Showing jobs 1 to 25 of 560 total
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Testleder

Request ID: 21-09-8838 Published: 28.09.2021

IMDi har behov for en testleder med bred erfaring som testleder for systemutviklingsprosjekter i offentlig sektor, hvor smidig utviklingsmetodikk er benyttet. Konsulenten vil ha et særskilt ansvar for å sikre kontinuitet i testarbeidet. Én av IMDis interne testledere har sagt opp, og det er behov for å ivareta hennes rolle i en overgangsperiode, inntil ny intern testleder er på plass. Oppdraget er derfor tredelt med én overlappende periode med n... Read more

Competence area

Test and test management

Location

Oslo

Workload

50-100%

Startdate

01.11.2021

Enddate

01.02.2022

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: 08.10.2021 14:00
Read more and apply

Digitalisering av Rollespill

Request ID: 21-09-6856 Published: 27.09.2021

UiB er med sine nær 18 500 studenter og vel 4 000 ansatte et mellomstort europeisk universitet.Institutt for sammenliknende politikk sitt Etter- og videreutdanningsprogram (EVU) arbeider med å overføre tradisjonelle klasseromsbaserte rollespill over på en digital plattform. I den forbindelse har masterprogrammet i Demokratibygging fått tildelt midler til å utvikle en pilot. Målsetningen er å utvikle et programvarerammeverk, basert på bransjestan... Read more

Competence area

E learning

Location

Bergen

Workload

100%

Startdate

ASAP

Enddate

30.04.2022

Languages

Norsk

Apply before: 08.10.2021 16:00
Read more and apply

Systemingeniører

Request ID: 21-09-5262 Published: 24.09.2021

NRK Mediehåndtering og publisering har et team som drifter NRK sitt “Media Asset Management” (MAM). Vi trenger en til to erfarne systemingeniører i et 100% engasjement frem til 31.12.2021. Teamet har en del oppgaver som venter i «backlog» og trenger hjelp til å ta unna disse i et raskere tempo enn hva som har vært mulig frem til nå. Innleide konsulent(er) vil inngå som del av Mediehåndtering og publiserings MAM–teamet. Det er ønskelig med høy g... Read more

Required skills:

 • RedHat
 • Puppet
 • Github
 • Kubernetes
 • Jenkins

Competence area

Development, Infrastructure

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

ASAP

Enddate

31.12.2021

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: 01.10.2021 14:00
Read more and apply

Funksjonell Arkitekt

Request ID: 21-09-8365 Published: 22.09.2021

Arkitektbistand til dokumentasjon av registerdata og metadata Helsedirektoratet, avdeling helseregistre, er registerforvalter for Norsk Pasientregister (NPR) og Kommunalt pasient- og brukerregister (KPR). Avdelingen jobber stadig med å utvide registrene med nye dataområder samt forvalte og videreutvikle dataområdene som allerede finnes i registrene. En viktig del av dette er god dokumentasjon. I tillegg til at avdelingen har det daglige forvaltn... Read more

Competence area

Architecture

Location

Trondheim/Remote

Workload

100%

Startdate

11.10.2021

Enddate

30.06.2022

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: 01.10.2021 14:00
Read more and apply

Tjenesteansvarlig - Implementering M365

Request ID: 21-09-8292 Published: 23.09.2021

Rollen som etterlyses inngår i initiativet DAGNY som omhandler (1) innføring av Microsoft 365 ("M365") som ny digital plattform, og (2) etablering av et dedikert M365-forvaltningsapparat, for Helsedirektoratet og de underliggende etatene HELFO og POBO. Vi ser etter en ressurs som kan bistå opp mot 100% i rollen som: Tjenesteansvarlig (interim), herunder: Videreutvikle etableringen av DAGNY som forvaltningsapparat. Administrativ støtte til å driv... Read more

Competence area

Project management

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

ASAP

Enddate

31.12.2021

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: 01.10.2021 10:00
Read more and apply

Teamlead

Request ID: 21-09-7937 Published: 22.09.2021

Entur leverer tjenester som gjør det enklere å planlegge en kollektivreise og kjøpe billett i en og samme operasjon. Vi leverer tjenester til kollektivbransjen og andre som ønsker å benytte kollektiv-data i sine løsninger, samt har sluttbrukerløsningen Nasjonal reiseplanlegger på oppdrag fra staten. Vi selger togbilletter for alle strekninger i Norge gjennom stasjonsbetjening, kundesenter, billettautomater og digitale kanaler som web og app. Tea... Read more

Required skills:

 • Jira
 • Confluence

Desired skills:

 • OKR
 • GDPR

Competence area

Project management

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

ASAP

Enddate

30.04.2022

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: 01.10.2021 16:00
Read more and apply

