Team - Bistand til løsning for Koronasertifikat

This request is closed
Click to see all jobs
Request ID: 21-04-1700
Published: 16.04.2021

Folkehelseinstituttet har i samarbeid med Norske Helsenett, Direktoratet for e-helse, justissektoren og andre relevante aktører, med ansvar for overordnet koordinering plassert hos Helsedirektoratet, fått i oppdrag å umiddelbart starte arbeidet med et koronasertifikat, som er i tråd med europeiske og internasjonale føringer for å gi innbyggere mulighet til å vise status for vaksine, test/prøvesvar, friskmelding og kontraindikasjon for vaksinasjon. Løsningen skal fungere både innenfor og utenfor våre landegrenser.  

BEHOVSBESKRIVELSE 

FHI ønsker å inngå avtale med en samarbeidspartner ("Konsulenten") som kan bistå FHI i utviklingen av løsningen, og bistå til utvikling av de deler av løsningen som ikke løses ved hjelp av Helsenorge-plattformen eller ved hjelp av egne utviklingsteam for MSIS og SYSVAK. 

Bistanden gjelder minimum utvikling av verifikasjonsløsningen. Verifikasjonsløsningen vil bestå av API’er, rammeverk for å støtte verifikasjon av Koronasertifikat i 3. part apper, samt app for verifisering av Koronasertifikat. App for verifisering av koronasertifikat skal gjøres tilgjengelig på App Store og Google Play. Det er ikke avklart om dette blir en fullstendig stand-alone app, eller om den er helt eller delvis integrert med andre app’er (eksempelvis, men ikke begrenset til, Helsenorge-app for visning av Koronasertifikat). 

Verifikasjonsløsningen skal i første omgang støtte verifikasjon av Koronasertifikat utstedt i Norge og EU iht DGC og WHOs Smart Vaccination Certificate. 

Konsulenten må også bidra med kompetente ressurser i Kundens ROS og DPIA arbeid. Dette gjelder både problemstillinger knyttet til personvern og teknisk informasjonssikkerhet i app, backend og grensesnitt mot tilhørende systemer. 

Konsulenten må kunne tilby utvidet beredskap ifm. lansering, samt tilgjengelig personell for feilretting, nye versjoner osv. etter lansering. Konsulenten må etter lansering ha en tilfredsstillende beredskap og kunne yte bistand til 2. linje support, feilretting, stabilitets- og ytelsesforbedringer, samt bistand til videreutvikling og andre oppgaver som naturlig hører sammen med løsningen. 

Konsulenten skal tilby et team med navngitte ressurser som forestår bistanden. Kunden ser for seg et team på 6-8 personer. Teamet skal dekke alle nødvendige utviklingsroller, og skal kunne dokumentere kompetanse og erfaring innen blant annet design, utvikling, grafisk design, UX, universell utforming, sikkerhet og test. Teamet må kunne skaleres opp og ned basert på endringer i Kundens behov. 

Teamet bør vise solid kunnskap til EUs Digital Green Certificate-initativ, samt at teamets medlemmer bør kunne vise til å ha arbeidet sammen tidligere og kan dokumentere relevant erfaring fra tidligere, lignende/tilsvarende, prosjekter. 

Det er nedenfor beskrevet de konsulentkategoriene Kunde har ser det som relevant at leverandøren tilbyr ressurser innenfor i denne avtalen. 

Teamledelse:

 • Erfaring med ledelse av smidige utviklingsteam 
 • Erfaring med smidig utviklingsmetodikk / DevOps 
 • Erfaring med ledelse av team med høy grad av desentralisert ansvar 
 • Kompetanse på GDPR og innebygget personvern 
 • Erfaring med ROS-analyse 

Utvikling og arkitektur 

 • Solide kunnskaper om Digital Green Certificate-initiativet 
 • Erfaring med utvikling av app og backend som åpen kildekode 
 • Erfaring med Test Driven Development (TDD) 
 • Erfaring med utvikling i et DevOps-miljø 
 • Erfaring med utvikling med fokus på innebygd personvern og sikkerhet 
 • Erfaring med utvikling med høy grad av testautomatisering 
 • Erfaring med utvikling med høy grad av automatisering ifb. Infrastruktur ("Infrastructure as code") 
 • Erfaring med applikasjonsarkitektur for iOS, Android og backend 
 • Erfaring med informasjonssikkerhet i utvikling 
 • Erfaring med sky-teknologi (Primært MS Azure) 

Grafisk design/UX 

 • Erfaring med appdesign 
 • Erfaring med responsivt design 
 • Erfaring med Apple sine guidelines for design 

Universell utforming 

 • Erfaring med WCAG 
 • Erfaring med WAD 
 • Erfaring med kode som støtter skjermlesere 

Test 

 • Erfaring med automatisering av test 
 • Erfaring med Testing av apper 
 • Erfaring med bruk av ISTQB Agile testrammeverk 
 • Erfaring med Browserstack App Live eller lignende testrammeverk for apptesting 

Oppdraget skal oppfylles via trinnvise leveranser hvor de første versjonen som skal lanseres vil ha noe mindre funksjonalitet og ikke støtte alle krav som totalt blir stilt til løsningen. Følgende milepæler er planlagt: 

4. mai 2021: Første versjon av Koronasertifikat på Helsenorge.no basert på eksisterende dataflyt og grensesnitt mellom NHN og FHI knyttet til visning av vaksinekort og testresultat. 

12. mai 2021: VerifiserbarversjonavkoronasertifikatetpåHelsenorge.no(dvs.inneholdere- signatur og QR-kode) 

Juni 2021: Utskriftsbart og digitalt fremvisbart sertifikat for tidligere positiv test (bevis på gjennomført sykdomsforløp) 

22. juni 2021: Første versjon av koronasertifikat i tråd med alle EU krav i Digital Green Certificate, inkl. løsning for verifikasjon av koronasertifikat utstedt i Norge og andre EU-land, integrert med EU-gateway. 

Ta kontakt for mer informasjon.

Competence area

Architecture, Design, Development, Infrastructure, Project management, Security, Support, Test and test management

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

ASAP

Enddate

22.06.2021

Option to prolong

Languages

Skandinavisk eller engelsk

Contact person:
Anders Hellmann
Sourcing Manager
Similar assignments

Project Manager

Request ID: 21-05-8740 Published: 2021-05-05

For our telecommunication customer, we are searching for a Senior Project manager. Our telecommunication customer is subject to regulatory requirements (the EKOM Act - in addition to the Safety Act for designated facilities) on our ability to monitor, identify and respond to undesirable incidents. This includes video surveillance of facilities covered by the legal requirements. This primarily affects the estimated designated facilities under the Safety Act, and all facilities highly classified......

Competence area
Project management
Location
Oslo
Workload
100%
Startdate
2021-05-18
Enddate
2021-12-31
Can prolong
Languages
English and Norwegian
Apply before: ASAP

Fullstack JavaScript - Telecom

Request ID: 21-04-5159 Published: 2021-04-28

For our telecommunication customer, we are searching for a Senior Fullstack JavaScript Developer. Your responsibilities: Maintaining the existing solutions and following up on quality issues Develop and maintain micro services Develop and maintain the overall system architecture Onboard and integrate with new systems Create solution and technical documentation Work closely with testers during end-to-end testing, including unit and integration tests Solve issues in production with customer opera......

Competence area
Development
Location
Flexible
Workload
100%
Startdate
ASAP
Enddate
2021-07-31
Can prolong
Languages
English
Apply before: ASAP