Request ID: 22-05-5438
Published: 20.05.2022

Kolumbus har ansvaret for mobilitetssatsningen i Rogaland, og skal levere gode reiseopplevelser for våre kunder. En rekke transportmidler, som buss, tog, båt, sykkel, gange og ulike delingsmodeller for bil, er med på å gi innbyggerne bevegelsesfrihet.

Sanntid er et av de systemene i Kolumbus som er mest eksponert mot publikum. Vi har mer enn 85.000 reisende hver dag, og disse passasjerene møter digitale flater og annonsering på holdeplasser, i busser og på terminaler. Vi har over 25.000 aktive brukere av sanntidsappen, og sanntidsinformasjon er også tilgjengelig i andre digitale løsninger og på skjermer i flere bedrifter og kjøpesentre. Samlet gir dette en stor eksponering og et høyt antall brukere døgnet rundt.

Kolumbus har gjennom de siste årene utviklet og tatt i bruk et nytt sanntidssystem. Systemet består av sentrale komponenter i skyen og maskin- og programvare i kjøretøy. Systemet ble satt i produksjon i hele fylket i 2021, og vi jobber kontinuerlig med forbedringer og ny funksjonalitet.

Vi søker nå etter et utviklingsteam som vil få ansvaret for å utvikle sanntidssystemet videre.

Kolumbus har høye ambisjoner, og løsningen som utvikles her vil bli svært profilert mot mange av våre kunder. Vi har vunnet Kollektivprisen i både 2020 og 2021 for våre digitale kundeløsninger, og vi antar at også sanntidsløsningen løsningen vil kunne vekke nasjonal og potensielt internasjonal oppmerksomhet og således være et spennende prosjekt å være med på for leverandøren som blir valgt. Vi ønsker å jobbe med personer som en glødende engasjert og som brenner for teknologien de arbeider med. Det er en fordel om dette synliggjøres i innleverte tilbud, enten i form av formelle eller uformelle utmerkelser eller titler, eller på andre måter.

BESKRIVELSE AV LEVERANSEN
Følgende ressurser ønskes levert:

 • Utviklere/konsulenter i til sammen 300%-500% stilling
 • Leveransen kan fordeles på inntil fem tilbudte ressurser
 • Varighet: August 2024 med mulighet for forlengelse.

Alle konsulenter som skal jobbe på prosjektet må godkjennes av Kolumbus, og alle ressurser som blir tilbudt skal kunne levere minimum den stillingsprosenten som blir tilbudt gjennom hele kontraktsperioden.

Fysisk arbeidssted er i utgangspunktet hos Leverandør eller hos Kolumbus, og avtales med Kolumbus. Sporadiske fysiske møter hos Kolumbus må uansett påregnes. Reisetid og reisekostnader til møter hos Kolumbus faktureres ikke.

Eksempler på arbeidsområder:

 • IT-arkitektur med fokus på modularisering, integrasjonsmekanismer, ytelse, skalering og Azure infrastruktur
 • Utvikling av funksjonalitet på Microsoft .NET plattform i Azure, bruk av Azure DevOps, Azure Functions, Databricks.
 • Integrasjon mot interne og eksterne datakilder, bruk av og utvikling av REST API-er, pub/sub, MQTT, Azure Service bus, EventHub, Queues, Topics, IoT-hub, Application Insights.
 • Databasemodellering og -spørringer, bruk av Azure SQL server, StorageAccounts, BlobStorage, TableStorage.
 • Bruk av continuous integration og continuous delivery (CI/CD) og DevOps prinsipper. Bruk av Azure Pipelines, ARM- og Bicep-templates.
 • IoT, devicekommunikasjon, provisjonering og sikkerhet
 • Machine Learning
 • GUI og brukeropplevelse, utvikling av webløsninger
 • Deployment til utviklings-, test- og produksjonsmiljøer
 • Testing og kvalitetssikring
 • Sikring av systemet etter relevante anbefalinger fra OWASP Top 10 2021
 • Dokumentasjon
 • Kompetanseoverføring til kunde innenfor relevante tekniske tema

Andre utviklingsaktiviteter og områder kan bli lagt til ved behov.

Kolumbus har en Devops-tilnærming til drift og utvikling. Det vil si at det er samme team som utvikler og som følger opp og løser feil i løsningene. Per i dag har vi ingen definerte SLA utover de som følger av skytjenestene vi bruker, men baserer oss på “best effort”. I praksis fungerer dette tilfredsstillende 24/7/365, og vi er fornøyde med denne løsningen slik den fungerer i dag for de ulike leverandørene som leverer større team til oss, men vi er også åpne for andre tilnærminger. Leverandørens beskrivelse av dette vil være en del av evalueringskriteriet kvalitet.

I den utstrekning Kunden ønsker det, skal Konsulenten også delta i andre aktiviteter som inngår i prosjektet.

Required skills:
.NET Azure RET API SQL

Competence area

Architecture, Development

Location

Remote

Workload

300-500%

Startdate

01.08.2022

Enddate

31.08.2024

Option to prolong

Languages

Norsk

Contact person:
Marthon Hermansen
Sourcing Manager
Similar assignments

Tjenestedesigner - STOR

Request ID: 22-07-3053 Published: 2022-07-04

STOR-prosjektet er et samarbeid mellom Statens Vegvesen, Ruter og Bymiljøetaten og består av flere prosjekter innenfor smart transport i Oslo og Akershus. Vi utforsker intelligente lyskryss, selvkjørende og autonome enheter, intelligente transport system (ITS), bruk av sanntidsdata, smart varelevering, internet of things og mye annet som kan forbedre fremkommeligheten, trafikksikkerheten, klima og miljø. Nå trenger vi en senior tjenestedesigner som trives i skjæringspunktet mellom brukersentrer......

Competence area
Design
Location
Oslo
Workload
100%
Startdate
Enddate
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 27-07-2022 14:00

Løsningsarkitekt

Request ID: 22-07-1494 Published: 2022-07-01

Primært i forbindelse med utvikling av Brønnøysundregistrenes plattformløsning (BRsys), samt mulig arbeid i relaterte utviklingsprosjekter har Brønnøysundregistrene behov for å utføre tilstrekkelig med arkitekturarbeid. Dette for å sikre at løsningen vil tilfredsstille alle overordnede arkitekturkrav. Formålet med denne anskaffelsen er å tilføre en ny arkitekturressurs til pågående arkitekturarbeid slik at et utviklerteam får tilstrekkelig med grunnlag for bygging av systemer, samt kontinuerlig......

Competence area
Architecture
Location
Oslo
Workload
100%
Startdate
2022-09-15
Enddate
2023-09-15
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 29-08-2022 10:00