Request ID: 21-07-6825
Published: 07.07.2021

NRK trenger nå en erfaren, smidig teamleder som skal lede Team Tjenesteplattform, koordinere med pågående prosjekter og ta del i det smidige transformasjonsinitiativet og organisasjonsutviklingen.

Team Tjenesteplattform (TP) består i dag av tre utviklere, én tech lead og én team lead. Teamet er endel av Teknologi-avdelingen i NRK, og teamets formål er å lage, forvalte og forenkle integrasjoner for administrative systemer i NRK. Teamet jobber tett sammen, tidvis gjennom parprogrammering, og har ukentlige prioriteringsmøter med interessenter, daglig standups og jevnlige retrospektiver. Teamet har også forvaltningsuke som går på rundgang. 

Teamet jobber i dag primært med Java og Groovy, men kommer med stor sannsynlighet til å gå over til Kotlin. For tiden jobber teamet mye med å forenkle integrasjonsarkitekturen som allerede finnes gjennom å migrere integrasjoner til en ny arkitektur som baserer seg på pull fremfor push der det er mulig, samt to store prosjekter i NRK hvor teamet har totalansvaret for integrasjonene som er under utvikling. 

I tillegg foregår det også en smidig transformasjon og etablering av ny styringsmodell i avdelingen som påvirker teamet, spesielt mtp. hvordan teamet forholder seg til prosjekter andre steder i NRK som gjennomføres etter en tradisjonell fossefallmetodikk.

Ansvar og oppgaver:  

  • Lede og fasilitere Team Tjenesteplattform, gjennom og blant annet jobbe for god intern teamhelse, lede møter, koordinere med prosjekter og interessenter, skjerme teamet fra unødig støy og påse at teamet har kompetansen og kapasiteten som kreves. 
  • Bidra til smidighet og fremdrift ved å fjerne hindringer og sikre nødvendige møtepunkter, rolleavklaringer, beslutninger eller annet teamet trenger 
  • Bidra til videre arbeid med iverksatt smidig transformasjon og organisasjonsutviklingsarbeid i avdelingen. 
  • Sammen med seksjonens ledergruppe og prioriteringsråd sikre gode og tydelige prioriteringer og forventningsavklaringer for teamet
  • Sammen med seksjonens ledergruppe og personalledere sikre at teamet er best mulig i stand til å løse oppgavene 
  • Samarbeide tett med andre team, fagpersoner og ledere for å nå strategiske mål i fellesskap.
  • Være bindeledd og koordinator mellom teamet og prosjekter som krever integrasjons-kompetanse og kapasitet. 
  • Hjelpe teamets techlead med å løfte tekniske valg og retning, og eventuelle kompetansebehov

Required skills:
Java Groovy

Competence area

Project management

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

15.08.2021

Enddate

31.12.2021

Option to prolong

Languages

Norsk og Engelsk

Contact person:
Shafrin Zaman
Similar assignments

Program Manager - Energy Industry

Request ID: 22-09-0168 Published: 2022-09-27

For our customer in the energy industry, we are searcing for a Program Manager. The customer has strong growth ambitions and operates in a dynamic market environment. Reaching the ambitions requires us to maintain, adapt, and constantly improve to stay competitive. One of the key prioritised areas for the customer to strengthen is referred to as the trading and origination (T&O) platform. Support functions (SF) serve all Front Office (FO) deals and support various geographies and product lines......

Competence area
Management for hire, Project management
Location
Lysaker
Workload
100%
Startdate
ASAP
Enddate
2022-12-31
Can prolong
Languages
English
Apply before: ASAP

Funksjonell Løsningsarkitekt

Request ID: 22-09-0514 Published: 2022-09-27

IMDi tar i bruk digitale arbeidsmåter og teknologier for å forbedre prosesser, effektivisere tjenester og løsninger, skape gevinst, engasjere ansatte og drive fram nye tjenester. IMDi har en digital utviklingsportefølje hvor flere prosjekter har behov for arkitekturkompetanse og kapasitet. BehovIMDi har behov for en funksjonell løsningsarkitekt som har ansvar for å arbeide fram løsningsarkitekturen og sikre realisering av målbildearkitekturen. Oppdragsgiver vil være digitaliseringsseksjonen i IM......

Competence area
Architecture
Location
Oslo
Workload
100%
Startdate
2022-11-01
Enddate
2023-06-30
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 12-10-2022 10:00