Showing jobs 1 to 25 of 665 total

Ansible konsulent

Request ID: 22-01-9465 Published: 14.01.2022

NHN er i gang med å etablere en løsning basert på Cisco SD-WAN (Viptela). Teamet som arbeider med dette sitter primært i Tromsø og jobber til daglig med tilknytninger til helsenettet. Løsningen som etableres skal leveres til aktører i hele helsesektoren. Her er det viktig å ende opp med et robust produkt som har kort leveringstid og lav grad av feil. For å oppnå dette vil vi automatisere løsningen i så stor grad som mulig. I Cisco SD-WAN har vi... Read more

Required skills:

 • Ansible
 • Cisco SD-WAN (Viptela)
 • Python 3

Competence area

Infrastructure

Location

Remote (Tromsø)

Workload

420hours

Startdate

01.02.2022

Enddate

29.04.2022

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: 21.01.2022 11:00
Read more and apply

Samfunnsmedisiner - TISK

Request ID: 22-01-6775 Published: 14.01.2022

Helsedirektoratet har hatt en betydelig økning i arbeidsbyrden i forbindelse med den løpende håndteringen av Covid-19 pandemien. Konsulenten skal delta i smittevernteamet som jobber med løpende utredning og beslutninger rundt Covid-19 relaterte problemstillinger, spesielt med TISK (Testing, Isolasjon, Sporing, Karantene) arbeid. Det innebærer å møte en stor mengde daglige henvendelser som krever raske svar på komplekse medisinske og smittevernfa... Read more

Competence area

Other

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

14.02.2022

Enddate

31.12.2022

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: 27.01.2022 11:00
Read more and apply

BI-Datavarehus utvikler - Legemiddelregisteret

Request ID: 22-01-5750 Published: 12.01.2022

FHI utvikler Legemiddelregisteret (LMR), et Nasjonalt Register for lagring av resepter oversendt fra apotekene. Første del av arbeidet begynner å nærme seg slutten samtidig som arbeid med datavarehus tiltar. FHI har mange systemer med underliggende databaser. FHI har behov for en til to ressurser som skal ha ansvar for BI-arkitektur og implementering av datavarehus. Ressursen(e) vil få en selvstendig rolle i arbeidet med flere av FHIs systemer... Read more

Competence area

Data warehouse and BI

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

01.03.2022

Enddate

31.12.2022

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: 21.01.2022 11:00
Read more and apply

UX-designer til NRKTV

Request ID: 22-01-0227 Published: 11.01.2022

I løpet av 2022 vil flere designere i designteamet til NRK TV gå ut i foreldrepermisjon, og vi trenger derfor bistand til å opprettholde utviklingen av våre tjenester i denne perioden. I den anledning søker vi etter en senior konseptutvikler med UX- og interaksjonsdesignkompetanse som evner å raskt sette seg inn i komplekse oppgaver, er selvgående, rasjonell, faglig sterk og løser utfordringer innenfor gitte rammer. Kort om oppgavene NRK TV søke... Read more

Competence area

Design

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

ASAP

Enddate

30.06.2022

Option to prolong

Languages

Norsk og engelsk

Apply before: 20.01.2022 11:00
Read more and apply

Frontend utvikler - Publikumsinteraksjon

Request ID: 22-01-1273 Published: 11.01.2022

NRK søker etter en frontend utvikler til sitt team innen publikumsinteraksjon. Publikumsinteraksjonsteamet består i dag av 5 webutviklere (frontend og backend), èn Ux-designer, èn testleder, èn drifter og èn teamleder. Vi jobber tverrfaglig, og etter smidige prinsipper. Som frontendutvikler i Publikumsinteraksjonsteamet vil du få ansvar for å samarbeide tett med resten av teamet, og spesielt designer/Ux for å gi publikum en best mulig brukeropp... Read more

Required skills:

 • Javascript/Typescript
 • ReactJS
 • HTML
 • CSS

Desired skills:

