Showing jobs 1 to 25 of 129 total
1 2 3 4 5 6

UX designer with frontend skills

Request ID: 20-07-7382 Published: 2020-07-08

Looking for a UX/UI designer who also has Frontend Developer skills/experience and can do code reviews for our Frontend developer.  Responsibilities  The CIAM NO (Identity) team is developing a common login solution that is to be used across many products and brands of the customer. Therefore, close collaboration with different teams within the company is required, including other development teams as well as marketing and customer care personne... Read more

Required skills:

 • UX
 • UI

Desired skills:

 • HTML
 • CSS
 • JavaScript
 • React
 • Micro-interaction design

Competence area

Design, Development

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

ASAP

Enddate

2020-12-31

Option to prolong

Languages

Engelsk & Skandinavisk

Apply before: ASAP
Read more and apply

Prosessleder

Request ID: 20-07-3067 Published: 2020-07-08

 Ruter skal gjennomføre et større prosjekt med høy kompleksitet og sterke interessentgrupper. Vi søker en konsulent som kan bistå i prosessledelse og koordinering av aktiviteter av interne/eksterne interessenter i prosjektet. Konsulenten vil rapportere til IT-direktør i Ruter. Om prosjektet Etter sommeren skal Ruter iverksette et større prosjekt som krever høy grad av samhandling med interne og eksterne interessenter. En suksessfaktor er å få... Read more

Required skills:

 • Prosessledelse

Competence area

Management for hire, Project management

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

2020-08-31

Enddate

2021-05-31

Languages

Norsk

Apply before: ASAP
Read more and apply

Rådgiver for utrulling av HR system

Request ID: 20-07-0633 Published: 2020-07-03

Lønnsdivisjonen i DFØ har gjennom prosjektet «Felles HR-system for staten» nylig gjennomført en anskaffelse av HR system med bistand til implementering av løsningen. Prosjektet går sommer 2020 i gang med bistand fra Itelligence for å implementere SAP SuccessFactors hos DFØ og deretter hos DFØs kunder. I første fase skal det implementeres et grunnoppsett med moduler for rekruttering og organisasjonskart. I de neste fasene har DFØ intensjon om a... Read more

Required skills:

 • Rådgivning innen offentlig sektor

Desired skills:

 • SAP SuccessFactors

Competence area

Project management

Location

Stavanger / Remote

Workload

40-100%

Startdate

2020-07-14

Enddate

2021-01-13

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: ASAP
Read more and apply

Prosjektleder for utredning av ny pris- og betalingsmodell

Request ID: 20-07-8053 Published: 2020-07-03

Ruter skal, sammen med Østfold kollektivtransport og Brakar, utrede en felles pris- og betalingsmodell for kollektiv- og mobilitetstilbudet i Oslo og Viken. Utredningen skal vurdere flere alternative pris- og betalingsmodeller, samt anbefale implementering av foretrukket løsning med tilhørende måloppnåelse og konsekvenser. En ny pris- og betalingsmodell skal sikre inntekter, være rettferdig og motivere til at reiseatferden utvikles i en enda mer... Read more

Required skills:

 • Strategisk utredning

Competence area

Project management

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

2020-08-14

Enddate

2021-01-15

Option to prolong

Languages

Norsk og engelsk

Apply before: ASAP
Read more and apply

2x delprosjektledere 1x prosjektleder, implementering av digitale tjenester

Request ID: 20-07-4787 Published: 2020-07-03

NPE har behov for bistand innen prosjektledelse for overordnet prosjekt/program og delprosjektleder. Dette er i sammenheng med et større digitaliseringsprosjekt i NPE. Prosjektet vil inneholde oppgradering av Public 360 til versjon 5 og nyetablering av andre integrerte digitale tjenester. Dette medfører også å ta i bruk skytjenester.  Vi har behov for å analysere behov og kravstille funksjonalitet både innenfor pasientskadeerstatningsbehandlinge... Read more

Required skills:

 • Prince2 Practitioner/Foundation
 • NOARK-standard
 • skytjenester
 • GDPR

Desired skills:

