Showing jobs 1 to 25 of 1003 total
1 2 3 4 5 6 7 8 9

2x Fullstack DevOps utviklere

Request ID: 22-12-5570 Published: 02.12.2022

Entur søker etter to utviklere en senior og en junior. Entur har fått i oppdrag å koordinere et tverrsektorielt datasamarbeid i samferdselssektoren fra Samferdselsdepartementet. I tillegg til Entur er Statens Vegvesen, Avinor, Bane Nor, Kystverket, Jernbanedirektoratet og Nye veier involvert i arbeidet. Målet med prosjektet er tredelt og innebærer: Bedre tilgjengeliggjøring og tilrettelegging av data Bedre utnyttelse av data på tvers av virksomh... Read more

Required skills:

DevOps

Desired skills:

Google Cloud
CircleCI
Terraform
Kubernetes
React
Kotlin
BigQuery
ETL
API

Competence area

Development

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

16.01.2023

Enddate

31.12.2023

Languages

Norsk

Apply before: 15.12.2022 11:00
Read more and apply

Backend .NET & C#

Request ID: 22-12-0861 Published: 01.12.2022

Kriminalomsorgen søker en .NET og C# systemutvikler. Konsulenten skal bidra med løsningsdesign, utvikling og kvalitetssikring i utvidelse av digitale meldinger mellom politiet og kriminalomsorgen ESAS III og ESAS forvaltning. I tillegg skal konsulenten bidra til utvikling av integrasjoner til kriminalomsorgens nye fagsystem, KODA. Kompetanse: Gode ferdigheter innenfor .NET og C# Erfaring med utvikling av asynkrone integrasjoner (RabbitMQ og NSe... Read more

Required skills:

.NET
C#
RabbitMQ
MS SQL

Competence area

Development

Location

Horten

Workload

100%

Startdate

02.01.2023

Enddate

31.12.2023

Languages

Norsk

Apply before: 12.12.2022 11:00
Read more and apply

Backend .NET & C#

Request ID: 22-12-0861 Published: 01.12.2022

Kriminalomsorgen søker en .NET og C# systemutvikler. Konsulenten skal bidra med løsningsdesign, utvikling og kvalitetssikring i utvidelse av digitale meldinger mellom politiet og kriminalomsorgen ESAS III og ESAS forvaltning. I tillegg skal konsulenten bidra til utvikling av integrasjoner til kriminalomsorgens nye fagsystem, KODA. Kompetanse: Gode ferdigheter innenfor .NET og C# Erfaring med utvikling av asynkrone integrasjoner (RabbitMQ og NSe... Read more

Required skills:

.NET
C#
RabbitMQ
MS SQL

Competence area

Development

Location

Horten

Workload

100%

Startdate

02.01.2023

Enddate

31.12.2023

Languages

Norsk

Apply before: 12.12.2022 11:00
Read more and apply

Senior backend C#

Request ID: 22-12-7185 Published: 01.12.2022

Konsulenten skal bidra med løsningsdesign, utvikling og kvalitetssikring i utvidelse av digitale meldinger mellom politiet og kriminalomsorgen ESAS III og ESAS forvaltning. I tillegg skal konsulenten bidra til utvikling av integrasjoner til kriminalomsorgens nye fagsystem, KODA. Kompetanse Gode ferdigheter innenfor .NET og C# Erfaring med utvikling av asynkrone integrasjoner (RabbitMQ og NServiceBus) Erfaring med løsningsdesign og UML Erfaring... Read more

Required skills:

C#
.NET
MS SQL
RabbitMQ
JSON

Desired skills:

JWS

Competence area

Development

Location

Horten

Workload

100%

Startdate

02.01.2023

Enddate

31.03.2023

Languages

Norsk

Apply before: 12.12.2022 11:00
Read more and apply

Nettverksspesialist - PaloAlto

Request ID: 22-12-8171 Published: 01.12.2022

Kriminalomsorgen står foran personellutskiftinger og har samtidig store oppgraderingsprosjekter og et pågående prosjekt for innføring av et nytt og moderne etatssystem. Dette er en del av en større digitaliseringssatsing hvor ulike system og komponenter utveksler data og informasjon. Det foregår mye digitaliseringsaktivitet generelt i kriminalomsorgen og det er gjort store steg de siste to årene. Det satses på digitalisering i hele sektoren, og... Read more

Required skills:

PaloAlto
Cisco
MPLS
IPVPN
SDWAN

Desired skills:

WAN/LAN
VLAN

Competence area

Infrastructure

Location

Horten

Workload

100%

Startdate

02.01.2023

Enddate

30.06.2023

Languages

Norsk

Apply before: 14.12.2022 11:00
Read more and apply

Infrastruktur - Digital Skole

Request ID: 22-11-2062 Published: 30.11.2022

For Prosjekt Digital skole har Kriminalomsorgdirektoratet behov for bistand fra 2 konsulenter knyttet til strategisk rådgivning, teknisk prosjektledelse og fagkompetanse. Omfang og type kompetanse vil variere i de ulike fasene i prosjektet, hovedområdet for bistand vil være knyttet til infrastruktur og sikkerhet og utvikling av digital plattform. Prosjektet hadde en oppstart i 2020 og vil fortsette ut 2023. KDI sitt behov er å fortsette å utvikl... Read more

Required skills:

Citrix
Microsoft Client OS
Microsoft Azure AD
Office 365
DevOps

Competence area

Infrastructure

Location

Horten

Workload

100%

Startdate

02.01.2023

Enddate

30.06.2023

Languages

Norsk

Apply before: 09.12.2022 11:00
Read more and apply

Rådgiver - Offentlige anskaffelser

Request ID: 22-11-2081 Published: 29.11.2022

Norsk helsenett har behov for en rådgiver med meget høy kompetanse og erfaring med offentlige anskaffelser.Avdeling Anskaffelser i NHN består i dag av totalt 33 ansatte fordelt på to seksjoner. Anskaffelser skal understøtte egen organisasjon mht. anskaffelser og bidra til gode prosesser og løsninger. Avdelingen er under profesjonalisering og har mange spennende og varierte oppgaver. Avdelingen har også ansvar for alle anskaffelser på vegne av h... Read more

Required skills:

Offentlige anskaffelser
Mercell
Kontorstøtteverktøy

Desired skills:

SSA og PS2000

Competence area

Project management

Location

Oslo

Workload

20%

Startdate

02.01.2023

Enddate

31.12.2025

Languages

Apply before: 12.12.2022 11:00
Read more and apply

Skyarkitekt - MS Azure

Request ID: 22-11-0135 Published: 29.11.2022

Statsbygg har høye ambisjoner innen anvendelse og verdiskapning ved bruk av data og ny teknologi. Vi ønsker i den forbindelse å etablere en mer strukturert tilnærming for hvordan vi etablerer og opererer vår skysatsning for de ulike virksomhetsområdene. Vi har i dag det meste på on-premise, samhandlingsplattformen vår bygger på MS 365. I tillegg bruker vi MS Azure hvor vi har etablert en moderne tjenesteplattform med fokus på Azure integrasjonst... Read more

Required skills:

Azure
MS 365
SaaS
PaaS
IaaS

Competence area

Architecture

Location

Oslo

Workload

2-3 hours per week

Startdate

09.01.2023

Enddate

31.12.2023

Languages

Norsk

Apply before: 20.12.2022 09:00
Read more and apply

Frontend utvikler

Request ID: 22-11-6160 Published: 28.11.2022

Stortingets administrasjon ønsker å engasjere en frontendutvikler som en del av et utviklingsmiljø som skal bidra til utvikling, testing og produksjonssetting av ny digital parlamentarisk saksbehandlingsløsning (StorSak). Prosjektet skal utvikle en ny digital parlamentarisk saksbehandlingsløsning som består blant annet av nye sentrale applikasjoner for saksbehandling, møtehåndtering og arkivering med tilhørende meldingsflyt og integrasjoner med... Read more

Required skills:

React
CSS3
HTML5
TypeScript
JavaScript
REST

Competence area

Development

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

09.01.2023

Enddate

31.12.2023

Languages

Norsk

Apply before: 07.12.2022 11:00
Read more and apply

2x Backend .NET

Request ID: 22-11-1981 Published: 28.11.2022

Stortingets administrasjon ønsker å engasjere to (2) backendutviklere som en del av et utviklingsmiljø som skal bidra til utvikling, testing og produksjonssetting av ny digital parlamentarisk saksbehandlingsløsning (StorSak). Prosjektet skal utvikle en ny digital parlamentarisk saksbehandlingsløsning som består blant annet av nye sentrale applikasjoner for saksbehandling, møtehåndtering og arkivering med tilhørende meldingsflyt og integrasjoner... Read more

