Showing jobs 1 to 25 of 1282 total
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Delprosjektleder BI og analyse

Request ID: 24-04-0965 Published: 19.04.2024

Kriminalomsorgen har anskaffet et nytt, felles digitalt straffegjennomføringssystem som skal benyttes for alle typer straffegjennomføring og som inneholder all relevant informasjon knyttet til den domfelte og innsatte gjennom hele straffe- gjennomføringsløpet. Prosjektet har mottatt en første delleveranse som er planlagt pilotert i løpet av andre halvår 2024.Rollen er ansvarlig for å sikre at kriminalomsorgen kan dekke sitt rapporterings- og anal... Read more

Required skills:

Power BI
PRINCE2
Rapportering og analyse
DevOps
SQL

Competence area

Project management

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

02.05.2024

Enddate

31.12.2024

Languages

Norsk

Apply before: 30.04.2024 12:00
Read more and apply

Data Engineers

Request ID: 24-04-8935 Published: 17.04.2024

TET Digital (Ruter) skal utvide satsningen på data og vi søker etter 1-6 (en til seks) erfarne data engineers med utviklerkompetanse. Data engineers vil inngå i flere produktteam. Våre team eier både operative og analytiske dataprodukter som skal tilgjengeliggjøres på Ruters Digitale Plattform (RDP) og deles internt og eksternt. Eksempel på et dataprodukt kan være punktlighet på kjøretøy i rute.En av våre produktområder heter Reise. Løsningene i... Read more

Required skills:

Dataingeniør
SQL
Produktutviklingsprinsipper
Docker
Kubernetes
CI/CD

Desired skills:

Python
GitLab

Competence area

Data warehouse and BI

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

13.05.2024

Enddate

30.04.2025

Languages

Norsk

Apply before: 30.04.2024 12:00
Read more and apply

Maskinlæringskonsulent - Data & Innsikt

Request ID: 24-04-4291 Published: 17.04.2024

Avdelingen Data & Innsikt i TET Digital (Ruter) skal tilrettelegge data og innsikt gjennom federerte dataprodukter og moderne teknologier som Kafka, SQL Server, AWS S3, Athena, Python, Snowflake, Sagemaker, maskinlæring og data lakes. Avdelingen er ansvarlig for kvalitet, uttrekk og tilgjengelighet til innsiktsdata. Datakonsumenter er blant annet brukere av rapporter og analyser fra overordnet til detaljert nivå innenfor ulike prosesser, innsikt... Read more

Required skills:

Python
SQL
Terraform
Power BI
AWS

Competence area

Data warehouse and BI

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

10.05.2024

Enddate

31.05.2025

Languages

Norsk

Apply before: 30.04.2024 12:00
Read more and apply

Release manager - Løsningsfabrikken

Request ID: 24-04-3758 Published: 16.04.2024

Sykehuspartner skal levere IKT til flere nye sykehus og sykehusbygg i tiden framover.Dette organiseres i ulike byggeprosjekter der Nytt Sykehus i Drammen og Nytt Klinikkog Protonbygg på Radiumhospitalet er de største som nå er i gjennomføringsfase.Som felles leveranseapparat for prosjektene benyttes Løsningsfabrikken der arbeidet utføres ved bruk av smidig metodikk (scrum) og verktøyet ALM Octane. Det er behov for erfaren release manager med smid... Read more

Required skills:

Release manager
IKT forståelse
prosjektledelse

Desired skills:

Helse Sør-Øst
sykehusdrift

Competence area

Test and test management

Location

Skøyen

Workload

100%

Startdate

06.05.2024

Enddate

31.12.2024

Languages

Norsk

Apply before: 22.04.2024 12:00
Read more and apply
(Closed)

Løsningsarkitekt

Request ID: 24-04-6536 Published: 04.04.2024

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) har påbegynt en spennende reise innen digitalisering som innebærer bl.a. gjennomføring av en ambisiøs strategi for skytjenester med Microsoft Azure som vår foretrukne skyplattform. Her har vi ulike registertjenester, datavarehus og saksbehandlingstjenester. I tillegg har IMDi også lagt ned et betydelig arbeid med å samle IMDis nettsteder til ett CMS, og jobber fortløpende med tjenesteutvikling gjennom... Read more