 • Public 360
 • PMP

Competence area

Project management

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

2020-08-14

Enddate

2021-06-14

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: ASAP
Read more and apply

Prosjektleder - National Security Act

Request ID: 20-07-4880 Published: 2020-07-02

The (new) National Security Act came into effect on 1st January 2019.  Its purpose is to contribute to  safeguarding Norway`s sovereignty, territorial integrity and democratic form of government and other national security interests,  preventing, uncovering and counteracting security-threatening activities,  security measures being implemented in accordance with fundamental legal principles and values in a democratic society Basic National Funct... Read more

Required skills:

 • Security clearance
 • Contract management

Desired skills:

 • Facility management

Competence area

Management for hire, Project management, Security

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

2020-08-03

Enddate

2020-12-31

Option to prolong

Languages

Norsk og engelsk

Apply before: ASAP
Read more and apply

Virksomhetsarkitekt og prosjektleder - samhandling og informasjonsforvaltning

Request ID: 20-07-0784 Published: 2020-07-02

DSA har behov for å samordne, strukturere og behovstilpasse våre digitale samhandlingsplattformer og verktøy, samt å få på plass en god informasjonsarkitektur. Dette er i det videre omtalt som «digitaliseringsprosjektet». Vi har et mål om å få på plass gode, behovstilpassede, robuste, effektive og fremtidsrettede digitale samhandlingsverktøy og arenaer. Det er nødvendig å få etablert en god og sikker informasjonsarkitektur på dagens og fremtiden... Read more

Required skills:

 • Prosessforbedring
 • Utviklingsmetoder
 • Offentleglova/arkivlova
 • MS365
 • Sharepoint
 • TQM
 • Open source plattformer

Desired skills:

 • GDPR

Competence area

Architecture, Project management

Location

Oslo

Workload

50-100%

Startdate

ASAP

Enddate

2020-12-15

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: ASAP
Read more and apply

Nye nettsider til Bioteknologiradet.no

Request ID: 20-07-3047 Published: 2020-07-02

Vi søker konsulenthjelp til å utvikle nye nettsider som tilfredsstiller offentlige krav samt de særegne behov Bioteknologirådet har i forhold til vårt kommunikasjonsoppdrag og de medieformat vi benytter og kan komme til å benytte i fremtiden. Tilbyder bør ha erfaring med nettsideproduksjon for redaksjonelt er en høringsinstans for norske myndigheter i forbindelse med saker som vedrører moderne bioteknologi. Bioteknologirådet er et frittståen... Read more

Required skills:

 • Webdesign
 • Arkitektur
 • Universell utforming

Competence area

Design

Location

Bergen

Workload

100%

Startdate

2020-09-10

Enddate

2020-12-31

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: ASAP
Read more and apply

Prosessleder

Request ID: 20-06-9167 Published: 2020-06-30

Ruter har behov for en prosessleder til tverrfaglig arbeid i Ruter for å utvikle konsept og rutiner for styring av busstilbudet med takting. Med takting menes at bussene på en linje eller over en strekning opprettholder jevnt tidsintervall seg imellom. Bakgrunnen for dette er at når det oppstår forsinkelser på busslinjer med høy frekvens klumper flere busser seg sammen, hvilket fører til ytterligere forsinkelser og for lange intervaller mel... Read more

Required skills:

 • Prosessledererfaring
 • Trafikal erfaring

Desired skills:

 • kontraktshåndtering
 • anbudsprosesser
 • Takting

Competence area

Project management

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

ASAP

Enddate

2020-11-30

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: ASAP
Read more and apply

SAP S/4 HANA Retail

Request ID: 20-06-7661 Published: 2020-06-23

Vinmonopolet ønsker å styrke tilgang på kapasitet og spesialkompetanse på vår SAP S/4 løsninger med tilknyttede systemer og grensesnitt (heretter kalt SAP løsninger). Forespørselen gjelder ikke SAP CX/Hybris. Kapasitet og spesialistkompetansen skal bistå egne produkteiere med å utføre 2. linje support (vedlikehold og brukerstøtte) på både standardløsninger og eksisterende tilpasninger, samt utføre mindre vedlikehold / videreutvikling. Vi... Read more

Required skills:

 • SAP S/4 HANA
 • Neptune
 • BW on HANA
 • PI
 • Gateway
 • Solution Manager
 • Enterprise Portal
 • SRM