Required skills:

.NET
C#
SQL
API
Azure
DevOps

Competence area

Development

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

09.01.2023

Enddate

31.12.2023

Languages

Norsk

Apply before: 07.12.2022 11:00
Read more and apply

Team: 3 Virksomhetsarkitekter

Request ID: 22-11-5011 Published: 28.11.2022

Seksjon for virksomhetsarkitektur og informasjonsforvaltning (TVA) i avdeling for digitalisering og utvikling (T) har behov for å leie inn konsulenter fra januar 2023. Konsulentene skal jobbe med virksomhetsarkitektur og prosjekt-/prosessledelse knyttet til Statsbyggs utviklingsarbeid. Tilbyder skal levere et team bestående av tre virksomhetsarkitekter med prosjekt-/ prosesslederkompetanse for å kunne støtte implementering av vår data- og analy... Read more

Required skills:

TOGAF
Ardoq

Desired skills:

bygg- og anleggsnæringen

Competence area

Architecture

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

02.01.2023

Enddate

31.12.2023

Languages

Norsk

Apply before: 08.12.2022 11:00
Read more and apply

3x Backend .NET

Request ID: 22-11-0446 Published: 23.11.2022

Norsk helsenett har behov for 3x .NET backend utviklere. Divisjon Samhandlingsplattform (SHP) realiserer samhandlingsplattformen i helsesektoren. Denne samhandlingsplattformen består av samhandlingstjenester som muliggjør digital kommunikasjon mellom aktører i helsesektoren, samt informasjonstjenester der aktører i helsesektoren konsumerer data fra flere ulike API’er som vi tilgjengeliggjør. Vi implementerer en hendelsesorientert arkitektur, der... Read more

Required skills:

.NET
REST
Docker
Kubernetes
Rabbit MQ
RavenDB

Competence area

Development

Location

Oslo eller Trondheim

Workload

100%

Startdate

01.02.2023

Enddate

31.01.2024

Languages

Norsk

Apply before: 05.12.2022 11:00
Read more and apply

Tech lead

Request ID: 22-11-3092 Published: 22.11.2022

Ruter ønsker en erfaren utvikler som TechLead for et nytt team. Utvikleren skal være med og bygge opp en ny løsning - og et nytt team - for RuterKontroll, sammen med produktleder og design lead. Ruter ønsker oss en tech lead med fullstack-kompetanse og interesse for arkitektur. Utvikleren skal gi retning for hvordan vi skal implementere og selv være ledende i å lage den nye løsningen, etter hvert sammen med flere utviklere. Ruter har ikke valgt... Read more

Required skills:

Hendelsesdrevet arkitektur
Mikrotjenester
Systemutvikling

Desired skills:

brukerhistorier
kotlin
react
node.js

Competence area

Development, Project management

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

01.02.2023

Enddate

31.12.2023

Languages

Norsk

Apply before: 09.12.2022 11:00
Read more and apply

Løsningsarkitekt/Scrummaster

Request ID: 22-11-6720 Published: 22.11.2022

Brønnøysundregistrene søker en Løsningsarkitekt/ScrummasterMålet med oppdraget er å sikre at Brønnøysundregistrene har tilstrekkelig kapasitet og kompetanse i forbindelse med videreutvikling av den tverretatlige, overordnede veiledningstjenesten som i dag utgjør Starte og drive bedrift på Altinn (https://altinn.no/starte-og-drive). Prosjektet gjennomføres i samarbeid med Skatteetaten. Målsettingen med prosjektet, kalt Rett fra start, er å øke in... Read more

Required skills:

CMS
Mikrotjenestebasert arkitektur
IT arkitektur
UML

Desired skills:

.NET
C#
TOGAF

Competence area

Architecture

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

02.01.2023

Enddate

31.12.2023

Languages

Norsk

Apply before: 19.12.2022 11:00
Read more and apply

Frontend utvikler

Request ID: 22-11-0172 Published: 22.11.2022

Brønnøysundregistrene søker en Frontend utviklerOppdragets overordnede formål er å sikre at Brønnøysundregistrene har tilstrekkelig kapasitet og kompetanse i forbindelse med videreutvikling av den tverretatlige, overordnede veiledningstjenesten som i dag utgjør Starte og drive bedrift på Altinn (https://altinn.no/starte-og-drive). Prosjektet gjennomføres i samarbeid med Skatteetaten. Målsettingen med prosjektet, kalt Rett fra start, er å øke int... Read more

