Request ID: 21-09-2979
Published: 09.09.2021

Helsedirektoratet, ved avdeling helseregistre, etablerte Kommunalt pasient- og brukerregister (KPR) i 2017. Målbildet for KPR er at registeret skal inneholde data fra all journalpliktig kommunal helse- og omsorgstjeneste, og KPR 2024 er et sentralt prosjekt i arbeidet med å etablere rapportering av mer data til KPR. Dette er et IT-utviklingsprosjekt, men det gjøres også betydelig utredningsarbeid på fagsiden, samt at samarbeid og forankring opp mot ulike arenaer er sentralt.

Det er behov for en testleder som kan støtte arbeidet i KPR 2024 og ta et særskilt ansvar for kvaliteten i de tekniske løsningene som utvikles i prosjektet. Testlederen inngår som en del av et større tverrfaglig prosjektteam og jobbe tett sammen med prosjektledere, fagressurser fra avdeling helseregistre, funksjonelle arkitekter, utviklere, samt samarbeide med EPJ-leverandører og andre aktører.

Arbeidssted er fortrinnsvis Oslo eller Trondheim.

Sentrale arbeidsoppgaver vil være følgende:

 • Planlegge, forberede, koordinere og rapportere det totale testløpet knyttet til prosjektets leveranser
 • Fasilitering av testgjennomføring og løsningspilotering mot interne og eksterne deltakere
 • Være pådriver for testdrevet utvikling.
 • Koordinere og bidra i analyse og oppfølging av feilsituasjoner på teknisk og faglig nivå, samt finne løsninger på disse
 • Vurdere og eskalere risikoer relatert til test
 • Andre test- og kvalitetsaktiviteter kan bli aktuelt

Absolutte krav:

 • Erfaring fra planlegging, gjennomføring og rapportering av test på ulike nivåer i utviklingsprosessen
 • Erfaring fra utarbeidelse av testplaner og testcaser
 • Erfaring fra styring og koordinering av tekniske og funksjonelle ressurser som deltar i test
 • Erfaring ende-til-ende akseptansetester
 • Erfaring med utarbeidelse av løsningsbeskrivelser, PBier og akseptansekriterier
 • Erfaring fra fasilitering av løsningspilotering mot interne og eksterne deltakere
 • Erfaring fra gjennomføring av komplekse prosjekter med mange interessenter og aktører

Evalueringskrav:

 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk
 • Sertifisering eller god kjennskap til ISTQB-rammeverket
 • Erfaring med krav og testdokumentasjon i systemer slik som Azure DevOps og/eller Jira/Zephyr
 • Kjennskap til helsesektoren og gjerne helseregister
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Proaktiv pådriver i koordinering av arbeidsoppgaver og leveranse både internt og ut mot eksterne parter
 • Evne til å kommunisere presist og detaljert
 • Strukturert og kvalitetsbevisst
 • Opptatt av smidig utviklingsmetodikk, testdrevet utvikling og kultur som bygger opp under slike praksiser

Ved søknad trenger vi spisset CV i MS Office Word format, godt utfylt oppdragsforståelse, samt informasjon om tilgjengelighet, pris og 2-3 referanser.

Required skills:
ISTQB Azure DevOps Jira

Desired skills:
Zephyr

Competence area

Test and test management

Location

Oslo/Trondheim

Workload

100%

Startdate

ASAP

Enddate

01.04.2022

Option to prolong

Languages

Norsk

Contact person:
Shafrin Zaman
Similar assignments

Digitalisering av Rollespill

Request ID: 21-09-6856 Published: 2021-09-27

UiB er med sine nær 18 500 studenter og vel 4 000 ansatte et mellomstort europeisk universitet.Institutt for sammenliknende politikk sitt Etter- og videreutdanningsprogram (EVU) arbeider med å overføre tradisjonelle klasseromsbaserte rollespill over på en digital plattform. I den forbindelse har masterprogrammet i Demokratibygging fått tildelt midler til å utvikle en pilot. Målsetningen er å utvikle et programvarerammeverk, basert på bransjestandarder og åpne løsninger, hvor Kunden selv kan pro......

Competence area
E learning
Location
Bergen
Workload
100%
Startdate
ASAP
Enddate
2022-04-30
Languages
Norsk
Apply before: 08-10-2021 16:00

Systemingeniører

Request ID: 21-09-5262 Published: 2021-09-24

NRK Mediehåndtering og publisering har et team som drifter NRK sitt “Media Asset Management” (MAM). Vi trenger en til to erfarne systemingeniører i et 100% engasjement frem til 31.12.2021. Teamet har en del oppgaver som venter i «backlog» og trenger hjelp til å ta unna disse i et raskere tempo enn hva som har vært mulig frem til nå. Innleide konsulent(er) vil inngå som del av Mediehåndtering og publiserings MAM–teamet. Det er ønskelig med høy grad av selvstendighet. Vi legger spesiell vekt på......

Competence area
Development, Infrastructure
Location
Oslo
Workload
100%
Startdate
ASAP
Enddate
2021-12-31
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 01-10-2021 14:00