Showing jobs 1 to 20 of 863 total
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Plattformutvikler

Request ID: 22-07-8401 Published: 05.07.2022

Digdir har etablert et driftsplattformteam for de digitale fellesløsningene i Avdeling for fellesløsninger. For å øke bemanningen i teamet er det behov for å kjøpe ekstern bistand med 1 plattformutvikler. Avtalen gjelder i 6 måneder fra oppstart med opsjon for forlenging med 6 + 6 måneder. Avtalen gjelder for plattform-utvikler med erfaring i etablering og videreutvikling av en Kubernetes basert plattform. Konsulenten bør ha erfaring med flere... Read more

Required skills:

 • Config-as-code
 • Grafana
 • CI/CD
 • Red Hat
 • Openshift

Competence area

Development

Location

Oslo/Leikanger/Remote

Workload

100%

Startdate

22.08.2022

Enddate

22.02.2023

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: 08.08.2022 10:00
Read more and apply

Tjenestedesigner - STOR

Request ID: 22-07-3053 Published: 04.07.2022

STOR-prosjektet er et samarbeid mellom Statens Vegvesen, Ruter og Bymiljøetaten og består av flere prosjekter innenfor smart transport i Oslo og Akershus. Vi utforsker intelligente lyskryss, selvkjørende og autonome enheter, intelligente transport system (ITS), bruk av sanntidsdata, smart varelevering, internet of things og mye annet som kan forbedre fremkommeligheten, trafikksikkerheten, klima og miljø. Nå trenger vi en senior tjenestedesigner... Read more

Required skills:

 • Behovsanalyse
 • Konseptutvikling
 • Workshops
 • Brukertesting

Competence area

Design

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

01.01.1970

Enddate

TBA

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: 27.07.2022 14:00
Read more and apply

Løsningsarkitekt

Request ID: 22-07-1494 Published: 01.07.2022

Primært i forbindelse med utvikling av Brønnøysundregistrenes plattformløsning (BRsys), samt mulig arbeid i relaterte utviklingsprosjekter har Brønnøysundregistrene behov for å utføre tilstrekkelig med arkitekturarbeid. Dette for å sikre at løsningen vil tilfredsstille alle overordnede arkitekturkrav. Formålet med denne anskaffelsen er å tilføre en ny arkitekturressurs til pågående arkitekturarbeid slik at et utviklerteam får tilstrekkelig med g... Read more

Competence area

Architecture

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

15.09.2022

Enddate

15.09.2023

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: 29.08.2022 10:00
Read more and apply

IKT Prosjektstøtte

Request ID: 22-06-9089 Published: 29.06.2022

Statsbygg står i startfasen på en digital og datadrevet satsning, og etablerer i den forbindelse et sterkt, moderne og fremoverlent IT-miljø. Vi er på utkikk etter en kandidat som innledningsvis skal støtte IT-tjenester, men der innholdet i oppgaver også krever utstrakt støtte og samarbeid med øvrige organisatoriske enheter i Digitalisering og utvikling, men også i Statsbygg for øvrig. IT lederstøtten rapporterer til IT avdelingsdirektør, men sk... Read more

Competence area

Project management, Other

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

01.10.2022

Enddate

01.10.2023

Option to prolong

Languages

Norsk og Engelsk

Apply before: 26.08.2022 10:00
Read more and apply

Operative sikkerhetsressurser

Request ID: 22-06-8026 Published: 30.06.2022

Avd. Brukeropplevelse og datadeling (BOD) i Digitaliseringsdirektoratet (Digdir) har behov for 2 sikkerhetsressurser som skal bistå ved og/eller utføre implementasjon av sikkerhetstiltak i komponenter i både sky (SaaS, PaaS, IaaS) og on-premise løsninger. Eksempler på teknologier som benyttes: Github, Azure DevOps, .NET, Azure, Kubernetes, Docker, Terraform, Sharepoint, Big-IP, Active Directory m.fl. Ressursen skal jobbe tett sammen med utvikler... Read more

Required skills:

 • Github
 • Sharepoint
 • Azure DevOps
 • .NET
 • Azure
 • Kubernetes
 • Docker
 • Terraform