Competence area

Architecture

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

22.04.2024

Enddate

31.12.2024

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Forretningsanalytikere

Request ID: 24-03-7150 Published: 22.03.2024

Analyseavdelingen i Ruter søker to forretningsorienterte dataanalytikere for å styrke verdien av vår nye dataplattform. Disse konsulentene vil spille en nøkkelrolle i å bringe sammen fagmiljøer og datateam for å sikre at data blir effektivt anvendt for å forbedre Ruters tjenester.Erfaring med arbeid på tvers av teknologi og forretningsfunksjoner, samt kompetanse innen datamodellering er avgjørende.Konsulentene skal bidra til at Ruter gir kundene... Read more

Required skills:

datamodellering
SQL
GitLab

Desired skills:

Power BI
DAX-koding

Competence area

Data warehouse and BI

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

06.05.2024

Enddate

30.06.2025

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

PaloAlto - Brannmur

Request ID: 24-03-2744 Published: 13.03.2024

For vår kunde søker vi etter en konsulent med dypgående erfaring og ekspertise innen PaloAlto-brannmurer. Konsulenten skal hjelpe kunden med å optimalisere sikkerheten og ytelsen til nettverket. Kunden har 10 eldre (PA220,440,820) og 4 nye PA440. De eldre har etter hvert mange regler og her trenger de hjelp til optimalisering av regler.Arbeidsoppgaver:Gjennomgang av eksisterende nettverksarkitektur og brannmurkonfigurasjoner.Identifisere og konso... Read more

Required skills:

PaloAlto
Nettverksarkitektur
Brannmur

Competence area

Infrastructure

Location

Oslo/Vestfold

Workload

100%

Startdate

02.04.2024

Enddate

30.06.2024

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Tjenestedesigner MOC

Request ID: 24-04-0165 Published: 02.04.2024

NRKs teknologidivisjon, seksjon for nyheter og direkteproduksjon, har behov for én tjenestedesigner for arbeid knyttet til prosjekt MOC 1.0. Prosjektet er en del av NRKs moderniseringsprogram. Overordnet ønsket kompetanse: Organisatorisk kunnskapsrik, med evnen til å navigere i organisasjonspolitikk.Evne til å artikulere nye ideer og konsepter til tekniske og ikke-tekniske målgrupper.Evne til grafisk fremstilling og presentasjon av nye konsepter... Read more

Required skills:

Tjenestedesigner
Brukerinnsikt
Designmetodikk
Brukerreiser

Competence area

Design

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

06.05.2024

Enddate

30.09.2026

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Teknisk og funksjonell testleder

Request ID: 24-03-2366 Published: 21.03.2024

Avd. Brukeropplevelse og datadeling (BOD) i Digitaliseringsdirektoratet (Digdir) har behov for 1 teknisk og funksjonell testleder som skal bistå Digdir å planlegge og gjennomføre testing mellom flere aktører innenfor prosjektet ‘Oppgjør etter dødsfall’.‘Oppgjør etter dødsfall’ (OED) er et samarbeidsprosjekt mellom Digdir, Brønnøysundregistrene, domstolene, finansnæringen, Skatteetaten, Kartverket og Statens vegvesen. Prosjektet er en del av livhe... Read more

Required skills:

Testleder
teknisk testleder
funksjonell testleder

Desired skills:

API-Connections
Github

Competence area

Test and test management

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

15.04.2024

Enddate

31.10.2024

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

DevOps Engineer

Request ID: 24-03-5304 Published: 18.03.2024

Dagens dataplattformer skal moderniseres ved at det etableres en ny dataplattform i skyen (Azure) i perioden 2024 til 2026. Dagens løsninger skal bygges på nytt på en ny dataplattform for å ikke ta med seg teknisk- og data-gjeld. Løsningen består av om lag 100 integrasjoner og 450 datasett som i dag benyttes til økonomiske modeller og analyser. Moderniseringen er organisert som et prosjekt med varighet på to og et halvt år. Det er lagt opp til en... Read more