 • Firebase
 • Azure

Competence area

Development

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

14.02.2022

Enddate

30.08.2022

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: 20.01.2022 15:00
Read more and apply

Backend Java Utvikler

Request ID: 22-01-2044 Published: 04.01.2022

Entur AS har fått ansvaret for å få på plass en enhetlig løsning for kollektiv-Norge. Entur utvikler en teknologiplattform for kollektiv- og mobilitetsbransjen, i form av en nasjonal reiseplanlegger, åpne data og skal støtte den pågående jernbanereformen og ITS-direktivet Norge er forpliktet til. Team Rute og Reiseplanlegging utvikler og forvalter plattformen for å kunne motta, validere, sammenstille og dele data gjennom åpne api-er og datafiler... Read more

Required skills:

 • Java
 • API
 • REST/GraphQL
 • DevOps

Desired skills:

 • React
 • TypeScript
 • Kafka
 • Terraform

Competence area

Development

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

01.02.2022

Enddate

28.02.2023

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: 19.01.2022 15:00
Read more and apply
(Closed)

Prosesskartlegging og analyse

Request ID: 22-01-1034 Published: 11.01.2022

Handelshøyskolen BI har behov for konsulentbistand 1 ressurs til et spennende prosjekt – konsulent til prosesskartlegging og analyse. Degree Planning prosjektet skal etablere ny og forbedret støtte for individuelle utdanningsplaner og kursoppmelding, samt støtte omkringliggende studieadministrative verdikjede. Konsulenten skal jobbe med å analysere og utrede verdikjeden, prosesser og løsninger i og rundt BIs studieadministrative kjernesystem Ban... Read more

Required skills:

 • Azure DevOps
 • Jira

Competence area

Project management

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

ASAP

Enddate

30.06.2022

Option to prolong

Languages

Norsk og Engelsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Tech lead

Request ID: 22-01-8570 Published: 11.01.2022

Handelshøyskolen BI har behov for konsulentbistand 1 ressurs til et spennende prosjekt – Tech Lead. Degree Planning prosjektet skal etablere ny og forbedret støtte for individuelle utdanningsplaner og kursoppmelding, samt støtte omkringliggende studieadministrative verdikjede. Tech lead rolle i 100% i 3-4 mnd. varighet, med mulighet for forlengelse ut 2022 og 2023. Konsulenter med tilgjengelighet fra 50%, fortrinnsvis som kan økes over tid, kan... Read more

Required skills:

 • Oracle SQL
 • PL/SQL

Competence area

Development

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

ASAP

Enddate

30.06.2022

Option to prolong

Languages

Norsk og Engelsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Prisanalytiker

Request ID: 22-01-5242 Published: 11.01.2022

Analyseavdelingen i Ruter søker etter en ressurs som har analysekompetanse på inntekts-/prisanalyser i et kollektivmarked i endring. Ressursen skal bidra på ulike ad hoc oppgaver knyttet til for eksempel utredningsoppdrag fra Ruters interne avdelinger eller fra våre eiere Oslo kommune og Viken fylkeskommune knyttet til endringer i prisprodukter. Konsulenten skal støtte analyseavdelingen i daglige oppgaver knyttet til inntekter og priser i en per... Read more

Required skills:

 • Excel
 • SQL
 • SPSS
 • Power BI

Competence area

Data warehouse and BI, Economy

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

ASAP

Enddate

30.06.2022

Option to prolong

Languages

Skandinavisk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Drift og support på Sharepoint

Request ID: 22-01-0033 Published: 07.01.2022

Norsk Helsenett har behov for en konsulent som kan bistå med drift og support på SharePoint 2019/ SharePoint Online- løsninger. Konsulenten skal bistå med analyse av SharePoint, både on-prem og Online, med teknisk utførelse av migrering fra on-prem til Online, samt support, drift, planlegging og strategi rundt dette. Konsulenten må ha kompetanse innenfor Power Automate og Power BI. Kompetanseoverføring til driftspersonell er essensielt for Kun... Read more

