Request ID: 21-03-9870
Published: 09.03.2021

For vår kunde i telecomsektoren søker vi etter en Digital Product Owner

Som Digital Product Owner i OneCall er du ansvarlig for å jobbe med kontinuerlig utvikling av digitale løsninger. Eksempler på dette er forbedringer av våre selvbetjeningsløsninger, våre e-handelsløsninger, og nye produkter og tjenester.

Som Digital Product Owner er du en viktig brikke i utviklingsarbeidet ved å formidle forretningskrav til utviklingsteamet, skissere arbeid i en «agil backlog», og bidra til at disse blir prioritert basert på forretningsverdi. Du må i denne rollen forholde deg til stakeholders for å sikre at deres interesser er ivaretatt. I tillegg må du være tilgjengelig for resten av teamet for å sikre retning og svare på spørsmål. Du vil delta i sentrale prosjekter som er viktig for selskapet.

Som Digital Product Owner får du følgende arbeidsoppgaver:

 • Forvalte backloggen for å garantere en kontinuerlig og stabil utvikling
 • Følge produktutviklingsteamet og sørge for at man holder seg til planene
 • Lede alt digitalt UX-arbeid
 • Evaluere forretnings- og kundeverdi
 • Initiere og ferdigstille IT utviklingskrav og følge disse gjennom hele prosessen. Basere krav på kundebehov og gode business cases
 • Følge opp løpende krav og være ansvarlige for IT krav relatert til endringer på selskapets digitale løsninger
 • Delta i IT utviklingsprosessen fra forretningssiden, ved og blant annet å være med på designsprinter 
 • Delta i prosjekter som tar ut nye tjenester/løsninger

Vi ser etter deg som:

 • Er erfaren med utviklingsprosesser, smidig metodikk, scrum m.m
 • Svært god digital kompetanse
 • Er kjent med design thinking, service design metodikk og har generelt et meget godt forhold til hva det vil si og lage gode kundeopplevelser
 • Gode kommunikasjonsegenskaper for å kunne minske gapet mellom forretningen og IT utvikling
 • Bred forståelse av user interface design, web API’er og online kundeopplevelse.

Competence area

Design, Project management

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

01.04.2021

Enddate

30.04.2022

Languages

Norsk

Contact person:
Marthon Hermansen
Sourcing Manager
Similar assignments

ITIL-ekspert

Request ID: 21-04-9577 Published: 2021-04-16

Prosjektet behøver en ressurs som kan være med å tilpasse og understøtte ITIL-metodikken til tjenesteintegrator-tjenesten som skal etableres. Tjenesteintegrator skal være den koordinerende part for hele AMK-økosystemet. Det innbefatter blant annet å ha det overordnede ansvaret for å styre og forvalte den ende-til-ende-tjeneste proaktivt (når behov for endringer) og reaktivt (når hendelser oppstår i det daglige). Tjenesteintegrator skal også koordinere tjenester fra flere leverandører, og skape......

Competence area
Infrastructure
Location
Remote
Workload
50-100%
Startdate
ASAP
Enddate
2021-12-31
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 27-04-2021 15:00

Team - senior og junior utvikler Microsoft Azure

Request ID: 21-04-9808 Published: 2021-04-16

Tilbyder skal bidra med nøkkelkompetanse i arbeidet med å sette opp hvilke applikasjoner/tjenester som vi skal ta i bruk i Azure når vi utvikler nye integrasjoner.  Videre skal Tilbyder levere fortløpende utviklingsleveranser i form av mikrotjenester som vil være integrasjoner basert på REST API.  Etter at mikrotjenestene er utviklet, så skal de bistå med videreutvikling/feilretting etc. også etter prosjektets slutt KRAV TIL KOMPETANSE Konsulentene skal ha: God forståelse for skyteknologi og fo......

Competence area
Development
Location
Remote
Workload
50-100%
Startdate
ASAP
Enddate
2021-10-07
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 27-04-2021 10:00