Junior konsulenter til Helse- og administrative anskaffelser

This request is closed
Click to see all jobs
Request ID: 21-09-4448
Published: 06.09.2021

Til seksjon Helse- og administrative anskaffelser er det behov for 3 junior konsulenter med god gjennomføringsevne, for bistand til gjennomføring av offentlige anskaffelser. Seksjonen har periodevis veldig mange samtidige anskaffelser og rådgivningsoppdrag for kundene. Oppdragsmengden vil i perioder kunne variere.

NHN bruker arkivsystemet P360 og konkurransegjennomføringsverktøyet Mercell.

Arbeidsoppgavene vil omfatte følgende:

 • Gjennomføre anskaffelsesprosjekter fra initiering til kontraktsignering for helseforvaltningen og NHN, herunder:
  • Vare- og tjenesteanskaffelser, inkludert minikonkurranser og konkurranser under dynamiske innkjøpsordninger, eksempelvis konsulentanskaffelser.
  • Utarbeide anskaffelsesdokumenter
  • Lede evaluering mm.
 • Bistand til avtaleoppfølging
 • Bistå seksjonen med annet anskaffelsesfaglig arbeid ved behov

Må-krav:

 • Ha operativ erfaring med å lede og gjennomføre flere offentlige anskaffelsesprosesser fra start til slutt.
 • Erfaring med bruk av konkurransegjennomføringsverktøy.
 • Ha god erfaring med kontorstøtteverktøy eksempelvis MS Office, spesielt MS Excel
 • Bistanden krever at tilbudte konsulenter har gode skriftlige og muntlige kommunikasjonsevner (norsk og engelsk) ettersom jobben innebærer mye kontakt med ansatte i helseforvaltningen, internt i NHN og leverandørmarkedet.

Konsulentene vil jobbe sammen med andre ansatte i seksjon Helse- og administrative anskaffelser, med kontortilhørighet på Skøyen i Oslo. Det må påregnes noe reise til virksomheter i Helseforvaltningen i Oslo. Konsulenten må følge de føringer og retningslinjer som NHN gir i forhold til bruk av fysisk kontor/hjemmekontor. Per september 2021 er det primært hjemmekontor som gjelder, men konsulenten må på kort varsel påregne å møte fysisk hos oppdragsgiver og virksomheter i Helseforvaltningen i Oslo.

Det er viktig at tilbudte konsulenter er tilgjengelig i hele avtaleperioden. Faktisk timeomfang vil i perioder kunne variere ut fra behov hos oppdragsgiver. Kunden forbeholder seg muligheten til å oppskalere/nedskalere etter faktiske behov.

Ved søknad trenger vi spisset CV i MS Office Word format, godt utfylt oppdragsforståelse, samt informasjon om tilgjengelighet, pris og 2-3 referanser.

Required skills:
P360 Mercell MS Excel

Competence area

Project management, Other

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

15.10.2021

Enddate

31.12.2022

Option to prolong

Languages

Norsk og Engelsk

Contact person:
Shafrin Zaman
Similar assignments

Digitalisering av Rollespill

Request ID: 21-09-6856 Published: 2021-09-27

UiB er med sine nær 18 500 studenter og vel 4 000 ansatte et mellomstort europeisk universitet.Institutt for sammenliknende politikk sitt Etter- og videreutdanningsprogram (EVU) arbeider med å overføre tradisjonelle klasseromsbaserte rollespill over på en digital plattform. I den forbindelse har masterprogrammet i Demokratibygging fått tildelt midler til å utvikle en pilot. Målsetningen er å utvikle et programvarerammeverk, basert på bransjestandarder og åpne løsninger, hvor Kunden selv kan pro......

Competence area
E learning
Location
Bergen
Workload
100%
Startdate
ASAP
Enddate
2022-04-30
Languages
Norsk
Apply before: 08-10-2021 16:00

Systemingeniører

Request ID: 21-09-5262 Published: 2021-09-24

NRK Mediehåndtering og publisering har et team som drifter NRK sitt “Media Asset Management” (MAM). Vi trenger en til to erfarne systemingeniører i et 100% engasjement frem til 31.12.2021. Teamet har en del oppgaver som venter i «backlog» og trenger hjelp til å ta unna disse i et raskere tempo enn hva som har vært mulig frem til nå. Innleide konsulent(er) vil inngå som del av Mediehåndtering og publiserings MAM–teamet. Det er ønskelig med høy grad av selvstendighet. Vi legger spesiell vekt på......

Competence area
Development, Infrastructure
Location
Oslo
Workload
100%
Startdate
ASAP
Enddate
2021-12-31
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 01-10-2021 14:00