Tekniske prosjektledere Microsoft 365

This request is closed
Click to see all jobs
Request ID: 21-04-6968
Published: 19.04.2021

DSA har et mål om å få på plass gode, behovstilpassede, robuste, effektive og fremtidsrettede digitale samhandlingsverktøy og arenaer. Det er nødvendig å få etablert en god og sikker informasjonsarkitektur på dagens og fremtidens systemer og verktøy. 

Dagens kommunikasjon- og informasjonsforvaltning i DSA skjer via ulike applikasjoner og verktøy som Public 360 (arkiv, dette skal beholdes), Sharepoint (herunder intranettet), Outlook, Skype, Lifesize (videokonferanse), filserver, samt enkelte frittstående fagsystemer og databaser. I tillegg er organisasjonen i ferd med å etablere og implementere et helhetlig styringssystem og organisasjonen deltar også i HMS-etatenes digitaliseringsarbeid for deling av tilsynsdata, og har en rekke fagsystem som vil kreve evaluering av tilstand og tiltak i tiden fremover.

DSA har besluttet å innføre, sammen med vår tjenesteleverandør NHN, M365 med Teams m.m. For å få gjennomført aktiviteter på vår side, ser vi nå etter en konsulent med teknologikunnskap som kan være prosjektleder for etablering- og innføring av M365. Tilbudt ressurs skal videre bistå med nødvendig opplæring, og i tillegg foreta en gjennomgang av tilstanden på DSAs øvrige IT-systemer (fagsystemer). DSA har allerede engasjert en konsulent for å utarbeide en helhetlig plan for IKT og digitalisering i DSA. Denne planen inkluderer å finne en formålstjenlig, effektiv og fremtidig IKT-plattform, og sammenligne den med dagens IT løsninger, for deretter å utarbeide en strategi som tar DSA frem mot ønsket løsning. Det må forventes samarbeid med IKT-strategen underveis i arbeidet, samt samhandling med NHN, som vil drifte denne tjenesten for DSA. 

ARBEIDSOPPGAVER

Konsulenten/teamet skal:

 • Inneha rollen som teknisk prosjektleder, bidra til å klargjøre behov og resultatmål, utarbeide prosjekt- og gjennomføringsplaner og lede gjennomføringen av leveransene 
 • Delta i identifikasjon, analyse og vurdering av virksomhetens samhandlingsbehov, og få på plass en god informasjonsarkitektur og struktur
 • Delta i analyse og vurdering av tekniske løsningsforslag, både for samhandling og for fagsystem
 • Identifisere kritiske avhengigheter og alternativer for å unngå tettkoblede arkitekturer 
 • Være sparringspartner med NHNs virksomhets-, informasjons- og løsningsarkitekter
 • Ha tett dialog med prosjekteier og styringsgruppen i DSA, samt NHN og øvrige tilgrensende prosjekter internt og eksternt
 • Sørge for at det utarbeides et sett med retningslinjer for hvordan DSA skal jobbe i de ulike applikasjonene  
 • Sørge for nødvendige aktiviteter for endringsledelse og brukeradopsjon
 • Bidra i kunnskapsdeling og forankringsarbeid 
 • Bidra til kompetansebygging i DSA

KRAV TIL KOMPETANSE

Absolutte krav:

 Konsulenten skal ha:

 • Minimum 5 års erfaring med systemstrukturelle og arkitektoniske tilstandsvurderinger og anbefalinger av veivalg 
 • Ha dokumentert senior prosjektlederkompetanse fra tilsvarende prosjekter, fortrinnsvis fra offentlig sektor. 
 • Erfaring fra innføring av Microsoft 365 med Teams, og teknologiske tilstandsgjennomganger
 • Vise til gode og smidige samarbeids- og formidlingsevner
 • Målbevisst og løsningsorientert, med dokumenterbar gjennomføringsevne
 • Orientert og oppdatert på M365, inkl. Teams og Sharepoint, og gode måter for å innføre og benytte plattformen med tilhørende apper for god og effektiv samhandling
 • God allround teknisk kunnskap for å kunne evaluere fagsystemporteføljen, og foreslå tiltak.
 • Noe kunnskap innen informasjonssikkerhet og personvern

Evalueringskrav:

 • "Fullstack": fra funksjonell- og løsningsarkitektur til utvikling, test og implementering
 • Erfaring med å skrive teknisk dokumentasjon
 • Erfaring fra komplekse organisasjoner
 • Sertifisering innen moderne prosessforbedrings- og utviklingsmetoder – f.eks. lean, agile prosjektmetodikk, design thinking eller lignende 
 • Erfaring fra arbeid med offentleglova og arkivlova i tidligere prosjekter/oppdrag
 • Evne til å raskt sette seg inn i våre oppgaver og behov 
 • Tilgjengelighet/responstid på tilbudte konsulenter
 • Grad av tilpasningsdyktighet ved endringer i behov i løpet av gjennomføringen
 • God til å forstå, strukturere, dokumentere og kommunisere resultater 
 • Selvgående og være en lagspiller 
 • Vise evne til å sette seg raskt inn i komplekse problemstillinger
 • Personlig egnethet 

Ved søknad trenger vi spisset CV i MS Office format, godt utfylt kompetansematrise, samt informasjon om tilgjengelighet, pris og 2-3 referanser.

Required skills:
TQM Microsoft 365

Desired skills:
Lean

Competence area

Architecture, Project management

Location

Bærum

Workload

75%

Startdate

ASAP

Enddate

18.11.2021

Option to prolong

Languages

Norsk

Contact person:
Anna Lilleødegård
Sourcing manager
Similar assignments

Project Manager

Request ID: 21-05-8740 Published: 2021-05-05

For our telecommunication customer, we are searching for a Senior Project manager. Our telecommunication customer is subject to regulatory requirements (the EKOM Act - in addition to the Safety Act for designated facilities) on our ability to monitor, identify and respond to undesirable incidents. This includes video surveillance of facilities covered by the legal requirements. This primarily affects the estimated designated facilities under the Safety Act, and all facilities highly classified......

Competence area
Project management
Location
Oslo
Workload
100%
Startdate
2021-05-18
Enddate
2021-12-31
Can prolong
Languages
English and Norwegian
Apply before: ASAP

Fullstack JavaScript - Telecom

Request ID: 21-04-5159 Published: 2021-04-28

For our telecommunication customer, we are searching for a Senior Fullstack JavaScript Developer. Your responsibilities: Maintaining the existing solutions and following up on quality issues Develop and maintain micro services Develop and maintain the overall system architecture Onboard and integrate with new systems Create solution and technical documentation Work closely with testers during end-to-end testing, including unit and integration tests Solve issues in production with customer opera......

Competence area
Development
Location
Flexible
Workload
100%
Startdate
ASAP
Enddate
2021-07-31
Can prolong
Languages
English
Apply before: ASAP