Rådgiver for utrulling av HR system

This request is closed
Click to see all jobs
Request ID: 20-07-0633
Published: 2020-07-03

Lønnsdivisjonen i DFØ har gjennom prosjektet «Felles HR-system for staten» nylig gjennomført en anskaffelse av HR system med bistand til implementering av løsningen. Prosjektet går sommer 2020 i gang med bistand fra Itelligence for å implementere SAP SuccessFactors hos DFØ og deretter hos DFØs kunder.

I første fase skal det implementeres et grunnoppsett med moduler for rekruttering og organisasjonskart. I de neste fasene har DFØ intensjon om å utvide systemet med moduler for onboarding, kompetanseutvikling, medarbeideroppfølging, læring/kurs og HR-analyse. Systemet skal også implementeres hos DFØs kunder (potensielt cirka 180 virksomheter).

Mer informasjon om prosjektet finnes her: https://dfo.no/kundesider/felles-hr-system-for- staten

Til bruk for Anskaffelsen trenger Oppdragsgiver bistand til, blant annet, å utarbeide materiale og rådgi rundt utrulling av systemet.

Oppdragsbeskrivelse

Til oppdraget søker oppdragsgiver én ressurs som kan gjennomføre arbeidet. Arbeidet kan stort sett gjennomføres via video, men ved perioder vil det være behov for fysiske møter.

Oppdraget går ut på å bistå DFØ med å pakketere løsningene og gi rådgivning som skal sørge for en vellykket utrulling av løsningen til DFØs kunder. Dette inkluderer blant annet å bistå med å pakketere løsningene og produsere materiale som skal bli brukt ved utrulling, inkludert markedsføring og implementering.

Tilbudt ressurs må ha mulighet for å delta på kontorsted i Stavanger ved behov (forbeholdt overholdelse av gjeldende regler og smittevernstiltak i forbindelse med COVID-19).

Kvalifikasjoner

 • Erfaring med implementering av HR system.
 • Kjennskap til SAP SuccessFactors er et pluss.
 • Erfaring innen offentlig sektor og særlig med å rådgi offentlige etater gjennom lignende prosesser vil bli ansett som et pluss.

Tildelingskriterier

 • Aktivitet
  • Beskrivelse/mål
  • Produsere materiale
  • Produsere materiale som skal brukes ved utrulling av systemet til DFØs kunder. Formålet er å beskrive tjenestene fra DFØ.
 • Rådgivning
  • Rådgivning til oppdragsgiver i forbindelse med utrulling av løsningene og pågående prosjekt.

Erfaring med implementering av HR system. Kjennskap til SAP SuccessFactors er et pluss. Erfaring innen offentlig sektor og særlig med å rådgi offentlige etater gjennom lignende prosesser vil bli ansett som et pluss.

Evalueringsprosessen

Alle innkomne tilbud blir vurdert og evaluert opp mot ovennevnte tildelingskriterier.

Omfang av leveransen blir 40-80 % i perioden august 2020 til januar 2021, med mulighet for forlengelse. Oppdragsgiver er åpen for at denne resurs kan være basert på 80 % (28 timer), 60 % (21 timer) eller 40% (14 timer) per uke og ønsker tilbud for alle tre muligheter.

Det skal angis to referanseoppdrag for tilbudte konsulent. Det er leverandørens ansvar å synliggjøre relevans gjennom beskrivelsen.

 

Required skills:
Rådgivning innen offentlig sektor

Desired skills:
SAP SuccessFactors

Competence area

Project management

Location

Majorstuen

Workload

40-100%

Startdate

2020-07-14

Enddate

2021-01-13

Option to prolong

Languages

Norsk

Contact person:
Marthon Hermansen
Sourcing Manager
Similar assignments

Prosjektleder - National Security Act

Request ID: 20-07-4880 Published: 2020-07-02

The (new) National Security Act came into effect on 1st January 2019.  Its purpose is to contribute to  safeguarding Norway`s sovereignty, territorial integrity and democratic form of government and other national security interests,  preventing, uncovering and counteracting security-threatening activities,  security measures being implemented in accordance with fundamental legal principles and values in a democratic society Basic National Functions (BNF): Voice, SMS and Data (will be further b......

Competence area
Management for hire, Project management, Security
Location
Oslo
Workload
100%
Startdate
2020-08-03
Enddate
2020-12-31
Can prolong
Languages
Norsk og engelsk
Apply before: ASAP

Tjenestedesigner

Request ID: 20-07-8393 Published: 2020-07-16

Dokumentarkivet i NRK gjennomfører en endringsprosess for å etablere en funksjon for informasjonsstyring. Et sentralt premiss for prosessen er behovet for å håndtere økte informasjonsmengder virksomheten. Informasjonsstyring i NRK: Hensikten med informasjonsstyring er at rett person (eller prosess) har tilgang til korrekt og tilstrekkelig informasjon på riktig sted og til riktig tid. For å innføre informasjonsstyring er det etablert et prosjekt, basert på prinsipper for smidig metodikk. Prosjek......

Competence area
Design
Location
Oslo
Workload
150 hours total
Startdate
2020-09-01
Enddate
2020-12-31
Languages
Norsk
Apply before: ASAP