Teamleder - Samhandling

Request ID: 21-09-7303 Published: 21.09.2021

Team Samhandling er et team i teknologiavdelingen til NRK. Teamets oppdrag er å forvalte og videreutvikle NRKs digitale samhandlingsverktøy, som for eksempel Teams, Slack, Jira, Confluence, Microsoft Planner og lignende. Teamet gjør også support, informerer, kommuniserer og legger til rette for opplæring i bruk av verktøyene og identifiserer behov for andre samhandlingsverktøy og implementere disse dersom det er aktuelt. Teamet består i dag av 6... Read more

Competence area

Project management

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

15.10.2021

Enddate

31.12.2021

Option to prolong

Languages

Norsk og Engelsk

Apply before: 06.10.2021 14:00
Read more and apply

Qlik developer - Telecom

Request ID: 21-09-2624 Published: 08.09.2021

Qlik developer with 5+ years experience with Qlik view and Qlik Sense, experience with setting up and maintaining Qlik platform, operational support. Read more

Required skills:

 • Qlik

Competence area

Data warehouse and BI, Development

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

ASAP

Enddate

31.12.2021

Option to prolong

Languages

Norwegian and English

Apply before: ASAP
Read more and apply

Strategisk Rådgivning - Forvaltning av IT-systemer

Request ID: 21-09-8324 Published: 16.09.2021

IMDi har de senere år hatt et stort fokus på utvikling og digitalisering av sine arbeidsprosesser. Nå må forvaltning av systemporteføljen dimensjoneres for framtiden. Behov Nå er det behov for å forberede IMDi på et forvaltningsregime som kan bestå etter at de store utviklingsinvesteringene er ferdige. Det må rigges og dimensjoneres en forvaltning av systemer og prosesser slik at investeringene er lønnsomme over år. IMDi har behov for en til to... Read more

Competence area

Project management, Other

Location

Oslo

Workload

80-100%

Startdate

01.10.2021

Enddate

01.03.2022

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: 01.10.2021 14:00
Read more and apply
(Closed)

Delprosjektleder - Ocean Space Centre

Request ID: 21-09-3773 Published: 20.09.2021

Ocean Space Centre prosjektet har behov for en ressurs til rollen som delprosjektleder IKT. Delprosjektleder IKT skal være ansvarlig for den totale portefølje av IKT systemer som skal benyttes i prosjektgjennomføringen. Delprosjektleder IKT vil rapportere til prosjektleder. Hovedansvarlig for prosjektets IKT systemportefølje med følgende hovedfunksjoner; Verktøy for prosjekt samhandling / web hotell for utveksling av dokumentasjon og informasjon... Read more

Required skills:

 • BIM
 • GIS
 • dRofus

Competence area

Project management

Location

Trondheim/Remote

Workload

100%

Startdate

10.10.2021

Enddate

31.12.2021

Option to prolong

Languages

Norsk og Engelsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Senior M365 konsulent

Request ID: 21-09-6167 Published: 17.09.2021

Norsk Helsenett SF er en leverandør av Arbeidsflate i alle miljøer innenfor helseforvaltningen og søker en konsulent til å bistå i vårt arbeid med M365 i fagfeltet Arbeidsflate. Konsulentens arbeid innenfor drift, prosjekt og videreutvikling vil skje i tett samarbeid med fagmiljøer på området i Norsk Helsenett og ansvarlig seksjonsleder. Norsk Helsenett ønsker å leie inn en seniorressurs som er selvstendig, strukturert, har gode kommunikasjonseg... Read more

Required skills:

 • M365
 • Microsoft Intune inkludert
 • MDM
 • ConfigMgr OSD
 • Autopilot

Competence area

Infrastructure

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

04.10.2021

Enddate

30.06.2022

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Produktleder - Dataprodukter

Request ID: 21-09-7242 Published: 07.09.2021

Ruter ønsker en konsulent til team Dataprodukter i avdelingen Digitale Tjenester som skal ha rollen som produktleder for et av våre dataprodukter. Konsulenten vil inngå som en del av ressursbanken til avdelingen. Rollen er relativt ny, og konsulenten vil ha en viktig oppgave i å bygge opp og definere rollen, produktet, metodikken og forståelse for produktorientering av data sammen med de andre produktlederne og produktområdeleder. Om teamet og d... Read more

Competence area

Project management

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

11.10.2021

Enddate

30.04.2022

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

BI-utvikler og DVH-utvikler

Request ID: 21-09-8336 Published: 16.09.2021

NRK har behov for to ulike konsulenter; en DVH-utvikler og en BI-utvikler. Enheten består av to IT-spesialister og to analytikere som sammen med eksterne konsulenter har utviklet all rapportering og dashbords som trengs innenfor økonomi, internhandel og HR/ personal mm. for alle enheter og på alle nivå i bedriften. Tilgjengelig for alle ansatte . I dag har BIT ca. 400 brukere i skyen. BI-løsningen er ren Oracle arkitektur der alle komponentene i... Read more