Competence area

Development, Infrastructure, Security, Other

Location

Oslo/Brønnøysund/Leikanger

Workload

100%

Startdate

15.08.2022

Enddate

31.12.2022

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: 12.08.2022 14:00
Read more and apply

Testansvarlig i team / Testutvikler

Request ID: 22-06-8485 Published: 28.06.2022

Brønnøysundregistrene ønsker å leie inn bistand Testansvarlig i team / testutvikler. Konsulenten skal ivareta testansvar i et utviklingsteam, inkludert testutvikling. Ressursen vil jobbe tett mot hovedtestlederen og flere utviklingsteam. Ønskelig at konsulenten har systemutviklingskompetanse. Testansvarlig i team har testkompetanse og er ansvarlig for planlegging, forberedelse og gjennomføring av utviklingsteamets testaktiviteter i en sprint. Te... Read more

Required skills:

 • JavaScript
 • BDD
 • TDD
 • CI/CD
 • RESTful
 • DevOps

Competence area

Development, Test and test management

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

01.09.2022

Enddate

01.09.2023

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: 12.08.2022 10:00
Read more and apply

Testutvikler – Testautomatisering

Request ID: 22-06-3987 Published: 28.06.2022

Brønnøysundregistrene ønsker å leie inn bistand Testutvikler – testautomatisering. Konsulenten skal ivareta testutvikling rettet mot testautomatisering. Ønskelig at konsulenten har systemutviklingskompetanse. Tilbudte ressurs har også ansvar for å legge til rette for, og delta i aktiviteter i utviklingsteam knyttet til testautomatisering, testdesign, testutvikling og teknisk testing. Ressursen skal også være med på utvikling og bruk av metodikk... Read more

Required skills:

 • JavaScript
 • BDD
 • TDD
 • CI/CD
 • RESTful
 • DevOps

Competence area

Development, Test and test management

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

01.09.2022

Enddate

01.09.2023

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: 12.08.2022 10:00
Read more and apply

Fullstack/Android utvikler - RuterSalg

Request ID: 22-06-4423 Published: 29.06.2022

Ruter søker en (1) erfaren Fullstack eller Android utvikler til RuterSalg teamet. Ruter har utviklet et eget billettsystem (RuterSalg) og en kontrollapp (RuterKontroll) som består av egenutviklede android-apper som front-end og egenutviklet backend for frontend (BFF). Disse benytter i tillegg Ruters egne baksystemer for salg- og betalingstjenester. Det er nå behov for en erfaren Fullstack eller Android utvikler som kan bidra til å videreføre arb... Read more

Required skills:

 • Kotlin
 • Spring Boot
 • Kafka

Competence area

Development

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

15.09.2022

Enddate

31.12.2023

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: 17.08.2022 14:00
Read more and apply

Team: Brukeropplevelse og bruksutvikling

Request ID: 22-06-2405 Published: 29.06.2022

NDLA har behov både for langsiktig arbeid med større utviklingsprosjekt, for kontinuerlig vedlikehold og for bistand til mindre oppgaver. Vi ønsker å utvikle NDLAs brukergrensesnitt og innhold kontinuerlig og i tråd med brukernes behov. Vi ser for oss et team som består av to designressurser hvorav minst en er senior og to utviklerressurser hvorav minst en er senior, men er åpne for andre forslag på teamsammensetninger i tilbud. I tillegg har vi... Read more

Competence area

Design, Development

Location

Remote

Workload

100-350prmåned hours

Startdate

05.10.2022

Enddate

05.10.2024

Languages

Norsk

Apply before: 08.08.2022 14:00
Read more and apply

Drupal - Oppgradering av nettside

Request ID: 22-06-3029 Published: 27.06.2022

UiB er med sine nær 18 500 studenter og vel 4 000 ansatte et mellomstort europeisk universitet. Sentrale deler av campus ligger i sentrum av byen. Universitetet i Bergen er både et lærested og en forskningsinstitusjon som dekker de fleste fagområder, organisert i 7 fakultet og rundt 54 institutt og faglige sentre. De 7 fakultetene og Universitetsmuseet driver forsking av høy internasjonal kvalitet, og stiller høye krav til infrastruktur. For nær... Read more

Required skills:

 • Drupal
 • React
 • VueJS
 • PHP
 • Javascript

Competence area

Development

Location

Oslo

Workload

40-100%

Startdate

02.08.2022

Enddate

31.12.2022

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: 06.07.2022 15:00
Read more and apply
(Closed)

1-2 utviklere - H5P-portefølje

Request ID: 22-06-9950 Published: 22.06.2022

Arbeidet som skal utføres vil være knyttet til administrasjon, opplæring og enklere utviklingsoppdrag av NDLAs H5P portefølje. Med administrasjon mener vi dokumentasjon av innholdstyper. Oppdrag kan også være knyttet til integrering av H5P i Edlib som brukes av NDLA til å hoste H5P - https://github.com/cerpus/Edlib Med enklere utviklingsoppdrag forstår vi gjenbruk av H5P-kode på tvers av innholdstyper, oppdatering av utdaterte biblioteker, UU... Read more

Competence area

Development

Location

Oslo

Workload

20-30 hours per week

Startdate

ASAP

Enddate

31.08.2024

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Interaksjonsdesigner

Request ID: 22-06-2181 Published: 20.06.2022

Entur AS har behov for 1 interaksjonsdesigner til Digital avdeling. Konsulenten skal bistå med interaksjonsdesignarbeid i Entur Digital, og hovedsakelig som designlead for team Varelager og Automat. Det forventes også bidrag til andre team som har designbehov. Per nå gjelder dette team Billettering og team Data. Arbeidsoppgavene vil omfatte følgende: Interaksjonsdesigner vil ha en sentral rolle som ledende designer i teamet. Interaksjonsdesigne... Read more

Required skills:

 • Jira
 • Confluence
 • Figma
 • React

Competence area

Design

Location

Oslo/Remote

Workload

100%

Startdate

01.08.2022

Enddate

01.08.2023

Option to prolong

Languages

Skandinavisk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

1-2 DevOps-utviklere

Request ID: 22-06-1900 Published: 14.06.2022

Avd. Brukeropplevelse og datadeling (BOD) i Digitaliseringsdirektoratet (Digdir) har behov for 2 DevOps-utvikler med spisskompetanse på backend. Utviklerene vil primært jobbe med Altinn Tjenester 3.0. Altinn 3 teamene er midt inne i et viktig arbeid med å videreutvikle Altinn Tjenester 3.0 fra en MVP til et fullverdig produkt for å dekke det offentliges behov for tjenesteutvikling. Konsulentene vil inngå i Team for Altinn 3, og vil jobbe med utv... Read more

Required skills:

 • .NET Core
 • Azure
 • DevOps

Competence area

Development

Location

Oslo/Brønnøysund/Leikanger

Workload

100%

Startdate

08.08.2022

Enddate

22.08.2023

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

PL/SQL Developer

Request ID: 22-05-4745 Published: 19.05.2022

We need a skilled and experienced back-end senior PL/SQL Oracle developer, The candidate will be working in a tailor-made PCI, CRM, CMS, and Billing/rating system inside a Telecom solution, and is expected to work close to our stakeholders. The role requires someone independent with great communication skills, is analytical, structured, detail-oriented with a focus on customer experience. Someone that can thrive in a fast-paced environment surro... Read more

Required skills:

 • PL/SQL
 • Oracle

Desired skills:

 • PHP
 • JavaScript
 • AWS
 • PCI solutions

Competence area

Development

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

ASAP

Enddate

31.12.2022

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Backend .NET

Request ID: 22-06-4438 Published: 13.06.2022

Stortingets administrasjon ønsker å engasjere en alternativt to backendutviklere som en del av et utviklingsmiljø som skal bidra til utvikling, testing og produksjonssetting av ny digital parlamentarisk saksbehandlingsløsning (StorSak). Formålet med anskaffelsen er å utvide utviklingskapasiteten i teamet med en alternativt to senior utviklere slik at alle planlagte utviklingsaktiviteter kan ivaretas på en god måte.Den nye løsningen, StorSak, ska... Read more

Required skills:

 • C#
 • .NET
 • Azure DevOps
 • Git
 • Entity Framework
 • SQL
 • JSON
 • Scrum
 • Kanban

Desired skills:

 • React

Competence area

Development

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

14.08.2022

Enddate

31.10.2023

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Kunstig intelligens/Maskinlæring

Request ID: 22-06-7879 Published: 13.06.2022

Stortinget gjennomfører i dag et utviklingsprosjekt med navn StorSak, som har som målsetning å digitalisere parlamentarisk saksbehandling. Et av fokusområdene i StorSak-prosjektet er å utvikle og implementere løsninger basert på kunstig intelligens (KI), som beriker brukeropplevelsen, øker effektivitet og sikrer kvalitet og konsistens i saksbehandlingen på Stortinget. I konsept- og planleggingsfaser av Storsak har det blitt kartlagt mulighetsrom... Read more

Required skills:

 • Kunstig intelligens
 • Maskinlæring

Competence area

Development, Other

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

15.08.2022

Enddate

30.09.2023

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Bistand til konsept og design av sentralt datalager

Request ID: 22-06-6073 Published: 13.06.2022

Konsulenten skal lede den videre prosessen og prosjektets arbeidsgruppe for sentralt datalager og sørge for sluttføring av konseptfasen (se uthevet, over), og som del av dette levere grunnlag for behovs- og kravspesifisering for anskaffelse av sentralt datalager. Kartleggingen som allerede er påstartet av arbeidsgruppen skal ferdigstilles og det skal foreslås konsept og design for sentralt datalager i fylkeskommunen. Dette skal beskrives i en ra... Read more

Competence area

Architecture, Infrastructure, Project management

Location

Hamar/Remote

Workload

50%

Startdate

01.09.2022

Enddate

01.12.2022

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

3x Backend Java

Request ID: 22-06-6250 Published: 09.06.2022

I Husbanken utvikler vi tjenester som skal bidra til å oppfylle samfunnsoppdraget vårt, «Alle skal bo godt og trygt». Vi jobber tverrfaglig, brukersentrert og lager løsninger vi er stolte av! Vi har et stort og kompetent IT- og fagmiljø, med fokus på samarbeid og deling, og benytter oss av oppdatert teknologi og metoder. Vi har for tiden et høyt aktivitetsnivå og har derfor behov for å styrke noen av våre team med flere dyktige utviklere. Vi øns... Read more

Required skills:

 • Java 11
 • Spring Boot
 • Linux
 • Oauth

Desired skills:

 • Angular
 • TypeScript
 • HTML
 • CSS

Competence area

Development

Location

Drammen

Workload

100%

Startdate

08.08.2022

Enddate

31.12.2022

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

3xFrontend - Single Page Applications

Request ID: 22-06-5930 Published: 09.06.2022

Husbanken ønsker inntil 3 utviklere med relevant kompetanse og erfaring til tverrfaglige produktteam. I Husbanken utvikler vi tjenester som skal bidra til å oppfylle samfunnsoppdraget vårt, «Alle skal bo godt og trygt». Vi jobber tverrfaglig, brukersentrert og lager løsninger vi er stolte av! Vi har et stort og kompetent IT- og fagmiljø, med fokus på samarbeid og deling, og benytter oss av oppdatert teknologi og metoder. Vi har for tiden et høyt... Read more

Required skills:

 • Single Page Applications (SPA)
 • Angular
 • Docker
 • Oauth
 • JIRA

Desired skills:

 • Java 11
 • Spring Boot

Competence area

Development

Location

Drammen

Workload

100%

Startdate

08.08.2022

Enddate

31.12.2022

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Delivery Manager - Telecom

Request ID: 22-06-6883 Published: 09.06.2022

For our telecommunication customer, we are looking for a Delivery Manager. As a Delivery Manager you will be responsible for managing and coordinating development and delivery activities based on business requirements, acting as a liaison between business stakeholders and IT teams. The role includes, but is not limited to: Coordinating co-delivery both for internal teams and suppliers to ensure a successful outcome of business value Securing ca... Read more

Required skills:

 • SAFe
 • Agile
 • Atlassian Jira
 • Confluence

Competence area

Project management, Support, Other

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

ASAP

Enddate

30.11.2022

Option to prolong

Languages

English and Norwegian

Apply before: Closed
Read more
1 2 3 4 5 6 7 8 9
No result, try a different search.