Løsningsarkitekt – Nytt anskaffelsessystem og foredling av IT-prosesser

This request is closed
Click to see all jobs
Request ID: 20-01-1741
Published: 2020-01-28
 
For Statnett søker vi en løsningsarkitekt som skal jobbe 50/50 på to prosjekter.

Prosjekt 1: Nytt konkurransegjennomførings- og anskaffelsesverktøy  

Dagens anskaffelsesløsning baseres i stor grad på manuell håndtering av dokumenter (Word, Excel, PDF). Dette gjelder for registrering av nye behov (behovsmelding), forberedelse til og utsendelse av forespørsler, samt leverandørers tilbudsinnlevering. Det samme gjelder for evaluering av mottatte tilbud. Anskaffelsesrådgiver og behovshavere må flere ganger i prosessen kopiere og gjenta data, og flytte eller duplisere dokumenter da det er svært liten grad av automatikk eller gjenbruk av informasjon. Statnett er underlagt Lov om offentlige anskaffelser og Forsyningsforskriften og dermed pålagt å ha Konkurransegjennomføringsverktøy.

Statnett har nå behov å kunne utføre anskaffelser mer effektivt, ha god oversikt over inngåtte kontrakter for administrasjon og oppfølging og gjennomføre dette i henhold til lovkrav. 

Det settes nå opp et prosjektteam for å gjennomføre anskaffelse av og implementering av ny konkurransegjennomførings og kontraktsoppfølgingsløsning. Prosjektet har derfor behov for en erfaren løsningsarkitekt. Løsningsarkitekt vil rapportere til prosjektleder og inngår i et prosjektteam som skal arbeide tett med både IT og forretningen.

Prosjekt 2: Foredling av IT-prosesser  

Statnett har et stort og kompetent IT-miljø som støtter og arbeider sammen med forretningen. Statnett baserer sine drifts- og forvaltningsprosesser på ITIL-prosessene. Det er gjort en initiel undersøkelse i organisasjonen, og det er funnet at det er forbedringspotensiale ved at Statnett kan effektivisere sine drifts- og forvaltningsprosesser gjennom samordning, forenkling og tydeliggjøring av prosessene og ved bruk av felles verktøy tilgjengeliggjort for alle involverte i prosessene. 

Prosjektet FIT-pro - Foredle IT-prosesser – skal i samarbeide med involverte aktører i organisasjonen utføre ytterligere kartlegging i de aktuelle ITIL-prosessen. Prosjektet skal kartlegge behov og muligheter for foredling av prosessene. Prosjektet vil avdekke GAP mellom faktisk og ønsket praksis av ITSM-prosessene og videre vurdere nødvendige aktiviteter for endringer. Prosjektet skal også lede de endringer som besluttes innføres.

En del av prosjektet vil også være å vurdere om eksisterende løsning for systemstøtte kan imøtegå de behov som vil avdekkes i kartleggingen av ITSM-prosessene. Hvis dagens system ikke kan støtte den ønskede praksisen av ITSM-prosessene, skal prosjektet evaluere alternative system. Ved eventuelt innkjøp av nytt støttesystem, er anskaffelse og implementering en del av prosjektet. 

Prosjektet har behov for en erfaren løsningsarkitekt som kan jobbe innenfor alle de fire arkitekturdomene: forretningsarkitektur, informasjonsarkitektur, applikasjonsarkitektur og teknologiarkitektur. Løsningsarkitekt vil rapportere til prosjektleder og inngår i et prosjektteam som skal arbeide tett med både IT og forretningen.

Konsulenten skal inngå i en ressurspool og kan ved behov disponeres på andre prosjekter enn de som er beskrevet her. 

Følgende arbeidsoppgaver for rollen skal dekkes:

  • Delta på arbeidsmøter med forretningen for å avdekke behovene
  • Analysere forretningsbehovene og utarbeide helhetlig løsningsarkitektur og avstemme denne med systemarkitekt og virksomhetsarkitekt
  • Utarbeide funksjonelle og ikke-funksjonelle krav til konkurransegrunnlag
  • Utarbeide og levere arkitekturdokumentasjon (Archimate, BPMN og UML) for ny løsning i Sparx Enterprise Architect
  • Utarbeide og levere designdokumentasjon for ny løsning basert på Statnetts maler
  • Delta i evaluering av innkommende tilbud
  • Delta i implementering av løsning fra valgt leverandør og bidra i utarbeidelse av nye/endrede forvaltnings- og driftsprosesser
Start: Snarest
Lengde: 1 år
Omfang: 100%
Opsjon: 1 år
Arbeidssted: Nydalen, Oslo
Arbeidsspråk: Norsk
 
Ved søknad trenger vi CV i Word format, godt utfylt besvarelse samt informasjon om tilgjengelighet, pris og 2-3 referanser.
 
Besvarelsesarket er hovedgrunnlaget for evalueringen til Statnett.

Required skills:
TOGAF Archimate BPMN UML

Desired skills:
ITSM rammeverk Sikkerhetsklarering

Competence area

Other

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

ASAP

Enddate

2021-02-01

Languages

Norsk

Contact person:
Anders Hellmann
Sourcing Manager
Similar assignments

Backend Java/Kotlin utvikler

Request ID: 20-05-5962 Published: 2020-05-28

Beskrivelse av anskaffelsen Ruter ønsker å styrke team Sanntid med en til to senior utviklere som skal bidra med videreutvikling av sanntids- tjenestene og plattformen. Team Sanntid står sentralt i sanntidsplattformen og leverer kjernefunksjonalitet for mobilitetsdata til driftskritiske tjenester internt i Ruter og eksternt. Basert på moderne teknologier og arbeidsmetoder har teamet ansvar for utvikling, drift og forvaltning av sanntidsplattformen. Oppdraget Oppdraget inngår i team Sanntid......

Competence area
Development
Location
Oslo
Workload
100%
Startdate
ASAP
Enddate
2021-12-31
Can prolong
Languages
Skandinavisk & Engelsk
Apply before: ASAP

Fullstack Java-utvikler

Request ID: 20-05-3204 Published: 2020-05-25

Statnett bygger opp en streamingplattform og har i den anledning behov for en Fullstack utvikler med spesialkompetanse på Java. Arbeidsoppgaver Kravanalyse Teknisk analyse   Utvikling  Feilretting Alt arbeid skjer i tett samarbeid med resten av teamet   Krav til utdannelse, kompetanse og erfaring Høyere utdannelse innen programmering, tilsvarende master nivå. Senior utvikler med 10 års erfaring fra utvikling med Java Konsulenten må snakke og skrive norsk flytende Erfaring fra å jobbe med sikker......

Competence area
Development
Location
Oslo
Workload
100%
Startdate
ASAP
Enddate
2021-08-02
Can prolong
Languages
Norsk og engelsk
Apply before: ASAP