Required skills:

Databricks
Azure
Terraform
IAM
SQL

Competence area

Data warehouse and BI

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

01.05.2024

Enddate

30.04.2025

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

ML/Analyse Engineer

Request ID: 24-03-5492 Published: 18.03.2024

Dagens dataplattformer skal moderniseres ved at det etableres en ny dataplattform i skyen (Azure) i perioden 2024 til 2026. Dagens løsninger skal bygges på nytt på en ny dataplattform for å ikke ta med seg teknisk- og data-gjeld. Løsningen består av om lag 100 integrasjoner og 450 datasett som i dag benyttes til økonomiske modeller og analyser. Moderniseringen er organisert som et prosjekt med varighet på to og et halvt år. Det er lagt opp til en... Read more

Competence area

Data warehouse and BI

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

01.05.2024

Enddate

30.04.2025

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Testleder - KODA

Request ID: 24-03-7995 Published: 15.03.2024

Kriminalomsorgen har anskaffet ett nytt, felles digitalt straffegjennomføringssystem som skal benyttes for alle typer straffegjennomføring og som inneholder all relevant informasjon knyttet til den domfelte og innsatte gjennom hele straffegjennomføringsløpet.Til dette arbeidet ønsker Kriminalomsorgen en konsulent som vil ha rollen som testleder. I dette ligger det ansvar for planlegging og gjennomføring av alt relevant testarbeid i forbindelse me... Read more

Required skills:

ISTQB
Prince2
applikasjons-arkitektur

Competence area

Test and test management

Location

Lillestrøm

Workload

100%

Startdate

02.04.2024

Enddate

31.12.2024

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Marked- og kommunikasjonskoordinator til program Nye Altinn

Request ID: 24-03-5591 Published: 14.03.2024

Altinn skal moderniseres. Det skal utvikles ny plattform Altinn 3 som skal overta for dagens Altinn II. Alle tjenester må være flyttet til den nye plattformen innen juni 2026. Det er besluttet at arbeidet skal organiseres i et program med prosjekt fra Skatteetaten, Statistisk sentralbyrå, Brønnøysundregistrene og Digitaliseringsdirektoratet. Programmet skal gjennomføres i tråd med statens kvalitetssikringsregime for KS2 prosjekterDet er etablert... Read more

Required skills:

Prosjektleder

Competence area

Project management

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

02.04.2024

Enddate

01.07.2026

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Prosjektleder virksomhetsstyring - digitalisering

Request ID: 24-03-8749 Published: 12.03.2024

Digitalisering i avdeling for Virksomhetsstyring i Helsetilsynet (Htil) har en stadig økende oppdragsmengde. I den anledning søker vi bistand fra en erfaren rådgiver/ prosjektleder som kan lede og bidra i prosjekter og andre aktiviteter relatert til digitalisering. Htil gjennomfører en rekke forskjellige type prosjekter og aktiviteter, hvilket betyr at man som prosjektleder vil få ansvar for analyse- og utredningsarbeid, vurderinger rundt tjenest... Read more

Required skills:

PRINCE2
prosjektledelse
gevinstberegninger
GDPR
endringsledelse

Competence area

Project management

Location

Oslo

Workload

50-100%

Startdate

01.04.2024

Enddate

31.12.2024

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Driftskonsulent Team kjernetjenester

Request ID: 24-03-3922 Published: 07.03.2024

Oppdraget er tilknyttet seksjonen Plattform i divisjonen Teknologi og produktutvikling. Seksjonen består av cirka 50 svært dyktige medarbeidere fordelt på fem team som:Team server og lagringTeam kjernetjenesterTeam nettverkTeam utvikleropplevelserTeam bifrost (overvåkingsløsninger)DevOps er en gjennomgående metodikk for hele Plattform, og vi har stor tro på tett samarbeid innad i teamet og med andre team. Teamene har stor grad av autonomi. Læring... Read more