Competence area

Other

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

2020-08-24

Enddate

2020-12-31

Option to prolong

Languages

Skandinavisk

Apply before: ASAP
Read more and apply

AWS DevOps

Request ID: 20-06-3809 Published: 2020-06-26

Vi er ute etter en person som tar til seg kunnskap raskt som kan være med å videreutvikle og drifte Ruter sin infrastruktur i AWS. Noen av oppgavene er: koding/skripting av nye AWS tjenester som skal brukes av Ruters utviklingsteam, samarbeide med team for videreutvikling av eksisterende løsninger og effektivisere driften av tjenestene vi har. Om rollen og arbeidsoppgaver Arbeidsoppgavene består av drift, forvaltning og utvikling av Ruters felle... Read more

Required skills:

 • AWS
 • Terraform
 • Linux

Desired skills:

 • Cassadra
 • Kafka
 • Helm

Competence area

Development, Infrastructure

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

2020-09-28

Enddate

2021-12-31

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: ASAP
Read more and apply

2x prosjektmedarbeider

Request ID: 20-06-9297 Published: 2020-06-26

Ruter søker to prosjektmedarbeidere (ikke senior) til Ruters fagenhet mobilitetstjenester. Tilbudte kandidater vil i hovedsak jobbe med utvikling av bestillingstrafikk, men noe av arbeidet vil være på tvers av alle områdene til mobilitetstjenester.  Om rollen og arbeidsoppgaver  Tilbudte kandidater bør ha prosjektleder og koordinerings erfaring, og spesielt fra utviklingsprosjekter som skal inn i produksjon. Egnede kandidater bør ha erfaring o... Read more

Required skills:

 • Tjenesteutvikling
 • Endringsprosesser

Competence area

Project management

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

2020-08-17

Enddate

2021-12-31

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: ASAP
Read more and apply

Prosjektleder innføring Jira

Request ID: 20-06-2049 Published: 2020-06-26

  Vaksineforsyningen i Folkehelseinstituttet har et stort kunderegister, og mange henvendelser som omhandler temaer som innlogging, forventet leveringstid, sporing av pakker osv. Denne type henvendelser blir i dag tatt pr telefon eller epost og det er til tider høyt trykk.  Noen av henvendelsene blir registrert i vårt interne forbedringssystem (klager og avvik) for videre saksbehandling der, men veldig mange av henvendelsene er i all hovedsak su... Read more

Required skills:

 • Jira Service Desk
 • ROS-analyse

Competence area

Infrastructure, Project management, Support

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

2020-09-01

Enddate

2020-11-01

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: ASAP
Read more and apply

Rådgivning av digitaliseringsprosjekt

Request ID: 20-06-0416 Published: 2020-06-19

Rådmannen i Larvik ønsker å få gjennomført en modenhetsanalyse på organisasjonen for å få belyst i hvilken grad dagens organisering er egnet for å møte framtidens digitale hverdag for ansatte og innbyggere. I den forbindelse vises det til følgende dokument:   Digitaliseringsstrategi 2018 - 2012  (vedtatt i kommunestyret 2018) Strategi for Smart By      (vedtatt i kommunestyret juni 2017)   Larvik kommune har følgende visjon for sitt digitaliseri... Read more

Required skills:

 • Rådgivning

Competence area

Management for hire, Project management

Location

Larvik / remote

Workload

100%

Startdate

2020-09-01

Enddate

2020-10-15

Languages

Norsk

Apply before: ASAP
Read more and apply
(Closed)

3x Backend Java

Request ID: 20-06-9354 Published: 2020-06-26

Ruter jobber med å flytte tjenester/funksjonalitet inn i ny teknologisk plattform basert på nyere teknologi. Dette med mål om å skape mer fleksibilitet og færre avhengigheter, samt benytte seg av nyere funksjonalitet og skybaserte tjenester. Den nye tekniske plattformen utvikles i Java/Kotlin og baserer seg på Amazon webservices, med hendelses-/datadrevne tjenester basert på streaming-/microserviceteknologier som Kafka og Kafka streams. Eksemple... Read more

Required skills:

 • Java
 • Kotlin
 • AWS
 • Kafka
 • DevOps
 • Microservices
 • GDPR

Desired skills:

 • JIRA
 • Confluence
 • Git
 • Node.js

Competence area

Development

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

2020-08-16

Enddate

2021-06-30

Option to prolong

Languages

Skandinavisk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Informasjonsarkitekt