Required skills:

C#
.NET
API
REACT
HTML
CSS

Competence area

Development

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

02.01.2023

Enddate

31.12.2023

Languages

Norsk

Apply before: 19.12.2022 11:00
Read more and apply

Visuell designer

Request ID: 22-11-7955 Published: 21.11.2022

Brønnøysundregistrene søker en visuell designer Oppdragets overordnede formål er å sikre at Brønnøysundregistrene har tilstrekkelig kapasitet og kompetanse i forbindelse med videreutvikling av den tverretatlige, overordnede veiledningstjenesten som i dag utgjør Starte og drive bedrift på Altinn (https://altinn.no/starte-og-drive). Prosjektet gjennomføres i samarbeid med Skatteetaten. Målsettingen med prosjektet, kalt Rett fra start, er å øke int... Read more

Required skills:

brukergrensesnitt
WCAG-krav
Universell utforming
produktkvalitet

Competence area

Design

Location

Oslo/Narvik

Workload

100%

Startdate

02.01.2023

Enddate

31.12.2023

Languages

Norsk

Apply before: 19.12.2022 11:00
Read more and apply

UX-/tjenestedesigner

Request ID: 22-11-7800 Published: 21.11.2022

Brønnøysundregistrene søker en UX-/tjenestedesigner. Oppdragets overordnede formål er å sikre at Brønnøysundregistrene har tilstrekkelig kapasitet og kompetanse i forbindelse med videreutvikling av den tverretatlige, overordnede veiledningstjenesten som i dag utgjør Starte og drive bedrift på Altinn (https://altinn.no/starte-og-drive). Prosjektet gjennomføres i samarbeid med Skatteetaten. Målsettingen med prosjektet, kalt Rett fra start, er å øk... Read more

Required skills:

innsiktsarbeid
brukerreiser
wireframes
prototyper
brukskvalitet

Competence area

Design

Location

Oslo/Narvik

Workload

100%

Startdate

02.01.2023

Enddate

31.12.2023

Languages

Norsk

Apply before: 19.12.2022 11:00
Read more and apply
(Closed)

3x Fullstack Azure - Forvaltning og videreutvikling

Request ID: 22-11-1405 Published: 17.11.2022

DFØ og Kultur- og likestilingsdepartementet (KUD) har i 2021 og 2022 utviklet en løsning for å samle tilskudd fra staten til frivillig sektor på ett sted, tilskudd.no. Tjenesten gir en samlet oversikt over statlige tilskuddsordninger, tildelinger og tilskuddsmottakere og skal gi nytte for frivillige organisasjoner, offentligheten, tilskuddsforvaltere og departement. Løsningen er modulbasert, og er blant annet bygget på Azure appservices, Kotlin,... Read more

Required skills:

Azure
Kotlin
React
Postgress

Competence area

Development

Location

Oslo

Workload

50-100%

Startdate

02.01.2023

Enddate

31.12.2023

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Team autonomous vehicles for Ruter’s Radical Innovation unit

Request ID: 22-11-6804 Published: 17.11.2022

Ruter are loooking for the three following roles: AV Technology Consultant Strategy and Partnerships Consultant Product Manager Consultant Ruter are looking for change-minded individuals excited by opportunities to take on new and complex assignments for Ruter’s Radical Innovation unit. The candidates will be assigned tasks in different work streams pertaining to autonomous vehicles. Candidates must anticipate assignments within other areas of... Read more

Required skills:

Mobility technology sector
AV Technology
Shared micro mobility
Public transportation

Competence area

Project management

Location

Oslo/Remote

Workload

100%

Startdate

19.12.2022

Enddate

30.06.2023

Languages

English

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Interaksjonsdesigner - Brukeropplevelse og datadeling

Request ID: 22-11-2204 Published: 15.11.2022

Digitaliseringsdirektoratet (Digdir) har behov for interaksjonsdesigner som skal inngå i et av våre DevOps-team i avd. Brukeropplevelse og datadeling (BOD). DevOps-teamene i BOD er midt inne i et viktig arbeid med videreutvikling av ulik funksjonalitet for å kunne etablere nye produkter på Altinn 3, samt videreutvikle data.norge.no (Datakatalog), samt å drifte løsningene. Ekstern konsulent vil inngå i teamet som interaksjonsdesigner. Løsningen u... Read more

Required skills:

Interaksjonsdesigner
Brukertesting
Universell utforming

Desired skills:

Bootstrap
CSS
HTML5
Javascript

Competence area

Design

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

02.01.2023

Enddate

31.12.2023

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Fullstack - Brukeropplevelse og datadeling

Request ID: 22-11-7930 Published: 15.11.2022

Digitaliseringsdirektoratet (Digdir) har behov for utviklerkompetanse på fullstack/frontend/backend for utviklerteam i avd. Brukeropplevelse og datadeling (BOD). DevOps-teamene i BOD er midt inne i et viktig arbeid med videreutvikling av ulik funksjonalitet for å kunne etablere nye produkter på Altinn 3, samt videreutvikle data.norge.no (Datakatalog), samt å drifte løsningene. Ekstern konsulent vil inngå i teamet som utvikler, forvalter/drifter... Read more

Required skills:

React
Node.js
Spring
Kubernetes
Flask

Desired skills:

DevOps

Competence area

Development

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

02.01.2023

Enddate

31.12.2023

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Prosjektleder - Konseptutredning

Request ID: 22-11-1371 Published: 15.11.2022

FHI søker en Prosjektleder for konseptutredning for «Nye Dialog» - Helseundersøkelser. Dialog er et egenutviklet IT system og et verktøy for administrering av datainnsamling og lagring av svardata for helseundersøkelse. Tekniske observasjoner har ledet til en konklusjon om at Dialog har kommet til «End of life». Helheten rundt systemet Dialog og de omkringliggende arbeidsprosesser innebærer at FHI må endre prosesser og IT-støtte rundt Helseunder... Read more

Required skills:

Smidige metoder 
Offentligsektor

Desired skills:

Konseptutredninger
Konseptbeskrivelser

Competence area

Project management

Location

Bergen

Workload

100%

Startdate

01.12.2022

Enddate

31.05.2023

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Fullstackutvikler - Verktøyteamet

Request ID: 22-11-2348 Published: 15.11.2022

Ruter ønsker å styrke Verktøyteamet med en fullstackutvikler (backend & frontend). Ressursen inngår i team “Verktøy” som har ansvar for utvikling og forvaltning av løsninger som støtter under fagavdelingene Produksjon og Informasjon og Samordningssentralen (IOSS) i Ruter. Om VerktøyteametVerktøyteamet utvikler og forvalter verktøy bl.a. for å overvåke trafikken og avvik i.f.t. planlagt trafikk informere passasjerer om avvik logge hendelser og an... Read more

Required skills:

React
TypeScript
Kotlin/Java
REST API

Desired skills:

Kafka
Testautomasjon
DevOps

Competence area

Development

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

02.01.2023

Enddate

31.12.2023

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

4x Backend Java - Husbanken

Request ID: 22-11-6519 Published: 11.11.2022

I Husbanken utvikler vi tjenester som skal bidra til å oppfylle samfunnsoppdraget vårt, «Alle skal bo godt og trygt». Vi jobber tverrfaglig, brukersentrert og lager løsninger vi er stolte av! Vi har et stort og kompetent IT- og fagmiljø, med fokus på samarbeid og deling, og benytter oss av oppdatert teknologi og metoder. Vi er godt i gang med gjennomføringsfasen i et høyt prioritert, spennende og omfattende prosjekt innenfor området «lån og tils... Read more

Required skills:

Spring Boot
REST
Java 11
Oauth

Desired skills:

SPA
JavaScript

Competence area

Development

Location

Drammen

Workload

100%

Startdate

01.12.2022

Enddate

31.10.2023

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

2x .NET - Fiks plattformen

Request ID: 22-11-1391 Published: 04.11.2022

Kommunesektorens organisasjon søker to erfarne .NET utviklere. KS vil i samarbeid med medlemmene arbeide for å utvikle Fiks-plattformen til en sentral plattform for kommunesektoren og sammen med andre plattformer etter hvert utgjøre et felles offentlig økosystem. For at dette skal fungere i praksis må økosystemet styres på en samordnet måte og innholdet som inngår i det må være koordinert. Hovedelementene i et felles økosystem slik KS ser det vi... Read more

Required skills:

Openshift/Kubernetes
Linux
Docker
SQL
MongoDB
Grafana

Competence area

Development

Location

Bergen

Workload

100%

Startdate

01.12.2022

Enddate

31.05.2023

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
No result, try a different search.
1 2 3 4 5 6 7 8 9