Required skills:

Driftsutvikler
Active Directory
Exchange
DHCP
Microsoft Entra ID

Competence area

Infrastructure

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

15.04.2024

Enddate

18.10.2024

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

3x Senior Backend utvikler

Request ID: 24-03-1453 Published: 05.03.2024

Kriminalomsorgen har ansvaret for ESAS' felles integrasjonsplattform (en Rabbit MQ-løsning). Plattformen er etablert og i daglig drift, og noe tid kan gå til forvaltningsoppgaver og vedlikehold av denne. ESAS sørger for informasjonsutveksling på mellom Kriminalomsorgen, domstolene, politiet samt andre aktører i straffesakskjeden.Hovedvekten av oppgavene vil imidlertid være å videreutvikle informasjonsutvekslingen, med fokus på Kriminalomsorgens b... Read more

Required skills:

.NET
C#
RabbitMQ
MSSQL

Competence area

Development

Location

Oslo/Horten

Workload

100%

Startdate

01.04.2024

Enddate

31.12.2024

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

2x Produktledere til BT Ekstern team

Request ID: 24-02-2026 Published: 23.02.2024

Ruter søker to produktledere som ønsker å være med på å skape fremtidens mobilitetstilbud.  Et tilbud som er så attraktivt og fleksibelt at det vil ta store markedsandeler fra privatbilen, og samtidig ivareta alle de individuelle behovene våre mer sårbare kundegrupper har. Vi gjør oppmerksom på at ressurser kan ved behov overføres til andre produktteam i løpet av kontraktsperioden. Om oppdraget Tur-Retur tilbyr i dag ulike former for bestillingst... Read more

Required skills:

Produktleder
produktutviklingsteam
digitale produkter.
brukertesting
produktanalyse

Competence area

Project management

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

01.04.2024

Enddate

31.12.2024

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

UX-designer til Fremtidens kundeservice

Request ID: 24-02-4094 Published: 23.02.2024

Ruter søker etter en UX-designer til Fremtidens kundeservice.Design er beviset på at noen har tenkt godt. Hos Tur-Retur er vi mange som tenker godt. Vi tenker hele tiden på hvordan vi skal skape bærekraftig bevegelsesfrihet i verdensklasse. For det skal vi. Verdensklasse. Da trenger vi dyktige designere med på laget, for å skape løsninger kundene våre elsker.  Design gjør at alle løsningene våre henger sammen på tvers av flater, enten de er analo... Read more

Required skills:

brukeropplevelsen
innsiktsarbeid
Figma

Competence area

Design

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

14.03.2024

Enddate

30.09.2024

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Fullstack-utvikler til Fremtidens kundeservice

Request ID: 24-02-5721 Published: 23.02.2024

Ruter søker en-to (1-2) erfarne fullstack-utviklere til teamet Fremtidens kundeservice. Utviklerne vil jobbe i et tverrfaglig produktteam, tett med tech lead, designer, produktleder og domeneeksperter. Utviklerne skal være med på å lage fremtidens systemer for kundeservice.I første omgang er personene tiltenkt å jobbe i Fremtidens kundeservice, men personen vil også kunne gå inn i andre oppdrag for Tur-Retur.Om rollen og arbeidsoppgaverUtviklerne... Read more

Required skills:

React
TypeScript
Kotlin
SQL

Competence area

Development

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

08.04.2024

Enddate

31.03.2025

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Seniorkonsulent til arbeidet med nasjonale grunndata

Request ID: 24-02-0511 Published: 22.02.2024

I dag samler ulike offentlige myndigheter inn store mengder data som brukes isolert i deres egne forvaltningsprosesser. Slik disse dataene er forvaltet i dag, har de ofte begrenset verdi for andre formål og dekker sjelden behovene til påfølgende brukere. Skal offentlig sektor lykkes med ambisjonen om å bli mer datadrevet, mer sammenhengende og øke automatiseringsgraden på forsvarlig vis, er vi avhengige av god tilgang til data med tilstrekkelig k... Read more