Request ID: 20-06-3551 Published: 2020-06-23

Helsedirektoratet, avdeling helseregistre, skal sikre helhetlig forvaltning av Helsedirektoratets helseregistre. Helsedataprogrammet (HDP) som styres av E-helse har ansvar for å etablere Helseanalyseplattformen med dataprodukter, blant annet fra NPR og KPR. Som en ramme for leveranser fra Helsedirektoratet har Avdeling Helseregistre etablert et prosjekt, Effektive Leveranser til HDP, som er planlagt for perioden 2020-Q2 2022.     Prosjektets for... Read more

Required skills:

 • PRINCE2
 • GDPR
 • Prosessmodellering
 • Informasjonsmodellering

Desired skills:

 • Workshops
 • TOGAF

Competence area

Architecture

Location

Trondheim

Workload

100%

Startdate

2020-08-13

Enddate

2021-08-13

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

2x Fullstack .NET

Request ID: 20-06-2254 Published: 2020-06-19

Norsk Helsenett tilbyr aktører i helse- og omsorgssektoren en meldingstjeneste hvor medisinske meldinger utveksles på en sikker måte basert på etablerte standarder.  Meldingsvalidator er en løsning som kontrollerer meldingene som sendes via meldingstjenesten for korrekthet i henhold til standarder, og bygger opp statistikk over meldingene som sendes mellom aktører i helsenettet.  Formålet med Meldingsvalidator er å øke kvaliteten på implementasj... Read more

Required skills:

 • .NET Core
 • C#
 • MS SQL
 • React
 • Angular

Desired skills:

 • Docker
 • TDD
 • CI/CD

Competence area

Development

Location

Trondheim

Workload

100%

Startdate

2020-07-01

Enddate

2021-06-30

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Fullstack .NET

Request ID: 20-06-5793 Published: 2020-06-19

Norsk Helsenett utvikler og forvalter melde.no, som er en nasjonal e-helseløsning for innmelding av uønskede hendelser i helsesektoren. Melde.no er en felles inngang for ulike type meldeordninger som forvaltes av aktører som Statens Legemiddelverk, Folkehelseinstituttet, Helsetilsynet m.fl.  Løsningen tilbyr skjemabasert innmelding av ulike typer hendelser for helsepersonell via en egen web-frontend. Vi utvikler også løsning for at befolkningen... Read more

Required skills:

 • .NET Core
 • C#
 • MS SQL
 • React
 • Angular

Desired skills:

 • TDD
 • CI/CD

Competence area

Development

Location

Trondheim

Workload

100%

Startdate

2020-07-01

Enddate

2020-06-30

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Smidig Teamleder

Request ID: 20-06-0347 Published: 2020-06-29

Da en av våre dyktige teamledere innenfor NRK TV/Super blir borte fra jobb en lengre periode, ser vi nå etter en god og erfaren smidig teamleder som kan lede et tverrfaglig produktutviklingsteam i et meget komplekst landskap.   Vi vil legge spesiell vekt på erfaring og personlig egnethet Det er viktig for oss å ha en god og erfaren samarbeidspartner som forstår organisasjonens behov og rammer og greier å spille dem ut i teamet. Må evne å sette... Read more

Required skills:

 • UX
 • Design

Competence area

Management for hire

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

2020-08-14

Enddate

2020-12-31

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Sikkerhetsutvikler / Arkitekt

Request ID: 20-06-1452 Published: 2020-06-16

Avd. Utvikling og digitale kanaler som er en del av divisjonen Digitalisering og helseregistre i Helsedirektoratet har ansvar for utvikling og forvaltning  av direktoratets IT-portefølje, utvikling av nye løsninger, systemeierskap til IT-løsninger når de overføres til forvaltning etter endt prosjekt, og bistår også inn i prosjekter. I tillegg er andre ansvarsområder arkitektur, informasjonssikkerhet og kvalitet. Avdelingen har også et systemansv... Read more

Required skills:

 • OWASP ASVS
 • Rest API
 • JSON
 • Kryptering
 • ISO 27001
 • Oauth2
 • OpenIDConnect
 • DevOpsSec

Competence area

Architecture, Development, Security

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

2020-08-10

Enddate

2020-12-30

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Team oppdrag: Design og utvikling av Office365 intranett