Competence area

Infrastructure, Support

Location

Trodheim/Oslo

Workload

100%

Startdate

01.02.2022

Enddate

31.07.2022

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

1-2 konsulenter innen for Organisasjonsutvikling - FHI

Request ID: 22-01-5309 Published: 04.01.2022

Folkehelseinstituttet er organisert i fem områder og «Helsedata og digitalisering» er ett av disse. Området er inndelt i 11 avdelinger som har ansvar for innsamling, forvaltning og utlevering av data fra helseregistre og helseundersøkelser. Området har også avdelinger som driver med statistikk og forskning. Området «Helsedata og digitalisering» skal i løpet av de neste månedene sannsynligvis overta ansvaret for flere løsninger som benyttes i for... Read more

Competence area

Project management

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

01.02.2022

Enddate

01.06.2022

Option to prolong

Languages

Norsk og Engelsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Java Developer - Telecom

Request ID: 21-12-8304 Published: 01.12.2021

For our customer in the Telecom industry, we are searching for a Java developer. Experience with some of the technologies below: Java Golang Python Terraform AWS Infrastructure as Code SRE & Monitoring. It’s great if the candidate can show four to five years of experience in relevant roles. It is also a big plus if he/she has experience with operations. Experience with working on video streaming services and protocols such as DASH/HLS or CMAF is... Read more

Required skills:

 • Java
 • Golang
 • Python
 • Terrafrom
 • AWS

Desired skills:

 • DASH/HLS
 • CMAF

Competence area

Development

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

ASAP

Enddate

30.06.2022

Option to prolong

Languages

Norsk & Engelsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

1. linje support 1-3 Junior konsulenter

Request ID: 21-12-3376 Published: 16.12.2021

Statsbygg drifter og supportere flere sikkerhetsgodkjente systemer til bruk internt og til bruk på enkelte byggeprosjekter. Arbeidet utføres med en kombinasjon av egne ansatte og innleide konsulenter. Største bruker av disse systemene er Prosjekt Nytt Regjeringskvartal. IKT-løsningene benyttes på flere prosjektlokasjoner av større og mindre omfang plassert rundt og på byggeplassen. Vi har i dag førstelinje brukerstøtte lokalisert på to ulike l... Read more

Competence area

Support

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

ASAP

Enddate

31.12.2022

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Senior Java/Kotlin utvikler

Request ID: 21-12-8277 Published: 09.12.2021

KS vil i samarbeid med medlemmene arbeide for å utvikle Fiks-plattformen til en sentral plattform for kommunesektoren og sammen med andre plattformer etter hvert utgjøre et felles offentlig økosystem. For at dette skal fungere i praksis må økosystemet styres på en samordnet måte og innholdet som inngår i det må være koordinert. Hovedelementene i et felles økosystem slik KS ser det vil være: Standardiserte forretningsmodeller og avtaleverk Harmon... Read more

Required skills:

 • Java
 • Kotlin

Desired skills:

 • Docker
 • Linux
 • Kubernetes
 • SQL

Competence area

Development

Location

Bergen

Workload

100%

Startdate

01.02.2022

Enddate

30.04.2022

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Prosjektleder - Produkt- og forretningsutvikling

Request ID: 21-12-2564 Published: 20.12.2021

Digitaliseringsdirektoratet (Digdir) har behov for konsulent som skal lede produkt- og forretningsutvikling for Datafabrikken. Prosjektet Datafabrikken ble formelt startet 1. januar 2021 etter tildeling fra Stortinget om å bidra til økt verdiskaping på offentlige og private data som deles og brukes til nye formål. En viktig målgruppe er små og mellomstore bedrifter (SMB). I Data som ressurs, meld. St. 22 (2020–2021), anslås det at norsk dataøkon... Read more

