • Erfaring med datamodellering 
 • Erfaring med bruk av analytics i praksis for å skape verdi 

Arbeidet som skal utføres er:

 • Bidra til og mulig lede spesifikasjons arbeidet for enkelte data domener. 
 • Analysere behovene og hvilke data som understøtter dem 
 • Identifisere relevante stakeholders for data domenet 
 • Identifisere og forstå kommersielle krav godt nok til å lage domene spesifikasjon. 
 • Lage data domene spesifikasjon 
 • Forankre spesifikasjonen med stakeholders både på kommersiell side og med utviklerne. 
 • Støtte utviklingsteamet med ytterligere forretningsspesifikasjon ved behov 
 • Holde en løpende dialog med kommersiell side gjennom prosjektet. 

Ønsket oppstart er 6. april. Oppdraget går til slutten av juni med mulighet for forlengelse ut året

Competence area

Data warehouse and BI, Infrastructure

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

06.04.2021

Enddate

30.06.2021

Option to prolong

Languages

Norsk & Engelsk

Contact person:
Marthon Hermansen
Sourcing Manager
Similar assignments

ITIL-ekspert

Request ID: 21-04-9577 Published: 2021-04-16

Prosjektet behøver en ressurs som kan være med å tilpasse og understøtte ITIL-metodikken til tjenesteintegrator-tjenesten som skal etableres. Tjenesteintegrator skal være den koordinerende part for hele AMK-økosystemet. Det innbefatter blant annet å ha det overordnede ansvaret for å styre og forvalte den ende-til-ende-tjeneste proaktivt (når behov for endringer) og reaktivt (når hendelser oppstår i det daglige). Tjenesteintegrator skal også koordinere tjenester fra flere leverandører, og skape......

Competence area
Infrastructure
Location
Remote
Workload
50-100%
Startdate
ASAP
Enddate
2021-12-31
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 27-04-2021 15:00

Team - senior og junior utvikler Microsoft Azure

Request ID: 21-04-9808 Published: 2021-04-16

Tilbyder skal bidra med nøkkelkompetanse i arbeidet med å sette opp hvilke applikasjoner/tjenester som vi skal ta i bruk i Azure når vi utvikler nye integrasjoner.  Videre skal Tilbyder levere fortløpende utviklingsleveranser i form av mikrotjenester som vil være integrasjoner basert på REST API.  Etter at mikrotjenestene er utviklet, så skal de bistå med videreutvikling/feilretting etc. også etter prosjektets slutt KRAV TIL KOMPETANSE Konsulentene skal ha: God forståelse for skyteknologi og fo......

Competence area
Development
Location
Remote
Workload
50-100%
Startdate
ASAP
Enddate
2021-10-07
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 27-04-2021 10:00