Request ID: 20-06-9453 Published: 2020-06-12

IMDi ønsker å engasjere en leverandør med to konsulenter tilgjengelig for oppdraget, men med et godt ressurs- og kompetansemiljø rundt seg for å kunne hjelpe oss med å planlegge informasjonsarkitektur, designe og utvikle intranettløsning basert på Teams og Sharepoint online. Leverandøren må ha bred erfaring med tilsvarende oppgaver. Vi ønsker å jobbe etter smidige prinsipper hvor IMDi trekker inn egne fagressurser og brukertester på ansatte fort... Read more

Required skills:

 • Office365
 • Universell utforming
 • Azure DevOps

Desired skills:

 • Sharepoint

Competence area

Architecture, Development

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

2020-06-29

Enddate

2020-10-30

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

2x BI Developers

Request ID: 20-06-2542 Published: 2020-06-11

For our customer in the Telecom sector, we are looking for two BI Developers. Role 1:Job description and requirements  You understand what it takes to deliver insight from data.  You’re able to communicate with business and extract their needs.  You’re an experienced ETL developer and fluent in SQL.  You enjoy digging into sources, understanding them and how to connect them.  You probably also know python, and PySpark would be a plus.  You will... Read more

Required skills:

 • ETL
 • SQL
 • Python
 • PySpark

Competence area

Data warehouse and BI, Development

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

2020-07-01

Enddate

2020-12-31

Option to prolong

Languages

Scandinavian

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Prosessleder tjenestedesign

Request ID: 20-06-3251 Published: 2020-06-15

Vi søker etter konsulentbistand innen tjenestedesign med kjennskap til og forståelse for offentlig forvaltning. Leverandøren kan tilby en eller flere konsulenter, som til sammen dekker behovet.  Arbeidssted for oppdraget er i Oslo. Oppdraget skal primært gjennomføres med fysiske møter, workshops, intervjuer og lignende, men vi kan ved behov gjennomføre deler av oppdraget digitalt. Dette vil i så tilfelle kreve kompetanse på gjennomføring av d... Read more

Required skills:

 • Designtenkning
 • Prosessledelse

Competence area

Design, Project management

Location

Oslo

Workload

40-50 hours/week

Startdate

2020-08-03

Enddate

2020-12-31

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Teknisk tester

Request ID: 20-06-3649 Published: 2020-06-18

Husbanken er i gang med et større moderniseringsløp der sentrale fagsystemer skal fornyes og arbeidsprosesser digitaliseres og effektiviseres. Nå skal kjernesystemer for saksbehandling og forvaltning av lån og tilskudd fornyes. Husbanken har valgt å anskaffe hyllevareløsning med tilpasning, og skal i tillegg selv utvikle noe funksjonalitet som ikke tilbys i standard systemet. Migrering av data fra gammelt system er også del av prosjektet. Prosje... Read more

Required skills:

 • Postman
 • Soap UI
 • Selenium
 • Cypress
 • JUnit
 • Jira
 • Confluence

Desired skills:

 • Jenkins
 • Bitbucket
 • ISTQB
 • ISEB
 • TMap

Competence area

Test and test management

Location

Drammen

Workload

100%

Startdate

2020-08-03

Enddate

2021-06-30

Option to prolong

Languages

Norsk & engelsk

Apply before: Closed
Read more
(Closed)

Driftskonsulent

Request ID: 20-06-1332 Published: 2020-06-11

Norsk Helsenett SF er en leverandør av Arbeidsflate i alle miljøer innenfor helseforvaltningen og søker en konsulent til å bistå i vårt arbeid med drift og videreutvikling av Applikasjonstilrettelegging. Konsulentens arbeid innenfor drift og videreutvikling vil skje i tett samarbeid med fagmiljøer på området i Norsk Helsenett og ansvarlig seksjonsleder.   Norsk Helsenett ønsker å leie inn en seniorressurser som er selvstendig, strukturert, har g... Read more

Required skills:

 • Windows 10
 • SCCM
 • App-V
 • Active directory
 • Powershell

Desired skills:

 • PS ADT
 • Office 365

Competence area

Infrastructure

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

2020-08-01

Enddate

2020-12-31

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
1 2 3 4 5 6
No result, try a different search.