Required skills:

 • Oracle Database
 • Oracle SQL
 • Oracle Data Integrator
 • ETL

Competence area

Data warehouse and BI

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

15.10.2021

Enddate

01.06.2022

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

DevOps-Utvikler

Request ID: 21-09-8364 Published: 16.09.2021

Avdeling Digitalisering i Digitaliseringsdirektoratet (Digdir) har behov for DevOps-utvikler med spisskompetanse på Altinn Autorisasjon i 2.0 og 3.0 plattformen. Team Autorisasjon leverer endringer på autorisasjonskomponenten, varslingstjenesten, digital post og formidlingstjenesten i Altinn. Økt digitalisering av offentlige tjenester stiller krav om videreutvikling av fellesoffentlige tjenester. Autorisasjon, digital post og infrastruktur for å... Read more

Required skills:

 • Altinn
 • C#
 • .NET
 • WCF
 • SQL
 • Azure

Competence area

Development

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

04.10.2021

Enddate

03.10.2022

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Konsulentbistand - Styrket endringsmuskel

Request ID: 21-09-5133 Published: 17.09.2021

Virksomheten er midt i et stort IT-prosjekt kalt DELE (Digital Endring i Legemiddelverket). Prosjektet handler, kort fortalt, om å tilpasse MS Dynamics til våre behov og arbeidsprosesser. Vi har i dag flere ulike IT-løsninger, men ønsker å samle og integrere mest mulig på en plattform. Dermed arbeides det også med å avvikle flere eldre systemer. I de innledende fasene til DELE-prosjektet er det gjort omfattende kartlegging av arbeidsprosessene v... Read more

Competence area

Project management, Other

Location

Oslo

Workload

10-30%

Startdate

11.10.2021

Enddate

30.04.2022

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Frontend Developers

Request ID: 21-09-5236 Published: 17.09.2021

For our customer in the Telecom industry, we are searching for two Frontend developers. Technology (Required, highest priority first) TypeScript React CSS3 REST/GraphQL Webpack Technology (Nice to have): NodeJS / Java Storybook AWS Methods & frameworks Agile SCRUM Continuous Delivery Kanban TDD Competence Systemutvikling Universell utforming Responsive design Reach out for more information. Read more

Required skills:

 • TypeScript
 • React
 • CSS3
 • REST/GraphQL

Desired skills:

 • AWS
 • Node.JS
 • Java

Competence area

Development

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

ASAP

Enddate

31.03.2022

Option to prolong

Languages

Norsk & Engelsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Business Analysts - Telecom

Request ID: 21-09-8290 Published: 06.09.2021

Vi ser etter en senior konsulent som kan hjelpe oss med business spesifikasjoner i ett større Analytics-prosjekt. Hensikten med det her arbeidet er og identifiserer hva som er de viktigste behovene, hvilken data som trengs for å håndtere dette, forstå kompleksiteten og forretningsregler knyttet til dataen. Du kommer til å jobbe tett sammen med en Senior Product Owner og en junior BA for å løse dine oppgaver. Personlige egenskaper God drivkraft o... Read more

Competence area

Data warehouse and BI

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

01.10.2021

Enddate

31.12.2021

Option to prolong

Languages

Skandinavisk & Engelsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Senior Backend/Fullstack utvikler

Request ID: 21-09-2525 Published: 13.09.2021

NRKs Digital spedisjon og Tjenesteeier Metadata og stillbilder leter etter senior backend eller fullstack utvikler for kortvarig oppdrag for å forbedre NRKs løsning for håndtering og publisering av stillbilder Kaleido. Digital Spedisjon-teamet er et autonomt team som jobber etter smidige prinsipper, og som i dag består av to utviklere, én UX designlead og én teamleder. Teamet ligger under Teknologi-avdelingen i NRK og teamets formål er å lage, f... Read more

Required skills:

 • Node
 • Javascript
 • REST API
 • Azure AD
 • Elastic
 • Docker
 • Kubernetes

Competence area

Development

Location

Oslo/Remote

Workload

100%

Startdate

ASAP

Enddate

31.01.2022

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Backend Java - Integrasjonutvikling

Request ID: 21-09-8790 Published: 14.09.2021

Kunden er i gang med et større moderniseringsløp der sentrale fagsystemer skal fornyes og arbeidsprosesser digitaliseres og effektiviseres. Nå skal kjernesystemer for saksbehandling og forvaltning av lån og tilskudd fornyes. Kunden har valgt å anskaffe hyllevareløsning med tilpasning. Hyllevaren skal integreres mot en rekke eksterne registre. Integrasjonene bruker i mange tilfeller egenutviklede komponenter som er en del av Kundens mikrotjeneste... Read more

Required skills:

 • Spring
 • REST
 • Java

Desired skills:

 • Spring Boot
 • MSSQL
 • Docker
 • RabbitMQ

Competence area

Development

Location

Drammen

Workload

100%

Startdate

01.10.2021

Enddate

31.03.2022

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Testleder

Request ID: 21-09-0528 Published: 15.09.2021

For en kunde innen bank/finans søker vi etter en testleder Kunden er i gang med et implementasjons- og integrasjonsprosjekt med en partner/kunde. Dette er leveranser av e-id og betalingsløsninger for kundens kunde. Prosjektet har en stram tidslinje og store dagbøter ved forsinkelse. Kundens del av implementasjonen skal være ferdig 21. februar 2022. Det er i hovedsak to team hos kunden som er involvert i det daglige – de er totalt ca. 15 personer... Read more

Competence area

Test and test management

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

ASAP

Enddate

28.02.2022

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Backend Java Utvikler

Request ID: 21-09-1342 Published: 15.09.2021

For en kunde i reatil sektoren søker vi etter en Backend Java utvikler Oppdraget er utvikling av modul i ny multidoseløsning som bygges på Kubernetes som driftes i skyen. Requirements: 5+ years of working experience Good experience in development of distributed systems Proficiency in Java 11+ Very good experience in the following frameworks, tools and practices: Spring Framework (including Spring MVC, Spring Security, Spring Data JPA and Spring... Read more

Required skills:

 • Java 11
 • Spring
 • Hibernate
 • Maven

Desired skills:

 • Groovy
 • Camunda
 • Kubernetes
 • Kafka

Competence area

Development

Location

Lørenskog

Workload

100%

Startdate

ASAP

Enddate

31.12.2021

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

DevOps-utvikler - Back-end

Request ID: 21-09-3561 Published: 08.09.2021

Avdeling Digitalisering i Digitaliseringsdirektoratet (Digdir) har behov for DevOps-utvikler med spisskompetanse på back-end (1 konsulent). Team Tjenester og API er midt inne i et viktig arbeid med å utvide Altinn Tjenester 3.0 fra en MVP til et fullverdig produkt for å dekke det offentliges behov for tjenesteutvikling. For å opprettholde framdrift i dette arbeidet er vi avhengige av å supplere intern kapasitet med konsulentkapasitet. Konsulente... Read more

Required skills:

 • .NET Core
 • Azure

Competence area

Development

Location

Oslo/Brønnøysund/Leikanger

Workload

100%

Startdate

ASAP

Enddate

30.09.2022

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Fullstack .NET

Request ID: 21-09-1765 Published: 09.09.2021

Helsedirektoratet, avdeling helseregistre skal sikre helhetlig forvaltning og utvikling av Helsedirektoratets helseregistre. Avdelingen mottar og kvalitetssikrer informasjon om behandlinger utført av regionale og kommunale helsetjenester. Denne informasjonen danner grunnlag for finansiering av helsetjenesten, politisk oppfølging og for styring av tjenestene. Registeret mottar data om ca. 11 millioner hendelser i måneden og bruker disse dataene... Read more

Required skills:

 • Azure
 • .Net

Desired skills:

 • Angular
 • React
 • GDPR
 • CI/CD
 • CSS

Competence area

Development

Location

Trondheim

Workload

100%

Startdate

01.10.2021

Enddate

01.04.2022

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Backend API - Telecom

Request ID: 21-09-0129 Published: 10.09.2021

For our customer in the telecom industry, we are searching for a Backend API developer. The senior back-end API developer will support the mobile app team by building good quality APIs towards our API planform called Channel API. You will be part of a team of 6 developers, one PO, and UX providing solutions to the consumer customers. Qualifications: TypeScript GraphQL AWS basics Java 8 Spring framework Rest APIs Nice to have Git Proxy Read more

Required skills:

 • JavaScript
 • Java
 • AWS
 • Graph QL
 • Spring
 • Rest

Desired skills:

 • Git Proxy

Competence area

Development

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

ASAP

Enddate

20.03.2022

Option to prolong

Languages

Norsk & Engelsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Løsningsansvarlig - Skyavtaler

Request ID: 21-09-4499 Published: 06.09.2021

Seksjon produksjonsoppfølging består av 11 ansatte som har ansvar for oppfølging av løsningene som leveres fra avdeling Nasjonale driftsløsninger. Rollen er bindeleddet mellom utvikling, drift, leverandør og kunde, for flere nasjonale IT-løsninger i offentlig helsesektor. Man vil i det daglige jobbe tett sammen med andre med ansvar for drift/forvaltning av løsningene. Løsningsansvarlig er ansvarlig for å gjennomføre helhetlig og langsiktig styri... Read more

Competence area

Project management

Location

Remote (Trondheim)

Workload

100%

Startdate

15.10.2021

Enddate

31.03.2022

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
No result, try a different search.