Request ID: 21-09-4957
Published: 02.09.2021

Entur AS har behov for 2 UX-designere, 1 til team Partner og 1 til team Produkt. UX-designerne vil ha en sentral rolle i det enkelte teamets designsystem.

Team Partner

Entur Partner er en samhandlingsplattform for datainnsamling og applikasjonen våre partnere bruker for å legge inn og hente ut relevant informasjon. Applikasjonen består av større og mindre micro frontend tjenester som teamet eller andre team i Entur har ansvaret for å designe og utvikle. Tjenester vi har ansvaret for er sentrale registre, tilgangsstyring for alle Enturs tjenester og generelt fronte et helhetlig uttrykk for flatene i Enturs tjenestekatalog gjennom et designsystem. Enturs utviklerplattform er også noe teamet forvalter og videreutvikler.

Team Produkt

Team Produkt er et fullstack-team som utvikler og forvalter den nasjonale pris- og produktdatabasen (nasjonal fellestjeneste), samt tilhørende grensesnitt for administrering av pris- og produktdata. Teamet har ansvaret for et komplekst domene med flere applikasjoner og tjenester som konsumeres av interne klienter i Entur og eksterne aktører via maskinelle grensesnitt og datastrømmer.

Arbeidsoppgaver/ansvarsområder som er felles for begge UX-designerne:

 • Å implementere selskapets merkevare i digitale flater som treffer kunden og internt-ansatte.
 • Å sikre gode helhetlige brukeropplevelser i tjenestene teamet leverer.
 • Å sikre at teamet bruker designmetodikk som sikrer leveranser med kundeverdi (eks. DesignThinking, hypotese- og datadrevet utvikling og støtter kravene innen universell utforming).
 • Være teamleads høyre hånd i administrative prosesser for gjennomføring av forarbeid og analyser.
 • Fornye og forbedre eksisterende design ut fra ny kunnskap.
 • Sikre involvering av sentrale brukergrupper i arbeidet med design av tjenestene.

Arbeidsoppgaver/ansvarsområder til UX-designer i team Partner vil omfatte følgende:

 • Videreutvikle design av verktøy for ledere og administrator for kontroll og oppfølgning av personlig regnskap for billettselgere i kollektivnæringen.
 • Design av sentral tjeneste for selvbetjent autorisasjon av brukere. Tjenesten brukes av administratorer for å tildele rettigheter basert på roller til bruk for tilgang til Enturs tjenesteportefølje i organisasjonen.
 • Sentralt i arbeidet blir utvikling og design av registre for bruk i Entur, slik som organisasjonsregister, salgskanalregister, avtaleregister.
 • Arbeidsoppgaver/ansvarsområder til UX-designer i team Produkt vil omfatte følgende:
 • Videreutvikle design av brukergrensesnitt for pris- og produktadministrasjon i Entur.

Minimumskrav til kompetanse og erfaring (krav som må oppfylles)

 • Konsulenten må ha relevant utdanning på mastergradsnivå eller høyere.
 • Konsulenten må ha minimum 4 års relevant arbeidserfaring med UX/UI og digitalt design.
 • Konsulenten skal ha spisskompetanse på interaksjonsdesign og helhetlig brukeropplevelse.
 • Konsulenten må kommunisere godt på norsk, som er arbeidsspråket i Entur. Svensk eller dansk med god forståelse av norsk er tilstrekkelig til å oppfylle kravet.
 • Konsulenten skal ha erfaring fra tverrfaglige utviklingsprosjekter.
 • Konsulenten skal ha erfaring med verktøyene Jira, Confluence og Figma.
 • Konsulenten skal ha kompetanse innenfor brukertesting, innsiktsarbeid og prototyping og god kjennskap til universell utforming (WCAG).
 • Konsulenten skal ha erfaring med fasilitering av workshop, design- og konseptutviklingsprosesser.

Kompetanse og erfaring utover minstekrav (legges til grunn for evaluering)

Evalueringsmomenter som gjelder UX-designer til team Partner:

 • Erfaring fra design av tjenester innen kollektivnæringen.
 • Erfaring med design av løsninger som formidler API-dokumentasjon.
 • Erfaring med design av løsninger for sentralisert kontroll av regnskap for brukere. Det siktes her til design av lignende løsninger som Entur Partner leverer, jf. arbeidsoppgavene/ansvarsområdene som er beskrevet for ressursen over.
 • Erfaring med design av selvbetjente tjenester for autorisasjon av brukere.
 • Erfaring med OKR målstyring.

Evalueringsmomenter som gjelder UX-designer til team Produkt:

 • Erfaring fra design av tjenester innen kollektivnæringen.
 • Erfaring med design av bedriftsinterne løsninger for et begrenset antall brukere.
 • Erfaring med design av applikasjoner i en mikro frontend arkitektur.
 • Erfaring med datamodellen NeTEx og kunnskap om modellering av kollektivprodukter ved bruk av datamodellen.

Ved søknad trenger vi spisset CV i MS Office format, godt utfylt kompetansematrise, taushetserklæringen, forpliktelseserklæring samt informasjon om tilgjengelighet, pris og 2-3 referanser.

Competence area

Design

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

01.10.2021

Enddate

01.10.2023

Option to prolong

Languages

Norsk

Contact person:
Marthon Hermansen
Sourcing Manager
Similar assignments

Digitalisering av Rollespill

Request ID: 21-09-6856 Published: 2021-09-27

UiB er med sine nær 18 500 studenter og vel 4 000 ansatte et mellomstort europeisk universitet.Institutt for sammenliknende politikk sitt Etter- og videreutdanningsprogram (EVU) arbeider med å overføre tradisjonelle klasseromsbaserte rollespill over på en digital plattform. I den forbindelse har masterprogrammet i Demokratibygging fått tildelt midler til å utvikle en pilot. Målsetningen er å utvikle et programvarerammeverk, basert på bransjestandarder og åpne løsninger, hvor Kunden selv kan pro......

Competence area
E learning
Location
Bergen
Workload
100%
Startdate
ASAP
Enddate
2022-04-30
Languages
Norsk
Apply before: 08-10-2021 16:00

Systemingeniører

Request ID: 21-09-5262 Published: 2021-09-24

NRK Mediehåndtering og publisering har et team som drifter NRK sitt “Media Asset Management” (MAM). Vi trenger en til to erfarne systemingeniører i et 100% engasjement frem til 31.12.2021. Teamet har en del oppgaver som venter i «backlog» og trenger hjelp til å ta unna disse i et raskere tempo enn hva som har vært mulig frem til nå. Innleide konsulent(er) vil inngå som del av Mediehåndtering og publiserings MAM–teamet. Det er ønskelig med høy grad av selvstendighet. Vi legger spesiell vekt på......

Competence area
Development, Infrastructure
Location
Oslo
Workload
100%
Startdate
ASAP
Enddate
2021-12-31
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 01-10-2021 14:00