Request ID: 21-03-8751
Published: 15.03.2021

Seksjon for systemforvaltning har metodeansvaret for systemforvaltning i Statsbygg, og er Statsbyggs bindeledd mellom brukere av de forskjellige systemene, IKT og systemleverandører/ utviklere, hvor vi ivaretar forretningens behov gjennom arbeidet ned mot teknologilaget.

Systemforvalters rolle er å forstå de impliserte parters ståsted, og være en formidler mellom partene slik at gode løsninger oppnås. I dette ligger blant annet å kunne formidle teknisk informasjon til brukere, som selv ikke har teknisk språkforståelse.

Systemforvalter har god kunnskap om de forskjellige fagfeltene og prosessene i Statsbygg, og hvor dette treffer hverandre gjennom de ulike system/ verktøy. Vi spesifiserer faglige behov til systemleverandører, og formidler systemenes muligheter og begrensninger til fagmiljøene.

Vi er ansvarlige for å planlegge og koordinere systemendringsprosesser mellom fagmiljø, IKT og systemleverandør. Vi planlegger og koordinerer systemoppgraderinger, har ansvaret for testing av løsningene før en produksjonssetting og følger opp avtalene med systemleverandørene.

Seksjonen er også 2. linje brukerstøtte for de systemene som forvaltes av seksjonen.

Systemer som forvaltes av seksjonen:

 • Oracle eBusiness suite
 • eye-share
 • ISY PØ og ISY PP
 • SAMBA
 • EHF (elektronisk fakturaløsning)
 • ADRA Match
 • SESAM/ Main Manager
 • ISY Eiendom
 • PIMS365
 • HMSREG
 • OneClick - klimagass
 • Mercell
 • Dalux

PIMS365/ HMSREG brukes av Statsbygg innenfor blant annet dokumentstyring og innsamling av FDV-informasjon i forbindelse med ferdigstillelse av byggeprosjekt. Vi trenger støtte av erfaren konsulent til å ivareta oppgaver innenfor systemforvaltning for PIMS365/ HMSREG primært, men seksjonens behov vil strekke seg utover dette i nær fremtid.

Dette omfatter blant annet:

 • Forstå forretningens behov og håndtere dette opp mot standard skyløsninger
 • Fasilitere testing ved oppgraderinger/ nye releases
 • Bidra i migrering av data fra et system til et annet, herunder kvalitetssikre prosessen
 • Bidra i prosesser med å overta nye løsninger fra prosjekt til forvaltning
 • Bidra i arbeidet med porteføljestyring

Krav til ressursen:

 • Erfaring med standardiserte skyløsninger fra et forvaltningsperspektiv
 • Forstå grensesnitt og tekniske integrasjoner mellom systemer
 • Prosjektledelse
 • Kjennskap til ITIL
 • Fordel med kjennskap til bygge- og anleggsnæringen

Vi ser etter en konsulent som forstår systemenes plassering i forretningen, som evner å se helhetsbildene, men som også kan jobbe på et detaljert nivå med oppgaver av rutinepreget art.

 

Ved søknad trenger vi spisset CV i MS Office format, godt utfylt kompetansematrise, en kort beskrivelse(inntil 1 side) på hvordan oppdraget tenkt løst, samt informasjon om tilgjengelighet, pris og 2-3 referanser.

 

 

Competence area

Infrastructure

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

16.04.2021

Enddate

31.12.2021

Option to prolong

Languages

Norsk

Contact person:
Shafrin Zaman
Similar assignments

ITIL-ekspert

Request ID: 21-04-9577 Published: 2021-04-16

Prosjektet behøver en ressurs som kan være med å tilpasse og understøtte ITIL-metodikken til tjenesteintegrator-tjenesten som skal etableres. Tjenesteintegrator skal være den koordinerende part for hele AMK-økosystemet. Det innbefatter blant annet å ha det overordnede ansvaret for å styre og forvalte den ende-til-ende-tjeneste proaktivt (når behov for endringer) og reaktivt (når hendelser oppstår i det daglige). Tjenesteintegrator skal også koordinere tjenester fra flere leverandører, og skape......

Competence area
Infrastructure
Location
Remote
Workload
50-100%
Startdate
ASAP
Enddate
2021-12-31
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 27-04-2021 15:00

Team - senior og junior utvikler Microsoft Azure

Request ID: 21-04-9808 Published: 2021-04-16

Tilbyder skal bidra med nøkkelkompetanse i arbeidet med å sette opp hvilke applikasjoner/tjenester som vi skal ta i bruk i Azure når vi utvikler nye integrasjoner.  Videre skal Tilbyder levere fortløpende utviklingsleveranser i form av mikrotjenester som vil være integrasjoner basert på REST API.  Etter at mikrotjenestene er utviklet, så skal de bistå med videreutvikling/feilretting etc. også etter prosjektets slutt KRAV TIL KOMPETANSE Konsulentene skal ha: God forståelse for skyteknologi og fo......

Competence area
Development
Location
Remote
Workload
50-100%
Startdate
ASAP
Enddate
2021-10-07
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 27-04-2021 10:00