Competence area

Other

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

18.03.2024

Enddate

01.07.2024

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Backup & Restore Infrastructure Consultant

Request ID: 24-02-0284 Published: 16.02.2024

We are seeking an experienced Backup & Restore Infrastructure Consultant to join our team on a project basis. The consultant will be responsible for operating, maintaining, and enhancing our backup & restore infrastructure on-premises. The primary focus will be on Dell Data Domain and associated infrastructure, ensuring its efficiency and reliability. The consultant will also play a crucial role in documenting restore processes and training relev... Read more

Required skills:

Dell Data Domain
Infrastructure
backup & restore

Competence area

Infrastructure

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

11.03.2024

Enddate

31.12.2024

Languages

Norwegian & English

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Seniorutvikler Sharepoint

Request ID: 24-02-6607 Published: 12.02.2024

Seksjon Publisering og dokumentasjonsverktøy har ansvar for en rekke samhandlings- og publiseringstjenester som tilbys de 80 000 ansatte ved sykehusene i regionen og for våre kolleger i Sykehuspartner.Dette omfatter blant annet Intranett, Ekstranett, portaler og kontorstøtteløsninger. I dag leveres disse tjenestene i hovedsak på SharePoint On-premise, men vi er i ferd med å flytte noen av tjenestene over til SharePoint Online.Konsulenten vil inng... Read more

Required skills:

SharePoint
Javascript/Typescript
C#/.NET
MS SQL
PowerShell

Competence area

Development

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

01.03.2024

Enddate

30.06.2024

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Senior Fullstack utvikler

Request ID: 24-02-3966 Published: 09.02.2024

Systemet / bakgrunn:Vår kunde søker etter bistand til videreutvikle sin egenutviklet inhouse plattform. Plattformen er et kiristik kjernesystem for driften av kunden sine systemer. Løsningen ble frem til høsten 2021 utviklet av en tredjepartleverandør (nå avviklet. I dag forvaltes og videreutvikles internt hos kunden av It-admin. It-admin var lead utvikler på plattformen i hos den tidligere leverandøren, og har dermed de beste forutsetninger for... Read more

Required skills:

Node
Vue
typescript
javascript

Desired skills:

MSSQL

Competence area

Development

Location

Kristiansund/Remote

Workload

50-100%

Startdate

01.03.2024

Enddate

31.12.2024

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

2x Løsningsarkitekter til prosjekt BRsys

Request ID: 24-02-3542 Published: 08.02.2024

Brønnøysundregistrene har behov for å sikre at BRsys-prosjektet og andre tilknyttede prosjekter har tilstrekkelig kapasitet og kompetanse i forbindelse med videreutvikling og drift av den tekniske plattformen for registertjenester.Nærmere beskrivelse av oppdragetI forbindelse med pågående utvikling av ny registerplattform ved Brønnøysundregistrene er det nødvendig å styrke arkitekturarbeidet.Formålet med denne anskaffelsen er å tilføre arkitektur... Read more

Competence area

Architecture

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

15.04.2024

Enddate

15.04.2025

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Testansvarlig i utviklingsteam

Request ID: 24-02-7297 Published: 08.02.2024

I forbindelse med utviklingen av Brønnøysundregistrenes registerplattform (BRsys), og relaterte utviklingsprosjekter, har vi behov for å styrke kapasiteten på testområdet da det for tiden ikke finnes tilgjengelige interne ressurser. Det er behov for å engasjere 3 ressurser som testansvarlige i utviklingsteam.Nærmere beskrivelse av oppdragetSom testansvarlig i teamet har ressursen ansvar for planlegging, forberedelse og gjennomføring av konstruksj... Read more

Required skills:

funksjonelle tester
API testing

Competence area

Test and test management

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

18.03.2024

Enddate

18.03.2025

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
No result, try a different search.
1 2 3 4 5 6 7 8 9