Competence area

Project management

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

01.02.2022

Enddate

31.07.2022

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Prosjektleder - Nasjonalt datasamarbeid

Request ID: 21-12-8202 Published: 20.12.2021

Entur skal etablere et programkontor for et tversektorielt samarbeid om utvikling og utnyttelse av data fra samferdselssektoren og har behov for en (1) prosjektleder med dokumentert erfaring fra programetablering/-ledelse i offentlig sektor, fortrinnsvis fra data/stordataprogrammer. Konsulenten som søkes må være både strategisk og utførende i en etableringsfase for programkontoret. Konsulenten vil også ha ansvaret for god relasjonsbygging mot ek... Read more

Competence area

Project management

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

ASAP

Enddate

10.01.2023

Option to prolong

Languages

Skandinavisk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Prosjektleder - Godkjenning av sertifiseringer

Request ID: 21-12-5421 Published: 14.12.2021

Norsk helsenett gjennomfører i 2021/2022 et prosjekt som skal levere mer helhetlige prosesser for godkjenning av leverandører og leverandørløsninger til våre kunder i Helsenett. Prosjektet skal også sørge for tydelig informasjon til målgruppen på våre web-sider, og forslag til prissetting av aktuelle tjenester. Hovedfokus for prosjektet er endring og ikke IT-teknikk. Prosjektet har vært igjennom en planleggingsfase med kartlegging av behov og be... Read more

Required skills:

 • Prince 2

Competence area

Project management

Location

Oslo/Remote

Workload

50-100%

Startdate

17.01.2022

Enddate

30.06.2022

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

SCCM konsulent

Request ID: 21-12-9613 Published: 16.12.2021

Statsbygg drifter og supportere flere sikkerhetsgodkjente systemer til bruk internt og til bruk på enkelte byggeprosjekter. Arbeidet utføres med en kombinasjon av egne ansatte og innleide konsulenter. Største bruker av disse systemene er Prosjekt Nytt Regjeringskvartal. IKT-løsningene benyttes på flere prosjektlokasjoner av større og mindre omfang plassert rundt og på byggeplassen. Vi har standardisert på utstyr som kjører Microsoft, og benytte... Read more

Competence area

Infrastructure

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

ASAP

Enddate

31.12.2022

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Prosjektleder - Offentlig samarbeid

Request ID: 21-12-7623 Published: 03.12.2021

Entur har behov for 1 konsulent til å utføre prosjektledelse av offentlig-offentlig samarbeid (OOS). Prosjektlederen må ha solid teknisk forståelse og evne å skape effektiv samhandling mellom flere offentlige aktører, og gjerne ha erfaring fra offentlig-offentlig samarbeid. Kunden forbeholder seg retten til å benytte konsulenten til andre lignende oppgaver i virksomheten. Samarbeidet består av 5 parter (AtB, Nordland fylkeskommune, Agder kollekt... Read more

Required skills:

 • Prince 2

Desired skills:

 • OOS

Competence area

Project management

Location

Oslo/Lillehammer

Workload

100%

Startdate

01.02.2022

Enddate

01.02.2023

Option to prolong

Languages

Skandinavisk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Frontend utvikler - Ruters Designsystem

Request ID: 21-12-9553 Published: 17.12.2021

Arbeidsoppgavene til utvikleren handler først og fremst om å forvalte og videreutvikle et etablert designsystem. I tillegg er det planlagt å utvikle et nytt designsystem som samsvarer med den nye Ruter app-en og profilen. I en periode fremover vil det derfor både bli arbeid med den “nåværende” og det “nye” designsystemet. Noen av de viktigste arbeidsoppgavene er beskrevet under: Forvalte og videreutvikle dagens designsystem. Det omfatter følgen... Read more

Required skills:

 • React
 • Sass
 • Typescript
 • CSS

Competence area

Development

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

31.01.2022

Enddate

31.01.2023

Option to prolong

Languages

Skandinavisk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

2x Backend Java utvikler

Request ID: 21-12-9304 Published: 14.12.2021

Brønnøysundregistrene har siden 2016 bygget en ny teknisk plattform (BRsys) for sine registerløsninger. Vi har nå behov for bistand i forbindelse med utviklingen av nye registerløsninger på denne plattformen. Primært gjelder denne forespørselen bistand i forbindelse med utvikling av et nytt nasjonalt register over reelle rettighetshavere, hvor det skal lages løsning for innrapportering, saksbehandling og tilgjengeliggjøring. Det skal først utvik... Read more

Competence area

Development

Location

Remote/Brønnøysund

Workload

100%

Startdate

01.02.2022

Enddate

31.01.2023

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

.NET utvikler

Request ID: 21-12-6012 Published: 09.12.2021

KS vil i samarbeid med medlemmene arbeide for å utvikle Fiks-plattformen til en sentral plattform for kommunesektoren og sammen med andre plattformer etter hvert utgjøre et felles offentlig økosystem. For at dette skal fungere i praksis må økosystemet styres på en samordnet måte og innholdet som inngår i det må være koordinert. Hovedelementene i et felles økosystem slik KS ser det vil være: Standardiserte forretningsmodeller og avtaleverk Harmon... Read more

Required skills:

 • .NET
 • #C

Desired skills:

 • Linux
 • Kubernetes
 • OpenApi
 • PostgreSQ
 • MySQL
 • MongoDB
 • Grafana
 • RabbitMQ
 • Kotlin

Competence area

Development

Location

Bergen

Workload

100%

Startdate

01.02.2022

Enddate

30.04.2022

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Forretningsanalytiker - Visualisering av finansiell informasjon

Request ID: 21-12-5658 Published: 20.12.2021

Startlån er behovsprøvd og gis til innbyggere / husstander som er vurdert å ha tilstrekkelig økonomisk betjeningsevne, men som av ulike grunner ikke får lån i privat bank. Det er kommunene som saksbehandler søknader, fatter vedtak om lån og forvalter lånene. Mange kommuner setter forvaltningen ut til tredjepart. Husbanken har nå i samarbeide med eksternt miljø tilrettelagt for innhenting av data for å vise den finansielle strømmen i startlånet,... Read more

Required skills:

 • Power BI

Competence area

Data warehouse and BI, Economy

Location

Drammen/Remote

Workload

100%

Startdate

27.01.2022

Enddate

27.03.2022

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Systemarkitekt - Telecom

Request ID: 21-12-7490 Published: 08.12.2021

For vår kunde i telecom sektoren, søker vi etter en Senior Systemarkitekt Kunden skal revidere (og potensielt starte utskifting av) IT-stacken til selskapet. Det er i dag for mange manuelle prosesser, for dårlige integrasjoner, systemer som ikke løser oppgaven etter virksomhetens behov og en del legacy-systemer som har blitt til gjennom oppkjøp og som egentlig ikke passer inn. Kunden søker derfor en full stack dev/system arkitekt som evner å se... Read more

Competence area

Architecture, Development

Location

Oslo/Sandefjord

Workload

100%

Startdate

03.01.2022

Enddate

31.03.2022

Option to prolong

Languages

Skandinavisk & Engelsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Prosjektledere og prosjektstøtter - Logistikk av hurtigtester

Request ID: 21-12-6269 Published: 15.12.2021

Helsedirektoratet har ansvar for anskaffelser og forsyning av hurtigtester til kommunene. Det er behov for å videreutvikle og effektivisere systemer for å ivareta en god logistikk rundt bestilling og fordeling av hurtigtester til landets kommuner. Det er behov for: 1-2 senior prosjektledere i 100% stilling med mulighet for å oppskalere med ytterligere 1-2 prosjektledere (junior) og 1-2 prosjektledere (senior). 1-2 prosjektstøtter i 100 % stilli... Read more

Competence area

Project management

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

ASAP

Enddate

02.07.2022

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
No result, try a different search.