Request ID: 21-03-8400
Published: 19.03.2021

Etablering av en privat sky i NHN krever at det etableres en ny leveransemodell som er tilpasset våre kunders behov, som beskriver grunnleggende plattformtjenester, har et tydelig servicenivå og tydelige grensesnitt for ansvar. I arbeidet med leveransemodell skal det også etableres en kostnadsmodell som skal bidra til å beregne infrastrukturpris. Prisberegning er ikke en del av oppdraget. 

Prosjektet har behov for en ressurs som kan være med å drive arbeidsstrømmen "Leveransemodell" hvor ansvaret blir å etablere en ny leveransemodell for privat sky. Ressursen får bistand fra interne ressurser i NHN, men må selv være i stand til å være arkitekt for leveransemodellen og beskrive denne skriftlig og grafisk.

KRAV TIL KOMPETANSE

  • NHN har følgende krav til kompetanse:
  • Erfaring fra tilsvarende prosjekter og er i stand til å se helheten i forbindelse med leveransemodell og tjenesteoppbygging, hvor infrastrukturen endres fra bestillingsbasert til større grad av automatiserte prosesser.
  • Erfaring med automatisering av infrastruktur, spesielt ved bruk av VMware produkter
  • Erfaring fra å etablere leveransemodell/servicedesign
  • Være i stand til å beskrive leveransemodell skriftlig og grafisk

Ved søknad trenger vi spisset CV i MS Office format, godt utfylt kompetansematrise, samt informasjon om tilgjengelighet, pris og 2-3 referanser.

Competence area

Architecture, Infrastructure

Location

Oslo/Trondheim/Tromsø

Workload

50%

Startdate

28.04.2021

Enddate

31.10.2021

Option to prolong

Languages

Norsk

Contact person:
Anna Lilleødegård
Sourcing manager
Similar assignments

ITIL-ekspert

Request ID: 21-04-9577 Published: 2021-04-16

Prosjektet behøver en ressurs som kan være med å tilpasse og understøtte ITIL-metodikken til tjenesteintegrator-tjenesten som skal etableres. Tjenesteintegrator skal være den koordinerende part for hele AMK-økosystemet. Det innbefatter blant annet å ha det overordnede ansvaret for å styre og forvalte den ende-til-ende-tjeneste proaktivt (når behov for endringer) og reaktivt (når hendelser oppstår i det daglige). Tjenesteintegrator skal også koordinere tjenester fra flere leverandører, og skape......

Competence area
Infrastructure
Location
Remote
Workload
50-100%
Startdate
ASAP
Enddate
2021-12-31
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 27-04-2021 15:00

Team - senior og junior utvikler Microsoft Azure

Request ID: 21-04-9808 Published: 2021-04-16

Tilbyder skal bidra med nøkkelkompetanse i arbeidet med å sette opp hvilke applikasjoner/tjenester som vi skal ta i bruk i Azure når vi utvikler nye integrasjoner.  Videre skal Tilbyder levere fortløpende utviklingsleveranser i form av mikrotjenester som vil være integrasjoner basert på REST API.  Etter at mikrotjenestene er utviklet, så skal de bistå med videreutvikling/feilretting etc. også etter prosjektets slutt KRAV TIL KOMPETANSE Konsulentene skal ha: God forståelse for skyteknologi og fo......

Competence area
Development
Location
Remote
Workload
50-100%
Startdate
ASAP
Enddate
2021-10-07
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 27-04-2021 10:00