Tilgangsstyring og informasjonssikkerhet

This request is closed
Click to see all jobs
Request ID: 21-07-6803
Published: 12.07.2021

Helsedirektoratet skal i 2021 gjennomføre prosjektet Tilgangsstyring og styrende dokumenter innen informasjonssikkerhet

Bakgrunnen for prosjektet er at Helsedirektoratet ønsker å etablere helhetlig prosess og rammeverk for tilgangsstyring på tvers av organisasjon basert på og iht beste praksis innen informasjonssikkerhet. I tillegg er det behov for oppdatering av forskjellige styrende dokumenter på prioriterte områder innen informasjonssikkerhet. Disse aktiviteter innebærer gjennomføring av et prosjekt som hoved bistand til CISO for å få på plass helhetlig tilgangsstyring i organisasjonen, og har som hovedmål å:

 • Definere, kartlegge og etablere en helhetlig tilgangsstyringsprosess etter beste praksis innen informasjonssikkerhet, som kan operasjonaliseres i organisasjon. Dette inkluderer å få på plass tilgangsstyringsprosess som dekker både sammenhengen mellom identitetslivssyklus og tilgangslivssyklus, oppdaterte informasjonssikkerhetskrav gjennom hele prosessen og alle faser, rolle modellering som grunnlag for tilgangsstyring samt oppdaterte retningslinjer.
 • Bistand til å etablere grunnlag for tilgangsstyring til operasjonalisering i organisasjon.
 • Definere, kartlegge og etablere tilgangsstyrings- og informasjonssikkerhetskrav gjennom hele prosessen.
 • Videreutvikle dagens retningslinje for tilgangsstyring samt helhetlig prosess og krav gjennom hele prosessen, etter beste praksis innen informasjonssikkerhet.
 • Sørge for at tilgangsstyringsprosess er gjennomførbar i organisasjon.
 • Etablere rapporteringsmetrikker samt oppfølgingskrav for tilgangsstyring på tvers av prosessen etter beste praksis innen informasjonssikkerhet.
 • Økt modenhetsnivå på tilgangsstyring og andre områder innen informasjonssikkerhet samt effektiv og tilstrekkelig etterlevelse og oppfølging i organisasjon. Disse vil også danne et grunnlag for videre arbeid, implementering, økning i modenhet og etterlevelse i linja.
 • Bistand til utarbeidelse og oppdatering av diverse styrende dokumenter (spesielt på strategisk og prosess nivå) på forskjellige prioriterte områder innen informasjonssikkerhet som bl.a. skysikkerhet, sikkerhetsarkitektur, hendelseshåndtering, leverandørstyring, osv.
 • Økt modenhetsnivå på forskjellige prioriterte områder innen informasjonssikkerhet samt effektiv og tilstrekkelig styring av risikoer knyttet til disse. Disse vil også danne et grunnlag for videre arbeid, implementering, økning i modenhet og etterlevelse i linja.

Prosjektets skal levere:

 • Sluttrapport med oppsummering av arbeidet, læringspunkter og forslag til videre arbeid for organisasjonen
 • Helhetlig tilgangsstyringsprosess som dekker både identitetslivssyklus og tilgangslivssyklus, oppdaterte informasjonssikkerhetskrav gjennom hele prosessen og alle faser, rolle modellering som grunnlag for tilgangsstyring samt oppdaterte retningslinjer.
 • Utarbeidelse og oppdatering av diverse styrende dokumenter (spesielt på strategisk og prosess nivå) innen informasjonssikkerhet.

Det er behov for bistand til å gjennomføre prosjektet. Prosjektet vil følges opp og utføres i tett dialog med informasjonssikkerhetsleder (CISO), men vil også ha en intern styringsgruppe i Helsedirektoratet. Dette arbeidet vil være grunnleggende for flere rutiner og prosesser i organisasjon, samt hvordan informasjonssikkerhetskrav inkludert tilgangsstyringskrav og styrende prosesser innen området etterleves på tvers av organisasjon.

Innleide ressurser skal bistå med relevante oppgaver i prosjektet:

 • Bistå å drive prosjektet på vegne av CISO
 • Videreutvikling av tilgangsstyringsarbeidet innen informasjonssikkerhet
 • Videreutvikling av rammeverk, prosess og styrende dokumenter for å understøtte helthetlig tilgangsstyring som grunnlag på tvers av organisasjon
 • Oppdatere styrende dokumenter på diverse fagområder innen informasjonssikkerhet
 • Bistå og klargjøre grunnlag for operasjonalisering av tilgangsstyring på tvers av organisasjon. Dette inkluderer å avholde workshops, dokumentere tilbakemeldinger, gjennomføre opplæring, osv.
 • Gi innspill til etablering av rapportering på metrikker (KPI/KRI) fremover i organisasjonen knyttet til tilgangsstyring.
 • Bistå med oppdatering av rapporteringsmetrikker og -krav på tilgangsstyring etter beste praksis innen informasjonssikkerhet, spesielt på strategisk og ledelsesnivå. Dette inkluderer utarbeidelse av mal for ledelsens risikorapportering med nødvendige metrikker med langsiktig mål å etablere automatisert rapportering.

Denne listen er ikke uttømmende. Andre oppgaver kan komme inn basert på behov i prosjektet.

Competence area

Security

Location

Oslo

Workload

65-35%

Startdate

24.08.2021

Enddate

31.12.2021

Option to prolong

Languages

Norsk

Contact person:
Marthon Hermansen
Sourcing Manager
Similar assignments

Program Manager - Energy Industry

Request ID: 22-09-0168 Published: 2022-09-27

For our customer in the energy industry, we are searcing for a Program Manager. The customer has strong growth ambitions and operates in a dynamic market environment. Reaching the ambitions requires us to maintain, adapt, and constantly improve to stay competitive. One of the key prioritised areas for the customer to strengthen is referred to as the trading and origination (T&O) platform. Support functions (SF) serve all Front Office (FO) deals and support various geographies and product lines......

Competence area
Management for hire, Project management
Location
Lysaker
Workload
100%
Startdate
ASAP
Enddate
2022-12-31
Can prolong
Languages
English
Apply before: ASAP

Funksjonell Løsningsarkitekt

Request ID: 22-09-0514 Published: 2022-09-27

IMDi tar i bruk digitale arbeidsmåter og teknologier for å forbedre prosesser, effektivisere tjenester og løsninger, skape gevinst, engasjere ansatte og drive fram nye tjenester. IMDi har en digital utviklingsportefølje hvor flere prosjekter har behov for arkitekturkompetanse og kapasitet. BehovIMDi har behov for en funksjonell løsningsarkitekt som har ansvar for å arbeide fram løsningsarkitekturen og sikre realisering av målbildearkitekturen. Oppdragsgiver vil være digitaliseringsseksjonen i IM......

Competence area
Architecture
Location
Oslo
Workload
100%
Startdate
2022-11-01
Enddate
2023-06-30
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 12-10-2022 10:00